$
בורסת ת"א

קרן הגשמה של אבי כץ בדרך לבורסה בת"א

הקרן, ששוקדת על תשקיף לקראת כניסתה לאחוזת בית, ביקשה לפרסם למשקיעים פוטנציאליים פרויקטים חרף איסור של רשות ני"ע. הרשות נתנה הסכמה זמנית עד נובמבר

רחלי בינדמן 15:5215.08.16

קרן הגשמה של אבי כץ בדרך לבורסה. אלא שלפני כן היא נדרשה להסדיר את פרסומיה מול רשות ניירות ערך.

 

 

 

בתחילת החודש פנה סגל הרשות לכלל קרנות ההשקעה, ובהן הגשמה, בדרישה שיתאימו את הפרסומים באתר שלהן לעמדתו בנוגע לשיווק השקעות לא מפוקחות, שפורסמה ביולי. יו"ר הרשות שמואל האוזר שם לו למטרה להילחם בטרנד ההשקעות הלא מפוקחות, שמפתות משקיעים לפרויקטים בתמורה לתשואות חלומיות ללא פיקוח הרשות. קרנות אלה מחזיקות באתרי אינטרנט המציגים מידע על פעילותן ופרסומים שיווקיים לעידוד משקיעים, בין היתר של תשואות הקרן, היקף הגיוסים עד כה ופרטים על הפרויקטים.

 

ברשות דרשו כי הגשמה תימנע מפרסום פומבי של הפרטים הללו, למעט פנים מול פנים ללא יותר מ־35 משקיעים, כפי שמתיר החוק. אלא שבהגשמה מבחינים את עצמם זה שנים מקרנות השקעה שפעלו במתכונת דומה, כמו קרן קלע של אמיר ברמלי שקרסה בעקבות התערבות רשות ני"ע. הגשמה מגייסת מאז 2009 משקיעים בארץ ובעולם למימון פרויקטי נדל"ן יזמי ומניב ונהנית ממוניטין טובים בשוק.

 

לסגור פרויקטים קיימים

 

בהגשמה מיהרו לשלוח מכתב לרשות שבו הזכירו כי בימים אלה נבחנת טיוטת תשקיף "לצורך הסדרת פעילותה כגוף מפוקח". כלומר, בכוונת כץ לרשום את הפעילות בבורסה כדי שתהיה כפופה לפיקוח הרשות. בשלב זה לא נקבע באיזה פורמט יתבצע הרישום. הגשמה מנהלת דיונים בנושא מול הרשות. הפנייה בוצעה באמצעות עו"ד אהוד סול ממשרד הרצוג פוקס נאמן.

 

שמואל האוזר, יו"ר רשות ני"ע שמואל האוזר, יו"ר רשות ני"ע צילום: עמית שעל

 

הגשמה, שגייסה עד היום 1.5 מיליארד שקל, ביקשה מהרשות שלא תפעל בינתיים באמצעים משפטיים ופליליים נגדה. בקרן ציינו כי עד מועד פרסום עמדת הרשות ב־4 ביולי התקשרה הגשמה בהסכמים מחייבים וניהלה משא ומתן מתקדם עם יזמים בפרויקטי נדל"ן. אלא שגיוס הכספים לחלק מהמיזמים טרם החל או הושלם, ולפיכך ביקשה הגשמה כי "ביחס למיזמים הפתוחים שלגביהם נוצרה מחויבות חוזית או משפטית להעמיד סכומי השקעה, תינתן לה האפשרות לפעול עד נובמבר 2016 לגיוס המשקיעים בכפוף למגבלות". במילים אחרות, הגשמה ביקשה מהרשות להמשיך ולגייס באמצעים שיווקים את המשקיעים שהתחייבה לגייס לפרויקטים שסגרה — בתנאי שתפעל בסטנדרטים מסוימים. מאז פרסום העמדה הסירה הקרן מהאתר נתונים לגבי תשואות והיקפי גיוסים בעבר.

 

בהגשמה התחייבו לפעול בהתאם לנורמות קפדניות, כולל בדיקות מקיפות של היזם ופעילותו, הקפדה על ההסכמים, ניהול חשבונות בנק נפרדים לכל מיזם ופיקוח על ההשקעות גם לאחר סיום הגיוס עבורן. עוד הבהירו כי הגשמה "תמשיך לפעול ללא דיחוי להתאמת מערך פרסומיה השיווקיים בתקשורת בכלל ובאתר האינטרנט שלה בפרט" לדרישות הרשות. עם זאת ביקשה הקרן מהרשות כי במפגשים מול משקיעים פוטנציאליים היא תורשה לחלוק מידע לגבי פרויקטים והשקעות שהגיוסים עבורם תמו, וכן לחשוף בפניהם נתוני מכירות והשקעות עבר.

 

לא יינקטו אמצעי אכיפה

 

ב־14 באוגוסט, בתוך פחות משבועיים משיגור המכתב, הגיבה הרשות. "סגל הרשות לא ינקוט נגד החברה אמצעי אכיפה בקשר עם מסירת מידע למשקיעים פוטנציאליים במיזמים הפתוחים המחייבים", נכתב. עם זאת, דרשה הרשות כי "האמור יחול רק ביחס למידע על אודות פרויקטים והשקעות שהגיוסים עבורם הסתיימו, ובדבר נתוני מכירות והיקפי השקעות שבוצעו בעבר". הרשות הבהירה כי ההקלה תחול רק עד נובמבר.

 

ברשות הזהירו כי על הגשמה לעמוד בכל התחייבויותיה וכי למעט ההקלות ביחס לפרויקטים הספציפיים, עליה להתאים את פרסומיה להוראות. "באופן חריג ובתקופת הביניים בלבד החברה תוכל למסור מידע שאינו תואם את עמדת הסגל וזאת שלא במסגרת פרסומים תקשורתיים ואינטרנטיים" - כלומר, רק בפגישות משקיעים.

 

זהו מכשול של ממש להגשמה, שמחזיקה במאגר משקיעים של עשרות אלפי אנשים שפנו אליה בעבר ומקבלים מדי תקופה פרסומים שיווקיים על המיזמים שלה כדי לגייסם להשקעה. ברשות הבהירו כי אחרי נובמבר, "הקרן תתאים את פעילותה ואת כל הפרסומים להוראות החוק" — כולל המיזמים שהוחרגו.

 

מהקרן נמסר: "הגשמה שמחה לשתף פעולה באופן מלא עם רשות ניירות ערך להסדרת הפעילות באופן המיטבי, כך שתישמר היכולת של משקיעים רבים להשתתף בהשקעות ריאליות בסכומי השקעה קטנים, ובו בזמן להבטיח שהגופים הפועלים בשוק זה יעשו זאת בצורה נאותה, תוך הקפדה על החוק והבטחת אינטרס המשקיעים".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x