בורסת ת"א

דוחות הבינלאומי: הרווח הנקי קפץ ב-15%

הבינלאומי סיים את הרבעון השני עם רווח נקי של 143 מיליון שקל. התשואה להון עמדה על 7.6%; מכירת הזכויות בויזה אירופה תרמה 39 מיליון שקל לשורת הרווח

רעות שפיגלמן 12:1115.08.16

הבנק הבינלאומי מסכם את הרבעון השני עם רווח נקי של 143 מיליון שקל לעומת 125 מיליון שקל ברבעון המקביל - עליה של 14%. התשואה על ההון היא 7.6% לעומת 7% ברבעון המקביל. התשואה על ההון והרווח הנקי הושפעה לטובה מעסקת מכירת זכויות ויזה אירופה לויזה העולמית- שהקפיצה את הרווח ברבעון השני בכ-39 מיליון שקל.

 

 

 

הכנסות הבנק מריבית עמדו על 534 מיליון שקל - עליה של 4% והכנסות הבנק שלא מריבית עמדו על 404 מיליון שקל - עליה של 8%. הבינלאומי כמו גם יתר הבנקים הגדולים רשם הכנסות נמוכות מעמלות לעומת הרבעון המקביל. הכנסות של 329 מיליון שקל - ירידה של 4%.

 

למחצית הראשונה של 2016 היקף ההכנסות מעמלות עמד על 656 מיליון שקל - ירידה של 6.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הירידה החדה באה לידי ביטוי בגביית עמלות בפעילות ניירות ערך - ירידה של 9.6%. הבנק הבינלאומי מרכז את תיק ניירות הערך הגדול ביותר במערכת הבנקאית עבור לקוחות הריטייל (לקוחות פרטיים).

 

סך הרווח המימוני, הכולל בתוכו גם ההכנסות מריבית שעלו, עלה ב-5% בין היתר בזכות הכנסות ממימוש אגרות חוב בהיקף של 21 מיליון שקל בניגוד לאי רישום רווחים מאפיק זה ברבעון המקביל.

 

תיק האשראי לציבור של הבנק מסתכם ב-76 מיליארד שקל - עלייה של כמעט 5% מתחילת השנה ויתרת הפיקדונות הציבור היא 105.3 מיליארד שקל - עליה של 2% מתחילת השנה. סך יתרת המשכנתאות למשקי הבית עומדת על 21 מיליארד שקל - עליה של 5.3% מתחילת השנה. בפילוח תיק האשראי ניכרת עליה באשראי לעסקים קטנים ובינוניים, כמו גם באשראי לעסקים גדולים כאשר בזה האחרון נרשמה העליה הגדולה ביותר - עליה של 8.8%.

 

יחס הון הליבה של הבנק נושק ל-10% ובכך הבנק ממשיך להציג עמידה ביחס שהוצב לו על ידי הפיקוח על הבנקים עד לתחילת 2017.

 

בהסתכלות חציונית הבנק מצג יחס יעילות של 73.8% לעומת יחס הגבוה באחוז אחד מחצית המקבילה. הבנק סובל לאורך שנים מיחס יעילות טעון שיפור, בדומה לבנק דיסקונט, כאשר הבנק נכון לתום המחצית הראשונה לא מצליח להציג עדיין יחס יעילות הרבה יותר טוב. היחס הושפע לחיוב מרישום הכנסות מעסקת ויזה כאשר הוצאות השכר והנלוות עלו ב-53 מיליון שקל במהלך הרבעון. אולם נטרול של הוצאות שכר חד פעמיות בגלל המרת זכויות מענקי היובל לתשלום מזומן והפרשה חד פעמית לסגירת פעילות מציגות קיטון של 44 מיליון שקל בהוצאות השכר.

 

צילום: מאיר פרטוש

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x