$
בורסת ת"א

ההכנסה ממכירת ויזה אירופה הקפיצה את רווחי בנק דיסקונט

הבנק מסכם את הרבעון השני עם זינוק של 45% ברווח הנקי ל-393 מיליון שקל, התשואה להון טיפסה ל-12.3% - מול 8.7% ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול רווחי ויזה ירדה התשואה להון ל-7.4%

רעות שפיגלמן 08:4315.08.16

בנק דיסקונט, בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, מסכם את הרבעון השני של 2016 עם רווח נקי של 393 מיליון שקל, מול 270 מיליון שקל רווח ברבעון השני אשתקד - עלייה של 45%. התשואה על ההון טיפסה ברבעון המדווח על 12.3% לעומת 8.7% ברבעון המקביל.  

 

דיסקונט נהנה ברבעון השני מהכנסה חד פעמית של כ-178 מיליון שקל בעקבות מנגנון חלוקת הרווחים שנלווה להשלמת בעסקת רכישת ויזה אירופה על ידי ויזה העולמית.

בנטרול עסקת ויזה אירופה התשואה על ההון היא נמוכה בהרבה ועומדת על 7.4%.

  

יתרת תיק האשראי של הבנק מסתכמת ב-133 מיליארד שקל- צמיחה של 4.6% מתחילת השנה וצמיחה של 10.7% ב-12 החודשים האחרונים. יתרת פקדונות הציבור מסתכמת ב- 162 מיליארד שקל - עליה של כ-3% מתחילת השנה ושל 6.7% בהשוואה לרבעון המקביל. 

  

יחס היעילות של בנק, שסובל לאורך שנים מיחס יעילות טעון שיפור, עמד בתום הרבעון על 71% (הוצאות חלקי הכנסות) לעומת 76% בתום המחצית הראשונה של 2015. ואולם בנטרול הרווח של עסת ויזה אירופה יחס היעילות פחות טוב וגבוה יותר ועומד על 75.8% - דומה מאוד ליחס שנרשם בתקופה המקבילה.

 

דיסקונט הציג עלייה רבעונית של 3.5% בסעיף הוצאותה שכר והנלוות - 861 מיליון שקל ברבעון השני אל מול 832 במקביל. הוצאות השכר,בדיסקונט וביתר הבנקים, הן החלק העיקרי בכלל ההוצאות של הבנק.

 

הרווח המימוני של הבנק לרבעון השני השנה הסתכם ב-1.58 מיליארד שקל לעומת 1.2. מיליארד שקל ברבעון המקביל - עליה של 32%. הרווח מפעילות שוטפת הסתכם ב- 1.15 מיליארד שקל - עליה של כ-6%. עיקר העליה ברווח מיוחס לעסקת ויזה אירופה.  הבנק גם רשם רווחים ממימוש אגרות חוב בהיקף של 43 מיליון שקל, מול 24 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

אחת הסיבות לפער השלילי המנוטרל ברווח הנקי בין הרבעונים טמונה בין היתר בהכנסות מעמלות - אלו הסתכמו ב-633 מיליון שקל ברבעון השני אל מול 655 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה של 3.4%. בכך מציג דיסקונט מגמה התואמת את יתר הבנקים (מזרחי-טפחות ובנק הפועלים) שפרסמו את הדוחות שלהם לרבעון השני עד כה - מגמה של ירידה בהיקף ההכנסות מעמלות במערכת הבנקאית. בין היתר בשל רגולציה, פעילות פחות של לקוחות בשוק ההון (בה ניכרת בדיסקונט ירידה של 13.7% בגביית העמלות בין המחציות המקבילות) ומעבר של לקוחות למסלולי העמלות החודשיים המנהיגים חיוב חודשי קבוע.

 

 

 

צילום: יריב כץ

 

 

בניגוד למגמה הרווחת בבנקים שפרסמו עד כה את הדוחות שלהם, ניכרת דווקא מגמת עליה בהיקף האשראי לעסקים גדולים - עליה של 4.6% מתחילת השנה. כמו כן נרשמה עלייה בהיקף האשראי ביתר הסקטורים כמו אשראי למשקי בית, לעסקים קטנים ובינוניים.

 

האשראי לגופים מוסדיים הצטמצם ביותר מ-7% מתחילת השנה, וההפרשה להפסדי אשראי עלתה ב-2% במחצית הראשונה של השנה (בהשוואה ליתרת תיק האשראי לתום 2015 ולא בהשוואה למחצית המקבילה). סך המשכנתאות למשקי בית צמח ב- 7.8% במחצית הראשונה של השנה ויתרת תיק המשתכנתאות עומדת על 23.5 מיליארד שקל.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x