$
בורסת ת"א

"רפורמת האג"ח המיועדות לא תגביר את התחרות"

במבטחים החדשה, קרן הפנסיה הגדולה בישראל, בטוחים שהרפורמה להגדלת הקצאת אג"ח מיועדות לחוסכים המבוגרים על חשבון הצעירים לא תסייע להורדת דמי הניהול. זאת בשל חשיפה לתביעות מצד החוסכים הפעילים. בקרן המתחרה מקפת סבורים בדיוק להפך

רחלי בינדמן 08:1623.06.16

קרן הפנסיה הגדולה בישראל מבטחים החדשה סבורה כי רפורמת הקצאת האג"ח המיועדות לא תביא לתחרות על קצבאות כפי שמקווים במשרד האוצר. בנוסף, הקרן של מנורה מבטחים טוענת כי הרפורמה לא תביא להפחתת דמי הניהול לחוסכים הפורשים ודמי הניהול ימשיכו לזנק למקסימום החוקי (0.5%) בגיל הפרישה.

 

כך עולה מדו"חות הרבעון הראשון של הקרן.  כספי הפנסיונרים זו הבוננזה האמיתית של קרנות הפנסיה — חיסכון צבור של מיליון שקל לחוסך יניב לקרן הפנסיה הכנסה שנתית של 5,000 שקל בשנה.

 

ההנחה לתשואה של 4% לא מתקיימת בריבית אפסית

בינואר 2016 התפרסם דו"ח הצוות להגברת הוודאות בחיסכון הפנסיוני (ועדה שבראשה עומד מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד). הצוות המליץ לשנות את האופן שבו מוקצות אג"ח מיועדות לקרנות הפנסיה. כך, במקום שכלל החוסכים בפנסיה יקבלו הקצאה של אג"ח מיועדות, שמבטיחות תשואה של 4.86% בשנה, ל־30% מהחסכונות שלהם, רק הפנסיונרים יזכו להקצאה של 70% אג"ח מיועדות. כל קרן פנסיה תמשיך להיות זכאית להקצאה של 30% אג"ח מיועדות מסך הכספים המנוהלים שלה, והיא תקצה לכל פנסיונר חדש 70% אג"ח מיועדות ובהתאם תקטין בהדרגה את ההקצאה לחוסכים הפעילים עד שתגיע בעוד כמה עשרות שנים ל־0%.

 

המטרה של שינוי ההקצאה היא לטפל בבעיה שצפה על פני השטח בשנים האחרונות: גובה הקצבה של החוסכים הפורשים מחושבת לפי הנחה ("הריבית התחשיבית") שכספי החיסכון ימשיכו לצבור תשואה שנתית של 4% לאחר הפרישה. אלא שבסביבת הריבית האפסית, התשואה על הסכום הצבור נמוכה משמעותית והקצבה שחושבה לאותם פנסיונרים גבוהה מזו שהחיסכון מקנה להם בפועל. מי שמסבסדים את התשלום העודף לפנסיונרים הם החוסכים הפעילים, שהחיסכון שלהם נחתך בהתאם (בדמות גירעון אקטוארי).

 

כתוצאה מכך, אין היום שום תחרות על כספי הפורשים בין קרנות הפנסיה. חוסך שעתיד לפרוש לפנסיה לא יכול לעשות השוואת מחירים בין הקרנות, מאחר שהמתחרות מסרבות לקלוט אותו מחשש לפגיעה בזכויות של העמיתים הפעילים. כך יוצא, שדווקא בגיל פרישה, דמי הניהול של החוסכים מזנקים למקסימום.

 

 

בקרן הפנסיה מבטחים החדשה, בניהולו של יהודה בן אסאייג, לא מאמינים שהבעיה תיפתר, ובדו"חות שלה נכתב כי "ככל שהתקנות יתפרסמו בנוסחן הנוכחי, לא צפויות קרנות הפנסיה להתחיל להתחרות זו בזו ומול מוצרים אחרים (קופות גמל וביטוחי מנהלים) על קבלת כספים לצורך תשלום פנסיית זקנה באופן שיגרום להגברה משמעותית של התחרות על כספי עמיתים או מבוטחים מבוגרים לקראת הפרישה. אלא אם אחת הקרנות תיטול על עצמה את הסיכון של תובענה ייצוגית מצד העמיתים הצעירים בקרן הפנסיה שאליה יתקבלו עמיתים מבוגרים לקראת פרישה".

 

למעשה, במנורה מבטחים סבורים כי קרן שתסכים לקלוט פנסיונרים מקרן פנסיה או קופות גמל מתחרה תסכן את עצמה בחשיפה לתביעה מצד החוסכים הפעילים שלה. מדוע? כיוון שכל פנסיונר שיקבל הקצאה של 70% אג"ח מיועדות יגרע מה"מכסה" של האג"ח המיועדות לכלל החוסכים ויזרז את הפחתת ההקצאה של האג"ח המיועדות לחוסכים הפעילים.

 

מקפת: "הרפורמה עלולה להביא לירידה בדמי ניהול"

קרן הפנסיה השנייה בגודלה, מקפת של מגדל, צופה תרחיש אחר לחלוטין. בדו"חות מקפת לרבעון הראשון נכתב כי "שינוי בהקצאת האג"ח המיועדות יביא להגברת התחרות על הכספים המיועדים לתשלום קצבאות סמוך לגילי הפרישה, תוך מתן עדיפות ברורה לקרנות הפנסיה על פני יתר מוצרי חסכון ארוך טווח, ואף עלול להביא לירידה בשיעור דמי הניהול".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x