$
בורסת ת"א

פסגות גמל: הרווח זינק ב-25% ברבעון - עקב ירידה בהוצאות ובתשלומי מס

חברת הגמל של אלטשולר שחם דווקא רשמה עלייה של 4% בהכנסות ברבעון, אך הרווח עלה רק ב-8% ל-10.5 מיליון שקל. אלטשולר מעדכנת כי הגישה הצעה במכרז פנסיית ברירת המחדל

רחלי בינדמן 18:0504.06.16

חברת הגמל של בית ההשקעות פסגות מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח של 23.4 מיליון שקל, עלייה של 25% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וזאת למרות ירידה של כ-3% בהכנסות מפעילות הגמל והפנסיה שהסתכמו ב-116.1 מיליון שקל.

 

העלייה ברווח נובעת מירידה של 8% בהוצאות ההנהלה והכלליות שהסתכמו ב-56.6 מיליון שקל, צניחה של 37% בהוצאות המימון שהסתכמו ב-4.9 מיליון שקל, וקיטון של 17% בתשלום המסים ל-3.9 מיליון שקל.

 

ברבעון הראשון נרשמה הכנסה של 6.7 מיליון שקל בסעיף מסים על הכנסה הודות להורדת שיעור מס החברות. הירידה בהכנסות נרשמה על אף שפסגות נהנה מגיוסי כספים ממתחרים ומגיוסים של כספים חדשים בזכות תיקון 190 - עקב התחרות בענף והשחיקה בדמי הניהול, כמו גם הוראות הרגולציה המחייבת להפחית דמי ניהול לחוסכים שהקשר עמם אבד.

 

גילעד אלטשולר גילעד אלטשולר צילום: עמית שעל

חברת הגמל של בית ההשקעות המתחרה, אלטשולר שחם, אף הוא בית השקעות פרטי שלא מדווח את תוצאותיו המלאות לציבור, סיכמה את הרבעון עם רווח של 10.48 מיליון שקל, עלייה של 8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; מדובר בעלייה צנועה מזו של פסגות, אף שההכנסות מתחום הגמל והפנסיה של אלטשולר דווקא עלו בניגוד לפסגות גמל והסתכמו ב-75.5 מיליון שקל, גידול של כ-4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

אלטשולר מדווחת כי בסוף מרץ 2016 ניצלה חברת הגמל הלוואה מתוך מסגרת אשראי של 80 מיליון שקל, בהיקף של 3.5 מיליון שקל ובשיעור ריבית קבועה של 3.3%. לצורך הבטחת מסגרת האשראי חתמה החברה על התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות כמו עמידה בהכנסות מינימליות בגין דמי ניהול. באותה עת העניקה חברת הגמל לאלטשולר שחם ניהול פיננסי, חברה בשליטת בעלי השליטה, שטר הון בגובה 3.5 מיליון שקל. אלטשולר מדווחת כי קרן הפנסיה שלה הגישה הצעה במכרז קרן פנסיית ברירת המחדל של משרד האוצר. פסגות שהגישה אף היא הצעה לא התייחס לכך בדו"חות.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x