$
בורסת ת"א

שותפויות דלק קידוחים ואבנר של יצחק תשובה בוחנות מיזוג

אפשרות המיזוג תיבחן על ידי ועדת דירקטוריון שתורם לצורך כך ותורכב מדירקטורים בלתי תלויים. בין הסיבות למיזוג: "לייעל ולפשט תהליכים מימוניים הנוגעים לפרויקטים שונים אותם הן מקדמות, ובראשם תכנית הפיתוח למאגר לוויתן"

גיל קליאן 12:5715.04.16

שותפויות דלק קידוחים ואבנר של יצחק תשובה בוחנות מיזוג. כך דיווחו השותפויות לבורסה היום (ו').

 

אפשרות המיזוג תיבחן על ידי ועדת דירקטוריון שתורם לצורך כך ותורכב מדירקטורים בלתי תלויים. בדיווח נכתב כי הסיבה למיזוג היא "בין היתר, לאפשר לשותפויות לממש את הזהות בין נכסיהן ופעילותן, ליהנות מיתרון לגודל, לרבות באמצעות הגדלת היקפי סחירות יחידות ההשתתפות שלהן ומשיכת משקיעים נוספים מקומיים ו/או זרים, לייעל ולפשט תהליכים מימוניים הנוגעים לפרויקטים שונים אותם הן מקדמות, ובראשם תכנית הפיתוח למאגר לוויתן, לייעל תהליכים ארגוניים ולחסוך בעלויות ניהולם".

 

השותפויות סייגו כי "הוועדה מוסמכת להחליט שלא לבצע את עסקת המיזוג או להתנות את אישורה בתנאים מסוימים. הועדה תקבל את מלוא המידע הרלבנטי מהשותפות ובסמכות חברי הועדה לבקש כל מידע או מסמך רלבנטיים שמקורם בשותפות או בשותף הכללי בשותפות". כמו כן נכתב כי "ככל שהועדה תמליץ על אישור עסקת המיזוג, עסקת המיזוג תהא כפופה לקבלת כל האישורים הדרושים על-פי כל דין, לרבות אישור ועדות הביקורת, הדירקטוריונים של השותפים

הכלליים בשותפויות והאסיפות הכלליות של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפויות וקבלת אישורים רגולטוריים שונים, וכי אין כל וודאות שמיזוג כאמור יושלם".

קידוח לוויתן
קידוח לוויתן צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

בטל שלח
    לכל התגובות
    x