$
בורסת ת"א

איגוד החברות הציבוריות: "מקור חולשתה של הבורסה טמון בעודף הרגולציה"

האיגוד בראשותו של אילן פלטו, הציג את עמדתו בנוגע לתזכיר החוק שפורסם לאחרונה על שינוי מבנה הבורסה: "הרגולציה מרחיקה חברות מהנפקות חדשות וממגרת את הרצון להיסחר בבורסה"

דרור רייך 19:2613.04.16

איגוד החברות הציבוריות, בראשות המנכ"ל אילן פלטו, הציגו את עמדתם בנוגע לתזכיר החוק שפורסם לאחרונה על שינוי מבנה הבורסה. תמצית תגובת האיגוד לתזכיר היא כי התפיסה לפיה שינוי מבנה הבורסה הוא "פתרון הפלא" לו נזקק שוק ההון הישראלי, היא תפיסה שגויה בבסיסה.

"מקור חולשתה של הבורסה הישראלית טמון בעודף הרגולציה המכבידה" טוענים באיגוד החברות. לדבריהם, "הרגולציה מרחיקה חברות מהנפקות חדשות, מעודדת חברות ציבוריות להימחק ממסחר ולמעשה ממגרת את הרצון להיסחר בבורסה".

 

למבנה הבורסה עצמה אין דבר וחצי דבר עם התייבשותה, ומשכך אין ערך לשינוי, טוענים באיגוד. כמו כן, הם אינם רואים כל דחיפות או חשיבות עליונה בשינוי מבני אלה בפתרונות להקלה ברגולציה, שעל פי הערכתם, משקלם בעידוד חברות לרישום למסחר עולה עשרות מונים על משקלו של שינוי המבנה.

 

בורסת תל אביב בורסת תל אביב

 

רוצים נציג בדירקטוריון

"ככל שננסה להתחבא מאחורי מינוחים 'מכובסים' הרי שקשה לחמוק מהתחושה ששינוי מבני הוא שם נרדף להפרטת הבורסה" מסביר מנכ"ל האיגוד אילן פלטו. "לקיחת משאב של המדינה והעברת הבעלות בו לידיים פרטיות – זה הפרטה".

 

גם לאחר שהציגו התנגדות עקרונית לתזכיר החוק, באיגוד החברות הציבוריות ביקשו לציין כי במידה והוא אכן יאושר, יש להם כמה דרישות בסיסיות.

 

ראשית, מינוי נציג של איגוד החברות הציבוריות כחבר בדירקטוריון הבורסה. לפי טענתם זאת מאחר והחברות הציבוריות הן למעשה "אזרחיות" הבורסה ולעמדתן ביחס לשלל נושאים חשיבות ראשונה במעלה.

 

"לא יעלה על הדעת מצב בו הציבור הרלוונטי ביותר למסחר בבורסה, החברות הנסחרות בה, למעשה לא ייוצג בדירקטוריון" ממשיך פלטו. "הרי דעתן היא הרלוונטית ביותר בכל דיון".

 

כמו כן, באיגוד מברכים על החיוב בפרסום עמלות המסחר והסליקה שחברי הבורסה גובים מלקוחותיהם הכלול בתזכיר החוק, אך מציינים שאין בו די.

 

"יש לחייב שכל אגרה, היטל או תשלום שייגבה מהחברות הציבוריות יחייב את קבלת אישור הרשות לני"ע, משרד האוצר וועדת כספים של הכנסת" מסבירים באיגוד.

 

"טבעי שבעלי המניות החדשים של הבורסה יפעלו על מנת למקסם את רווחיה" מסביר פלטו "באופן שיביא להעלאת גובה האגרות הנגבות או הטלת אגרות חדשות. יש לחייב כל גביית כספים בקבלת אישור מוקדם של שלושת הגופים שיהווה איזון וירסן את כוחה הבלתי מוגבל של הבורסה כגוף פרטי".

 

אילן פלטו אילן פלטו צילום: אוראל כהן

 

לחלק את הרווחים לציבור

במידה ואכן ילכו עם המהלך, האיגוד דורש לחלק את התמורה מהמכירה עם בעלי המניות בחברות הציבוריות עצמן - שהרי הן נכסי הבסיס של הבורסה. באוצר מעוניינים להטיל מס רווחי הון של 100%, כך שכל הפרמיה בגין המכירה תועבר להכנסות המדינה מעבר לשיעור המס הרגיל.

 

"איננו רואים כל הצדקה בהטלת מיסוי עודף, ככל שיאושר שינוי מבנה הבורסה, ויש מקום לשקול לחלוק את ה"עושר" שיצמח כתוצאה מהמכירה, עם החברות הציבוריות, באופן שמהווה למעשה חלוקת עושר עקיפה לציבור המחזיק בניירות הערך של החברות הללו" מסבירים באיגוד.

 

"החברות הציבוריות הן "מחולל הצמיחה" עליו נסמכת הבורסה בישראל, ומשכך ראוי שייוחס להן חלק מהשווי המיוחס לה עם מכירתה" מסכם פלטו. "בשל עקרונות של צדק חלוקתי, ראוי שאותו חלק של הציבור, המחזיק חלק ממניות החברות הציבוריות, "ייפגש" עם הצפת הערך הזו".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x