$
בורסת ת"א

קבוצת אשטרום הכפילה את שורת הרווח השנתית ל-133 מיליון שקל

קבוצת הנדל"ן רשמה בשנת 2015 רווח חד פעמי של 29 מיליון שקל מעליית ערך אחזקותיה בסיטיפס. ההכנסה השנתית צמחה ב-7.5% לכ-3.2 מיליארד שקל

אורן פרוינד 10:4316.03.16

קבוצת אשטרום, הנשלטת על ידי המשפחות נוסבאום, גירון, משורר, רובין וליפשיץ, הכפילה את הרווח הנקי שלה בשנת 2015 ל-133 מיליון שקל.  

הגידול ברווח נבע מעלייה בהכנסותיה ממגזר הקבלנות בישראל, לצד הכנסה חד פעמית של 29 מיליון שקל - כתוצאה מעליית ערך בגין אחזקותיה במפעילת הרכבת הקלה בירושלים סיטיפס.

  

הכנסותיה של קבוצת אשטרום בשנת 2015 צמחו בכ-7.5% לכ-3.2 מיליארד שקל. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מעלייה של כ-5% במגזר הקבלנות בניה והתשתיות בישראל, וכן מצמיחה בהכנסות שנרשמה במגזרי התעשייה והייזום למגורים בישראל באמצעות החברה הבת אשדר.

 

הרווח הגולמי של קבוצת אשטרום בשנת 2015 עלה בכ-17% לכ-539.3 מיליון שקל (כ-16.7% מההכנסות). הגידול בשיעור הרווח הגולמי נבע בעיקרו מהשיפור ברווחיות מגזר הקבלנות בישראל, שבו הוצג שיעור רווח גולמי של כ-6.8%, לעומת כ-5.2% בשנת 2014, וכן מהעלייה ברווחיות במגזר הייזום למגורים בישראל באמצעות אשדר.

 

הרווח התפעולי השנתי של הקבוצה צמח בכ-22% לכ-388.2 מיליון שקל. הגידול ברווח התפעולי נבע מהשיפור ברווח הגולמי, וכלל בשנת 2015 הכנסות אחרות של 29.3 מיליון שקל - כאמור, מעליית ערך מהזכויות בחברת סיטיפס, מפעילת הרכבת הקלה בירושלים.

 

לצד זאת, הרווח התפעולי כלל הכנסה מעליית ערך נדל"ן להשקעה של כ-59 מיליון שקל בלבד, בעוד שבשנת 2014 כלל סעיף זה הכנסה גבוהה יותר מעליית ערך נדל"ן להשקעה - 93.5 מיליון שקל. 

הרכבת הקלה בירושלים הרכבת הקלה בירושלים צילום: חיים צח

 

מזומנים ודיבידנד 

במקביל לאישור הדוחות, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד של כ-45 מיליון שקל שישולם בחודש אפריל השנה. באפריל אשתקד חילקה החברה דיווידנד של 30 מיליון שקל.

 

מה דעתך על מניית אשטרום קבוצה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של הקבוצה גדל בכ-10% בשנת 2015 והסתכם בכ-243.8 מיליון שקל, לעומת כ-222.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה. ממאזן הקבוצה עולה, כי ההון העצמי של קבוצת אשטרום, נכון ליום ה-31 בדצמבר 2015, הסתכם בכ-1.9 מיליארד שקל (מתוכו כ-1.3 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות).

 

רבעון רביעי

ההכנסות הקבוצה ברבעון הרביעי של שנת 2015 צמחו ב-30% לכ-894 מיליון שקל, בהשוואה לכ-687.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2014. בשורה התחתונה סיימה קבוצת אשטרום את הרבעון הרביעי עם עלייה של 86% ברווח לכ-56 מיליון שקל

 

קבוצת אשטרום פועלת בתחומי הקבלנות, התשתיות, הזכיינות, יזמות ונדל"ן מניב. לחברה פעילות בייצור, שיווק ומכירה של חומרי גלם לתעשיית הבנייה. בתחום היזמות היא פועלת באמצעות החברה הבת 'אשדר', שעוסקת בפיתוח ושיווק של שכונות מגורים בכל רחבי הארץ.

 

בשווקים הבינלאומיים פועלת קבוצת אשטרום בתחומי הקבלנות, הייזום למגורים והנכסים המניבים במספר מדינות, לרבות באמצעות חברת הבת, אשטרום נכסים.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x