המלצות 2016

המלצות 2016

נדל"ן, קמעונאות, וחברת קנון: ההמלצות של הלמן אלדובי ל-2016

ב-2015 צפו בהלמן אלדובי את הזינוק בפרוטרום אבל פיספסו עם פוקס. לשנה הבאה, הם הולכים חזק על איגרות החוב של חברות הנדל"ן ומפזרים את החשיפה גם לקמעונאות

השנה צפו בהלמן אלדובי את הזינוק בפרוטרום אבל פיספסו בגדול עם פוקס. לשנה הבאה, הם הולכים חזק על איגרות החוב של חברות הנדל"ן ומפזרים את החשיפה למניות בין נדל''ן לקמעונאות

בית ההשקעות הלמן אלדובי משתתף גם השנה בפרוייקט ההמלצות של "כלכליסט" לשנת 2016. בשנה שעברה בית ההשקעות השיג תשואה ממוצעת של 20% על המניות שבחר ובתחום האג"ח השיג תשואה ממוצעת של 5.4%. 

  

מחלקת המחקר של הלמן אלדובי הצליחה לפגוע ב-4 מניות שכל אחת מהן זינקה ב-20% לפחות. הכלכלנים בחרו באינרום תעשיות בנייה אשר עלתה ב-47%, פרוטרום שזינקה ב-56% ואלקו ומלירסון שזינקו בכ-20%. הבחירה האחרונה של הכלכלנים הייתה בחברת האופנה פוקס אשר התרסקה ב-43%.

 

גם בתחום האג''ח השיגו הכלכלנים של הלמן אלדובי ב-4 אגרות חוב, אפקון החזקות אג"ח ב' עלתה ב-6.4%, חברת התקשורת בי קומיוניקיישנס אג"ח ב' עלתה ב-4.3%, חטיבת הנדל''ן של אלקטרה אג"ח ד' עלתה ב-6.3%,  אחוזת בית אג"ח א'. עלתה ב-12.3% ורק אפריקה מגורים אג"ח א' ירדה ב-6.3%.

 

המלצות המניות של מחלקת המחקר לקראת שנת 2016 כוללות בתוכן: חברת אחזקות קמעונאות ונדל''ן. בהמלצות על האג"ח של הלמן אלדובי ניתן למצוא בעיקר בעיקר נדל''ן.

 

מניות מומלצות לשנת 2016:

 

קנון, תשואה ב-2015: 32%-

קנון הנה חברת אחזקות אשר פוצלה השנה מהחברה לישראל. פעילותה העיקרית הנה IC Power המרכזת פעילות אנרגיה ענפה בעיקר בדרום אמריקה אך גם בישראל. מדובר בפעילות רווחית וצומחת אשר תוסיף לצמוח בשנת 2016 כתוצאה מפתיחת תחנות חדשות בפרו ובפנמה. בקנון מרוכזות גם פעילויות נוספות שנראות בשלב זה כאטרקטיביות פחות כדוגמת צים וקורוס (פעילות הרכב בסין) אולם גם אם נתעלם מהן עדיין מדובר במנייה אטרקטיבית להערכתנו.

 

 צילום: סיון פרג'

 

ויקטורי, תשואה ב-2015: 56%+

ויקטורי היא קמעונאית מזון בינונית בגודלה המתמקדת בסגמנט הדיסקאונט, אשר הציגה גידול משמעותי בפעילותה בשנים האחרונות. החברה צפויה להמשיך ולצמוח, בייחוד על רקע דעיכת מגה הן מהגדלת הפעילות בסניפים קיימים ובעיקר ע"י הגדלת מספר הסניפים. ויקטורי ערוכה היטב להגדלת הפעילות, עם יתרות נזילות ויכולת קליטת סניפים ממגה על בסיס התשתית הקיימת. הגידול בפעילות צפוי לאפשר שיפור בתנאי הסחר של החברה ועלייה ברווחיותה הגולמית.

 

אזורים, תשואה ב-2015: ללא שינוי

בשנים האחרונות אזורים נוקטת בצעדים חיוביים במטרה להגיע ליציבות בתוצאות ולהתמקד בפעילות הנדל"ן למגורים בארץ. צעדים אלו צפויים לבוא לידי ביטוי בתוצאות החברה בשנים הקרובות החל משנת 2016 כאשר החברה תכיר ברווחיות מפעילות הנדל"ן למגורים בהיקפים הגבוהים משמעותית מאלה שהציגה בשנתיים האחרונות. להערכתנו, שוק הנדל"ן למגורים לא צפוי להיפגע באופן דרמטי מפעולות הממשלה ולכן ימשיך לתמוך בביצועי החברה. בנוסף, החברה הינה בעלת קרקעות היסטוריות אשר תורמות לה לשורת הרווח ואשר בזכותן הינה רגישה פחות ממתחרותיה היזמיות לירידת מחירים עתידית.

 

אלקטרה, תשואה ב-2015: 11%+

אלקטרה פועלת בתחום הנדלן והתשתיות בישראל ובחו"ל וכן בשירות ואחזקה. החברה מתמקדת במודל אנכי כאשר החברה יוזמת בונה ולבסוף מתפעלת כמובן שכל אחת מהפעילויות הינה יחידת רווח בפני עצמה. שרשת הערך של אלקטרה נמצאת בנקודת זינוק טובה לקראת 2016 עם צבר הזמנות בשיא ושתי רכישות אשר יאפשרו לחברה להציע שירותים נוספים בתחום ה FM (Facility Management) היציב והרווחי. אלקטרה נותר קבלן מבצע איכותי ואמין בשוק בו הביקוש ממשיך לגבור.

 

 צילום: יובל חן

 

אפריקה, נכסים תשואה ב-2015: 6%-

פעילות אפריקה נכסים מתמקדת בייזום ואחזקה של נכסים מניבים בישראל ובמזרח אירופה בעיקר ברומניה. הנכסים המובילים בבוקרשט ובינהם קניון קוטריצ'ן ובנייני המשרדים אפי פארק נהנים מתפוסה גבוהה לצד תחילתן של אינדיקציות חיוביות לתחום המשרדים בבוקרשט. הנכסים המניבים בישראל מיוצבים ברובם. לחברה קרקעות במזרח אירופה, בעיקר ברומניה וגם בישראל. החברה נסחרת בפחות ממחצית הונה העצמי כאשר גם אם נניח הנחות מחמירות לגבי הקרקעות שבבעלות החברה עדיין מדובר בתמחור מעניין. החברה חזויה לחלק דיבידנדים גבוהים בין היתר בשל צרכי המימון של חברת האם.

 

אג"ח מומלצות לשנת 2016: 

 

הכשרת היישוב סדרה 16 - תשואה 3.52%, מח"מ 2.39, דירוג BBB+, צמוד מדד

חברת החזקות המתמקדת בתחום הנדל"ן (ובתחומי המלונאות ופרסום חוצות). לחברה עודף נכסים על התחייבויות (כאשר מרבית הנכסים סחירים או נכסים מניבים), כמו גם כמות קרקעות ונכסים המיועדים להשבחה, נכסים שאינם משועבדים בשווי של 289 מיליון שקל (מזה 119 מיליון שקל בקרקעות בישראל), וחוב נטו ל-CAP של כ-68%.

סדרה 16 מובטחת בשעבוד של 78% מניות החברה "הכשרת קניונים ומרכזי מסחר בע"מ" (חברה פרטית, המחזיקה בנכס המהותי של החברה - קניון שבעת הכוכבים בהרצליה), המשקף LTV לסדרה 16 בשיעור 75%. נכון ליום ה-30.9.2015 לחברה אפשרות לשעבד לטובת מחזיקי אג"ח עוד כ- 11.3% משווי הבטוחה, ובשנת 2016 תיפרע החברה חמישית מיתרת הקרן בסדרה באופן שיאפשר מחזור של החלק שנפרע ללא שינוי בבטוחות.

 

דורי קבוצה ו' - תשואה 2.96%, מח"מ 2.13, דירוג A3, צמוד מדד

חברת אחזקות בינונית בשליטת "גזית גלוב" הפועלת ב-3 תחומים עיקריים: נדל"ן למגורים בישראל הן בייזום ובביצוע עבודות קבלנות (דרך "דורי בנייה" הציבורית 69%), יזמות מגורים בפולין (דרך 40% מ-Ronson הנסחרת בפולין) וייצור חשמל (אחזקה של כ-9.6% בתחנת הכוח "דוראד"). לאחר שהחברה "אספה את השברים" והמשיכה הלאה מהסאגה ב"דורי בניה" בעזרת התמיכה המהותית מבעלת השליטה (שאינה מובנת מאליה), הנזילות בסולו השתפרה מהותית, וגם המינוף סביר ביותר לחברת אחזקות (LTV נמוך מ-60%). להערכתנו, תמחור הסדרה אטרקטיבי לאור המח"מ הקצר, ההצמדה למדד ודירוגה.

 

צור שמיר סדרה ז' - תשואה 2.65%, מח"מ 1.5, לא מדורג, צמוד מדד:

חברת החזקות, בעלת 11% ממניות חברת הנדל"ן הציבורית "אדגר" וב-77% ממניות חברת ההחזקות הציבורית "ביטוח ישיר". לחברה LTV סחיר של כ-50% (עם עודף נכסי של כ-650 מיליון שקל). למרות שהתזרים אינו חזוי והתחייבויות חברות "ביטוח ישיר" (שהינה בעלת מינוף נמוך) ו"אדגר" קודמות להתחייבויות החברה, נכסי החברה סחירים ונזילים לטובת מחזור חובות לרבות מימוש במידת הצורך, וסדרה ז' בעלת מרווח אטרקטיבי ביחס למח"מ 1.5 (גודל סדרה של כ- 144 מ' ע.נ.).

 

אלדן תחבורה סדרה א' - תשואה 4.27%, מח"מ 2.56, דירוג Baa1, שקלית

החברה הינה אחת מ-4 החברות המובילות בענף הרכב הפועלת בשני מגזרים עיקריים: ליסינג תפעולי והשכרת רכבים לזמן קצר. לחברה יחסים פיננסים נמוכים יחסית למתחרות, בעיקר בשל רמת המינוף הגבוהה. פער זה בא לידי ביטוי בתשואה הגלומה באג"ח המפצה, לדעתנו, על הסיכון היחסי במח"מ הנוכחי. הסיכון הענפי מתמתן לאור נתח השוק המשמעותי של החברה, בסיס לקוחות רחב ומפוזר ויכולת יצור תזרים מזומנים המאפשרת שמירה על יחסי כיסוי מהירים יחסית בתקופה האחרונה. בנוסף, כלי הרכב המשועבדים של החברה מהווים שעבוד איכותי לבעלי האג"ח לאור סחירותם הגבוהה, וכן מאפשרים נגישות טובה למקורות מימון נוספים.

 

 צילום: רונן טופלברג

 

צ.מ.ח המרמן סדרה ד' - תשואה 4.79%, מח"מ 3.08, דירוג Baa1, שקלית

החברה פעילה שנים רבות בייזום נדל"ן למגורים ומסחר, ומתמקדת באזורי ביקוש בהם היא בעלת ניסיון. בנוסף, מבצעת עבודות קבלנות לעצמה ולאחרים. עד תום שנת 2018 החברה צפויה להכיר בתזרים חופשי של כ-230 מיליון שקל מ-7 פרויקטים, כ-50% מעל החוב לתקופה זו. למרות הסיכון היזמי והתנודתיות בהכנסות (במיוחד כשמדובר בחברה בסדר גודל קטן בינוני), מינוף החברה סביר, שיעורי המכירות (60%) והניהול תורמים לנראות התזרים בטווח הבינוני. סדרה ד', אינה מגובה בשעבוד על עודפים, ולכן התשואה בה גבוהה יחסית. עם זאת, מכיוון ולהערכתנו שיעבוד זה חלש מאוד (ובכל מקרה נחות לבנק המממן), התשואה העודפת מפצה באופן אטרקטיבי דיו.

 

תיק ההשקעות המומלץ לשת 2016:

 

מבנה תיק מומלץ

להערתנו שוק המניות אמור להיות חיובי אבל סלקטיבי, ומנגד שוק האג"ח עשוי לסבול מירידות עקב תהליך העלאת הריבית בארה"ב.

בחלק האג"ח אנו מעדיפים להתרכז בעיקר באג"ח קונצרני במח"מ של 2-3 שנים.

 

בחלק המנייתי ניתן להשקיע כ- 25% מהתיק, כאשר 15% ממנו בחו"ל , 7.5% ארה"ב, 5% באירופה, 1.5% ביפן וכ-1.5% בשווקים המתעוררים.

 

10% מהתיק במניות בישראל, תוך דגש למניות המעו"ף.

 

 

התחזיות לשנת 2016:

היורו 3.6

ת"א 25 - 1600

ודאו ג'ונס 17,500

 

מחר יפורסמו ההמלצות של הבינלאומי

בטל שלח
    לכל התגובות
    x