$
בורסת ת"א

דיסקונט: ירידה של 18% ברווח הנקי הרבעוני

הבנק סיים את הרבעון עם רווח של 168 מיליון שקל, המשקף תשואה להון של 5.2% - מול 6.9% ברבעון המקביל אשתקד. ברקע לירידה ברווח - גידול בהוצאות להפסדי אשראי

רעות שפיגלמן 08:3819.11.15

דיסקונט סיים את הרבעון השלישי עם רווח של 168 מיליון שקל - ירידה של 18% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד, בהשפעת גידול בהוצאות להפסדי אשראי וירידה בהכנסות מימון שאינן מריבית.

 

הרווח משקף תשואה להון של 5.2%, מול 6.9% ברבעון המקביל אשתקד. יחס יחס הלימות הון עמד בסוף הרבעון השלישי 9.5%.

 

בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של השנה עומד הרווח של דיסקונט על 690 מיליון שקל, לעומת: 501 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד; עליה של 37.7%.

 

הכנסות הריבית נטו של הבנק הסתכמו ב- 982 מיליון שקל, ירידה של 12.6% לעומת הרבעון המקביל. קיטון בהכנסות הריבית קוזז כמעט במלואו בקיטון בהוצאות הריבית.  עיקר הירידה בסעיף זה מיוחסת להוצאות הפסדי אשראי שהסתכמו ב - 85 מיליון שקל, יותר מפי 2 בהשוואה לרבעון המקביל.

 

שיעור ההפרשה של הבנק עמד ברבעון על 0.27%, יותר מכפול בהשוואה לרבעון המקביל בו עמד שיעור ההפרשה על 0.13%.

 

הכנסות הבנק שמקורן לא בריבית ירדו בשיעור של 6.4% כאשר גביית העמלות נותרה ללא שינוי והסתכמה ב- 650 מיליון שקל.

 

הכנסות המימון של הבנק ירדו ב- 70%. דיסקונט ספג ירידה בשווי השוק של מניות הבינלאומי שהוא מחזיק - אלו ספגו ירידה של 34 מיליון שקל. כאמור בהתאם למתווה שקבע הממונה על ההגבלים העסקיים הבנק נדרש למכור למכור את אחזקתו (9.28%) במניות הבינלאומי, על מנת שזו תפחת מ-5% , עד לספטמבר 2017.

 

השורה התחתונה הושפעה בעיקר מהירידה בהכנסות, מכיוון שהוצאות התפעול של הבנק וההוצאות האחרות נותרו כמעט ללא שינוי והסתכמו ב- 1.42 מיליארד שקל. הוצאות השכר של הבנק ירדו והסתכמו ב- 820 מיליון שלק לעומת 929 מיליון שקל ברבעון המקביל. הוצאות השכר בדיסקונט בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015, בניטרול השפעת תוכנית הפרישה המוקדמת בשנת 2014, קטנו בשיעור של 5%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

הבנק רשם גם הואה של 34 מיליון שקל כתוצאה מפסיקת בית המשפט ההעליון בעניין גד זאבי, שתבע מהבנקים של ריביות עודפות שנגבו ממנו בין השנים 2007-2009.

 

תיק האשראי הצרכני צמח ברבעון האחרון בשיעור של 2.3%. תיק האשראי לעסקים קטנים עלה אף הוא בשיעור של 2.3%.

 

 

 צילום: יריב כץ

בטל שלח
    לכל התגובות
    x