$
בורסת ת"א

מגה: הפסד של 545 מיליון שקל ברבעון השני, המכירות צנחו ב-21%

דו"חות הרשת, שנקלעה לחדלות פירעון יומיים לפני סיום הרבעון והגיעה להסדר חוב, כוללים הערת "עסק חי"; במחצית הראשונה של השנה רשמה הרשת הפסד של 632 מיליון שקל, והמכירות ירדו ב-12%

נורית קדוש 07:2928.08.15

מגה רשמה הפסד של 545 מיליון שקל ברבעון השני, והמכירות צנחו ב-21% ל-1.21 מיליארד שקל - כך פרסמה הלילה החברה האם אלון רבוע כחול; הרשת הגיעה לחדלות פירעון יומיים לפני שהסתיים הרבעון - ובחודש שעבר אישר בית המשפט הסדר חוב בה. 

 

במחצית הראשונה הסתכם ההפסד ב-632 מיליון שקל. הגירעון בהון העצמי של מגה בתום הרבעון הסתכם ב-596 מיליון שקל ועודף ההתחייבויות השוטפות על הרכוש השוטף הגיע ל-908 מיליון שקל. בהערת עסק חי שצורפה לדוחותיה לבורסה נכתב: "לאור רמת אי הודאות הכרוכה בהבראת מגה, סבורה הנהלת מגה כי קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של מגה כעסק חי".

   

על השפעת המשבר על המכירות והרווח ניתן יהיה ללמוד באופן מלא רק בדו"חות הרבעון השלישי. בשלב זה מציינת מגה כי המכירות בחנויות הממשיכות לפעול ברבעון השלישי נמצאות במגמת עלייה, אך אלו טרם חזרו לרמתן הרגילה ערב הפניה לבית המשפט.

 

הירידה במכירות הרבעון השני נבעה מירידה של 9.6% במכירות חנויות זהות ומסגירת סניפים (לא כולל סגירת 32 הסניפים ההפסדיים בחודש שעבר, נ"ק). הרווח הגולמי ברבעון ירד ב-30.6% ביחס לרבעון השני אשתקד והסתכם ב-277 מיליון שקל. הירידה ברווח שבאה לידי ביטוי בשחיקת הרווחיות הגולמית ל-22.8, נבעה מהירידה במכירות. הסניפים שנסגרו היו אחראים ברבעון למכירות בגובה 200 מיליון שקל, פעלו על רווח גולמי של 29 מיליון שקל (14.5% מהמכירות).

 

הרווח הגולמי של הסניפים אותם בכוונת מגה להמשיך לפעול עמד על 24.5%. למרות צמצום של 24.8% בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות בזכות סגירת סניפים בין התקופות ומצעדי התייעלות, חתמה מגה את הרבעון עם הפסד תפעולי בגובה 542 מיליון שקל. ההפסד התפעולי התעצם בשל הוצאות בגובה 488.3 מיליון שקל בשל הפרשה של 273 מיליון שקל לירידת ערך מוניטין, הפרשה של 34 מיליון שקל לירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים, ירידת ערך רכוש קבוע שחייבה הפרשה של 51 מיליון שקל והוצאות חד פעמיות להבראת הרשת בגובה 59.9 מיליון שקל.

 

עוד נדרשה מגה להפריש 55.1 מיליון שקל על יציאה מאיחוד של חברות בנות. ההפסד התפעולי מפעילות שוטפת הסתכם ב-18 מיליון שקל בהשוואה להפסד בגובה 40.9 מיליון שקל מפעילות שוטפת בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 56%. את הרבעון חתמה מגה עם הפסד נקי של 546 מיליון שקל, ש-523 מיליון שקל מתוכם בגין הוצאות חד פעמיות על סגירת 32 סניפים והפסד שנגרם מעדן טבע מרקט, וד"ר בייבי.

 

סניף מגה ברמת גן סניף מגה ברמת גן צילום: אוראל כהן

את המחצית הראשונה של השנה חתמה מגה עם ירידה של 12% במכירות שהסתכמו ב- 2.6 מיליארד שקל. הירידה נבעה מסגירת סניפים וכן מירידה של 2.3%% במכירות חנויות זהות. הירידה במכירות באה לידי ביטוי בצניחה של 19.7% ברווח הגולמי שהסתכם ב-621 מיליון שקל. צמצום הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות במחצית בזכות סגירת סניפים, לא בלמה את ההפסד התפעולי שהתעצם מ-115 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד ל-632 מיליון שקל. ההפסד הנקי הסתכם כאמור ב-632 מיליון שקל, 577 מיליון שקל מתוף הסכום כהוצאות חד פעמיות כאמור.

 

למרות שרק לפני חודש וחצי פנתה מגה בבקשה להקפאת הליכים לעדן טבע מרקט, בה החזיקה 51%, היא אינה כוללת את תוצאות הרשת האורגנית בדו"חותיה מאז אפריל, אז החל הסכסוך העסקי בינה לבין גיא פרוביזור מייסד הרשת שהחזיק 49% מהחברה וניהל אותה. כך גם ביחס לתוצאות דק בייבי ביחס לה הוגשה בקשת פירוק ומונה לה מפרק זמני על ידי בית המשפט.

 

אלון רבוע כחול התחייבה במסגרת תוכנית ההבראה של מגה להעמיד לה סך של 320 מיליון שקל שמתוכו 240 מיליון שקל בהלוואות או ערבויות וסך של 80 מיליון שקל כמסגרת לצרכים שוטפים של החברה. עד תום הרבעון השני ניצלה מגה כ-45 מיליון שקל מהמימון שהועמד לה. נכון לאתמול (ה') ניצלה החברה ערבויות על סך של כ-56 מיליון שקל וכן ניצלה החברה כ-75 מיליון שקל מהמימון שהועמד לה. 

 

בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי בלוד כי דירקטוריון מגה ימנה 7 דירקטורים, מתוכם 3 דירקטורים של החברה, אלון רבוע כחול תבחן האם כתוצאה מכך איבדה את השליטה במגה. במידה תגיע למסקנה כי כתוצאה מהאמור יש איבוד שליטה, החברה תרשום את השקעתה במגה בשיטת השווי המאזני ותחדל לאחד אותה. בנוסף, חלק מהשפעת הפסקת האיחוד היא הצגת הנכסים שבשימוש מגה המוחזקים ע"י רבוע נדלן בשווי הוגן. ההפרש בין הערך בספרים לבין שווי הוגן של אותם נכסים בניכוי מרכיב המס ייזקף ישירות להון ויסתכם בכ- 650-750 מיליון שקל והחלק המיוחס לבעלי מניות החברה יסתכם בכ-400-450 מיליון שקל בהתאמה.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x