$
בורסת ת"א

בגלל מגה: רבוע נדל"ן הפחיתה 64 מיליון שקל משווי הנכסים

החברה משכירה 89 סניפים לרשת השיווק שבמשבר; הירידה בשווי הנכסים נרשמה למרות עלייה בהכנסות ברבעון השני

אורן פרוינד 20:2416.08.15

חברת רבוע כחול נדל"ן מקבוצת אלון פרסמה היום את דו"חותיה הכספיים לרבעון השני של 2015. בעקבות המשבר בחברה האחות מגה, שלה משכירה רבוע נדל"ן 89 סניפים, נאלצה רבוע כחול נדל"ן להתמודד עם הפחתה של 64 מיליון שקל בשווי הנכסים שלה ברבעון השני של 2015.

  

החברה הסבירה בדוח הדירקטוריון כי "במסגרת הערכות שווי לסוף הרבעון השני של 2015 ניתן ביטוי לשינויים אפשריים כתוצאה מהסדר הנושים של מגה והודעתה על יציאה מסניפים. ירידת הערך שנזקפה ביחס לנכסים המושכרים למגה נובעת בעיקר מהגדלת שיעור הריבית להיוון בתקופת ההסכם בשיעור של 1.5% לעומת שיעור ההיוון בו נעשה שימוש בהערכות קודמות ומעדכון אפשרי בתזרימי המזומנים שמקורם בנכסים שמגה עשיה לבקש להשתחרר מהסכמי השכירות בגינם".

  

עוד ציינו בדירקטוריון: "בתקופת הרבעון נכללה השפעה של שינוי בתזרים ההכנסות הנובע מעליית המדד מאחר והסכמי השכירות של החברה הינם צמודי מדד". הירידה בשווי הנכסים נרשמה למרות עלייה בהכנסות של החברה. ה-NOI של החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-120 מיליון שקל, עלייה של 6% לעומת התקופה המקבילה. ה-FFO הסתכם בכ-60 מיליון שקל, עלייה של 5% ביחס לתקופה המקבילה.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x