$
בורסת ת"א

בנק ירושלים מכניס שותף בינלאומי - דרך הצעת המיזוג לדקסיה

שבועיים לאחר שדקסיה דחה את הצעת הרכישה של ירושלים, הבנק השביעי בגודלו בישראל מציע לשלב במיזוג קבוצת משקיעים בינ"ל בהנהגת קרן JCF, שתגיש הצעת רכישה לעד 20% ממניות בנק ירושלים. הקרן תפנה לבנק ישראל לקבלת היתר לעסקה המוצעת

מיקי גרינפלד 09:5313.05.15

הצעת הרכישה של בנק ירושלים לדקסיה ישראל עוברת לשלב חדש: לאחר שדקסיה הודיע לירושלים לפני כשבועיים כי הוא דוחה את הצעת הרכישה שהגיש, בנק ירושלים החליט אתמול להותיר את ההצעה על כנה מבחינת הסכום, אך לשלב קבוצת השקעות בינלאומית למתווה.  

בחודש דצמבר האחרון הגיש בנק ירושלים הצעה לרכישת מלוא מניות דקסיה כך שימוזג לתוך פעילות הבנק - הצעה ששיקפה לדקסיה שווי של 543 מיליון שקל - הצעה שנדחותה כאמור בסוף חודש אפריל. היום מדווח ירושלים, הבנק השביעי בגודלו במערכת הישראלית, כי ההצעה לדקסיה נישארת בתוקף, אך על מנת להגדיל את האטרקטיביות שלה, היא משלבת בה כניסה של משקיע בינלאומי.

 

על פי מתוווה החדש, קרן ההשקעות J.C. Flowers & Co - JCF הגיע להסכמות עם ירושלים לפיהן קבוצת קרנות בייעוצה של JCF, תשקול להתחייב לרכוש כ-%15%-20 ממניות בנק ירושלים לאחר השלמת עסקת הרכישה של דקסיה. קרן זו תציע לבעלי המניות של בנק דקסיה, אשר יקבלו מניות של בנק ירושלים במקרה של מיזוג, למכור לה חלק מהותי ממניות אלו.

 

קרן JCF חברת השקעות פרטית המתמחה בהשקעות גלובאליות בתחום השירותים הפיננסיים. כיום מצויים תחת ניהולה נכסים בהיקף של כ-8 מיליארד דולר.

 

"מנגנון זה יוסיף נדבך של אטרקטיביות עבור בעלי המניות של בנק דקסיה, היות שתינתן להם האפשרות לבחור, ביחס לחלק משמעותי מרכיב תמורת המניות שיקבלו, אם ברצונם לממש את השקעתם במזומן או להיוותר בעלי מניות בבנק הממוזג", כתב בנק ירושלים במכתב תגובה שהפנה לדקסיה לאחר שהצעתו למיזוג נדחתה.

 

בדיווח לבורסה מציין בנק ירושלים כי בכוונת JCF לפנות לבנק ישראל לקבלת ההיתר הנדרש, היתר המהווה תנאי להצטרפותה לעסקה נשוא ההצעה.

 

עוד נכתב במכתב של בנק ירושלים כי "הנימוקים שנתתם לדחיית הצעתנו מבוססים לדעתנו על מסקנות מוטעות ושגויות על פניהן הם מתעלמים מן הפוטנציאל הגלום בהצעתנו לבנק דקסיה ולציבור המשקיעים בו. לטעמנו, לא ניתן היה באופן מושכל וסביר להגיע לאף אחת מהמסקנות ששימשו כנימוק לדחיית ההצעה, מבלי לקיים דיאלוג עמנו לליבון הצעתנו והתחזיות העומדות ביסודה".

 

בנק ירושלים אף התייחס למצבו של בנק דקסיה ישראל, שמצדיק לטעמו של ירושלים היענות להצעת המיזוג: "הנימוקים לדחיית הצעתנו משקפים לדעתנו העדפה ברורה לשימור מצבו הקיים של בנק דקסיה, באופן המעלה תמיהה. כידוע, מזה מספר שנים מצוי בנק דקסיה במצב של העדר צמיחה, בין השאר לנוכח מבנה ההון הסבוך שלו. בנק דקסיה אינו מחלק דיבידנדים והמסחר במניותיו דליל. למרות שהצעת בנק ירושלים משקפת פוטנציאל של מפנה וצמיחה לבנק דקסיה ולבעלי מניותיו תוך שיפור מהותי בתשואה להון".

 

דקסיה ישראל הגיבה בהמשך היום בדיווח לבורסה, שבו נאמר כי "בנק דקסיה ישראל לומד את האמור במכתב".

 

ב-29 באפריל הודיע דקסיה לירושלים כי הוא דוחה את הצעת המיזוג, שלשיטתו "לא‏ תייצר‏ תרומה‏ ממשית ‏לבנק". ועדת הביקורת של בנק דקסיה לא קיבלה את הנחות בנק ירושלים כי הסינגריה בין פעילויות הבנקים תייצר יתרונות ותפחית את הוצאות התפעול. כמו כן ככתוב בדקסיה כי ההון של בנק ירושלים אינו מספיק לדעתם לצורך הרחבת פעילותו במקרה של מיזוג, כפי שנטען על ידי בנק ירושלים. בדקסיה טענו עוד כי לאור תחומי הפעילות השונים של הבנקים (דקסיה מתמחה בעיקר באשראי לרשויות מקומיות) לא יהיה בידי הבנק הממוזג הכלים המקצועיים לצורך ניהול הסיכונים של הבנק, וכי התוכנית האסטרטגית של בנק ירושלים אינה תואמת את תאבון הסיכון של דקסיה.

 

בנק ישראל. יידרש לאשר בנק ישראל. יידרש לאשר צילום: עטא עוויסאת

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x