$
בורסת ת"א

הרווח הכולל של הראל נחתך ב-22% ל-533 מיליון שקל ב-2014

הראל נאלצה לבצע הפרשה של 42 מיליון שקל לפני מס ברבעון הרביעי בשל הרחבת הגדרת מקרה סיעודי בחוזר שפרסמה באחרונה המפקחת על הביטוח

רחלי בינדמן 19:2918.03.15

הראל ביטוח שבשליטת משפחת המבורגר מסכמת את 2014 עם רווח כולל של 533 מיליון שקל, ירידה של 22% לעומת 2013. הקיטון ברווח מקורו בעיקר מהפרשות שביצעה הראל לצורך הגדלת עתודות ביטוח בשל סביבת הריבית הנמוכה שמשמשת לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות.

 

בסך הכל גדלו ההתחייבויות הביטוחיות (כרית ההון הנדרשת מחברת הביטוח כדי לעמוד בהתחייבויות שלה למבוטחים) ב-280 מיליון שקל לפני מס ו-176 מיליון שקל אחרי מס בשנת 2014. בנוסף, נרשמה ירידה בדמי הניהול המשתנים בפוליסות ביטוחי המנהלים המשתתפות ברווחים. דמי הניהול העיקריים בפוליסות אלו שהונפקו בין 1992-2003 מקורם בתשואה שמשיג תיק ההשקעות של החוסך (חברת הביטוח שותפה ב-15% מהרווחים הריאליים). בשנת 2014 עמדו ההכנסות מדמי ניהול אלו על 140 מיליון שקל, ירידה של 32.6% לעומת 2013. זאת, בשל תשואות נמוכות יותר שהשיג תיק ביטוחי המנהלים משוק ההון לעומת 2013. לו השפעת הריבית הייתה מנוטרלת הרווח הכולל היה עומד על 709 מיליון שקל ב-2014.

מה דעתך על מניית הראל השקעות:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

  

ברבעון הרביעי הסתכם הרווח הכולל ב-71 מיליון שקל, ירידה של 72% לעומת הרווח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח נבע מתשואות נמוכות יותר ברבעון הרביעי לעומת הרבעון המקביל אשתקד ובמקביל גביית דמי ניהול משתנים בביטוחי המנהלים בהיקף של 2 מיליון שקל בלבד לעומת 94 מיליון שקל ברבעון המקביל.

  

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים ב-2014 (הכנסות חברת הביטוח) עמדו על 17.4 מיליארד שקל, עליה של 9% לעומת 2013. שיעור התשואה להון לבעלי המניות עמד בשנת 2014 על 11% במונחים שנתיים.

 

תחום ביטוחי הבריאות בו הראל מובילת שוק תרם לרווח הכולל 140 מיליון שקל לפני מס, ירידה של 30% לעומת 2013. הקיטון ברווח מקורו בשחיקה נמשכת בתוצאות הפעילות בפוליסות הביטוח הקבוצתיות הנובעת מעלייה בשיעור התביעות בפוליסות אלו, ומעדכון הנחת התחלואה בפוליסות סיעודי פרט בהיקף של 42 מיליון שקל לפני מס שבוצע ברבעון הרביעי של השנה בעקבות פרסום עמדת הממונה שהגדירה מהו מקרה ביטוח בביטוח סיעודי (המפקחת דורית סלינגר הרחיבה את הגדרת מקרה ביטוח וכך אילצה את חברות הביטוח לבצע שינוי בהערכות התחלואה שכן יותר מבוטחים חוסים תחת ההגדרה המרחיבה). ברבעון הרביעי נרשם הפסד כולל של 34 מיליון שקל לפני מס לעומת רווח כולל של 66 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המעבר להפסד נובע כאמור מעדכון הנחת התחלואה ושחיקה בפוליסות הביטוח הקבוצתיות כתוצאה מעליה בשיעור התביעות.  

 

עלות שכרו של יו"ר הראל, יאיר המבורגר, עמדה ב-2014 על 4.2 מיליון שקל. המנכ"לים המשותפים של החברה, מישל סיבוני ושמעון אלקבץ, נהנו מעלות שכר של 6.6 מיליון שקל ו-5.5 מיליון שקל בהתאמה. דוד מילגרום, יו"ר חברת הבת, דקלה המתמחה בביטוחי בריאות נהנה מעלות שכר של 4 מיליון שקל.

 

יאיר המבורגר יאיר המבורגר
בטל שלח
    לכל התגובות
    x