$
בורסת ת"א

הסדר החוב במירלנד יתגבש ברוח מסקנות ועדת אנדורן

הנושים של זרוע הנדל"ן הרוסית מחזיקים במקביל אג"ח של החברה־האם כלכלית ירושלים, דבר היוצר פוטנציאל לניגוד אינטרסים. ועדת אנדורן המליצה במקרים כאלו למנות נציג מוביל, בהסדר החוב יוצא לדרך בימים אלה במירלנד, אימצו את המתווה

אורן פרוינד ורחלי בינדמן 08:1306.01.15

התפתחות בהסדר החוב במירלנד: הגופים המוסדיים המחזיקים באג"ח של מירלנד מנסים לשתף פעולה ביניהם ברוח המלצות ועדת אנדורן ולגשר על ניגודי העניינים ביניהם. בעלי החוב החליטו שלא להקים שתי נציגויות נפרדות, אלא נציגות אחת שתייצג את כולם. מסתמן כי הנציגות תורכב מעו"ד גיא גיסין, שייצג את הסדרות הקצרות א' ו-ב', מעו"ד עדי פיגל, שייצג את הסדרות הארוכות ג' ד' ה' ו-ו', ומעליהם יפקח רו"ח איציק עידן שיהווה יועץ כלכלי בלתי תלוי.

 

הסדר החוב המתגבש במירלנד, זרוע הנדל"ן הרוסית של אליעזר פישמן, עלול להציף שורת ניגודי עניינים בין נושים, לנוכח התמהיל המורכב של בעלי החוב, המחזיקים ביחד באג"ח קצרות וארוכות בשווי כולל של מיליארד שקל.

 

חלק ממחזיקי האג"ח הם החברה־האם כלכלית ירושליםוהחברות־הבנות שלה מבני תעשייהודרבן, המחזיקות ביחד ב־43 מיליון שקל ערך נקוב אג"ח מירלנד, בהיקף של 13 מיליון שקל. מלבדן, יש נושים המחזיקים במקביל באג"ח של כלכלית ירושלים, שעשויה להזרים לתוך מירלנד סכומי כסף עבור נושי מירלנד. דוגמה לנושה כזה היא חברת הביטוח הראל, המחזיקה באג"ח מירלנד ובאג"ח כלכלית.

 

מנתוני אתר סטוקר עולה כי היקף החשיפה של הגופים המוסדיים לאג"ח מירלנד עומד על 633 מיליון שקל. הגופים בעלי החשיפה הגבוהה ביותר הם הראל וילין לפידות, 108 מיליון שקל ו־104 מיליון שקל בהתאמה. על רקע שלל האינטרסים המנוגדים בקרב בעלי החוב, המלצות ועדת אנדורן, שהתכנסה כדי לדון בהליכי הסדרי החוב בישראל, נראות רלבנטיות מתמיד.

 

המלצות הוועדה, בראשות מנכ"לית משרד האוצר יעל אנדורן, דורשות חקיקה ראשית כדי להיכנס לתוקף, אולם בתי המשפט כבר הוכיחו כי הם נכונים ליישם גם חקיקה על המדף. השופט דוד מינץ, למשל, החליט במקרה של אג"ח דואר ישראל ליישם את אחת ממסקנות אנדורן ולמנות לחברה מומחה משקיף מטעם מחזיקי האג"ח, עוד טרם הוגדרה זו כחדלת פירעון. הוא הסתפק בסימני האזהרה בנוגע ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה (לאחר ההחלטה של מינץ פורסמו המסקנות הסופיות של הוועדה, שבלחץ רשות ני"ע דווקא קבעו כי כל עוד חברה עומדת בהתחייבויותיה, לא ימונה לדירקטוריון משקיף מטעם מחזיקי האג"ח).

 

גיא גיסין גיא גיסין צילום: אוראל כהן

 

ועדת אנדורן התעכבה על המצבים שבהם מתקיימים אינטרסים שונים בין סדרות שונות של אג"ח של אותה חברה. מה שהמריץ את הוועדה לעסוק בסוגיות אלה היה, בין היתר, ניגודי האינטרסים העמוקים שהתגלעו סביב הסדר החוב באי.די.בי בקרב גופים מוסדיים שהחזיקו במקביל באג"ח של החברה־הבת אי.די.בי פתוח. בעניין זה הוועדה המליצה, למשל, על יצירת מנגנונים כמו מינוי "נאמן מוביל", שייצג את כל סדרות האג"ח של החברה, ומינוי גוף אחד שייצג את כלל האינטרסים של מחזיקי האג"ח.

 

הוועדה אף המליצה להגביל את יכולתו של בית המשפט לעצור תשלום של חוב לסדרות אג"ח רק למקרים שבהם הוצא לחברה צו להקפאת הליכים או שמתקיימת עילת פירוק. המלצה זו נועדה להקטין משמעותית את העילות לניגודי עניינים, היות שהיא אינה מאפשרת לעצור תשלומים לאג"ח קצרות, אלא אם נקבע שהחברה בהליכי פירוק. לכאורה לפי המלצה זו, מירלנד אמורה לשלם במועד את סדרת האג"ח הקצרות, כל עוד לא הוכרז כי קיימת עילת פירוק לחברה. אלא שבמקרה של מירלנד, בין נושי האג"ח הקצרות נכלל כאמור גם בעל השליטה אליעזר פישמן והחברות שבשליטתו, ולפיכך יש בקרב מחזיקי האג"ח הקצרות גם כאלה שלא מעוניינים לתת לבעל השליטה להיפרע על חשבון תשלומים עתידיים.

 

יהיה מעניין לראות כיצד האינטרסים השונים סביב הסדר החוב במירלנד, ובפרט האינטרסים הצולבים בין נושי כלכלית ירושלים ובין נושי החברה־הבת מירלנד, ימצאו את פתרונם ברוח המלצות אנדורן.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x