$
שווקי חו"ל

אפריקה על המצב ברוסיה: "שוכרים מבקשים לשנות חוזים"

זאת בשל העובדה כי מרבית הכנסותיה של החברה ברוסיה מהשכרת נכסים מניבים נקובות ברובל ומוצמדות לשער הדולר. אפריקה: "לא ניתן להעריך בשלב זה את הנזק לחברה כתוצאה מהמשבר ברוסיה"

אורן פרוינד 16:2018.12.14

אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב מפרסמת התייחסות ראשונה למשבר הכלכלי ברוסיה שמשפיע על נכסיה באמצעות החברה הבת אפי פיתוח, הפעילה בשוק הנדל"ן ברוסיה ומהווה כ-40% מסך הנכסים של הקבוצה. 

בשורה התחתונה אפריקה אינה מספקת נתונים כמותיים לגבי ההשפעה של המשבר על שוויה ומציינת כי "בשל ריבוי המשתנים המשפיעים על תנאי המשק הרוסי והשלכותיהם ובשים לב לתנודות הקיצוניות בשערי המטבע, אין ביכולת החברה לכמת את היקף השפעתן של ההשלכות המתוארות לעיל על החברה".

 

עם זאת החברה מציינת שהתמשכות המצב הכלכלי ברוסיה או החרפתו עלולים להשפיע לרעה באופן משמעותי על אפי פיתוח, וכפועל יוצא מכך, על החברה. זאת, בין היתר, "בשל ירידה בהכנסות אפי פיתוח כתוצאה מהיחלשות כוח הצריכה ברוסיה, ירידה בשווי הנכסים של אפי פיתוח כתוצאה מקיטון בהיקפי התזרימים של הנכסים המניבים שלה וייקור עלויות המימון בגין הלוואות קיימות או בגין מימון עתידי הנדרש לפיתוח פרויקטים של אפי פיתוח". את הסיכונים האלה ציינה הנהלת אפריקה ישראל עוד בדוחות הרבעון השלישי של 2014 אולם הפעם היא מייחסת סבירות גבוהה יותר להתממשותן.

 

בהתייחס למגזר המגורים ציינה הנהלת אפריקה כי "לאפי פיתוח פרויקט מגורים מהותי אחד המצוי בשלבי שיווק - אודינבורג, שהשלב הראשון שלו כולל כ-700 יחידות דיור. התמורה בגין רכישת יחידות דיור בפרויקט זה הינה במטבע הרובל וכך גם ההוצאות, כאשר לתאריך הדוח, הקמתו של פרויקט זה ממומנת ממקורותיה העצמיים של אפי פיתוח ולא חלה בו ירידה בקצב המכירות. עם זאת, הפיחות החריף בשער הרובל עלול לפגוע ברווחיות של פרויקט זה (שממילא טרם הוכרה בספרי אפי פיתוח)".

 

קניון אפי מול ברוסיה קניון אפי מול ברוסיה

 

שוכרים מבקשים לשנות חוזים  

אפי פיתוח היא זרוע הנדל"ן של לבייב ברוסיה והיא פעילה בשוק הנדל"ן המניב ולמגורים בעיקר במוסקוובה וסביבתה. אפריקה הסבירה הערב כי מרבית הכנסותיה של אפי פיתוח מהשכרת נכסים מניבים נקובות במטבע הרובל ומוצמדות לשער הדולר וכתוצאה מכך אפי פיתוח מזהה עלייה ניכרת במספר הפניות של שוכרים בחלק מהנכסים המניבים שלה המבקשים להגביל את מנגנון ההצמדה לדולר.

 

זאת בשל הקריסה של המטבע הרוסי שנסחר כרגע תמורת 61 רובל לדולר לאחר שכבר נסחר השבוע ברמה של 77 רובל לדולר. אפריקה ציינה כי " לאור נסיבות הענין המיוחדות, אפי פיתוח בוחנת פניות אלו לגופן ומנהלת בגינן משא ומתן מסחרי על בסיס פרטני, בשים לב לנתוניו של השוכר הפונה. ככל שמושגת הסכמה על הגבלה כאמור, היא נקצבת, בדרך כלל, למספר חודשים בלבד, במטרה לסייע לשוכרים לעמוד בהתחייבויותיהם".

 

לצד הפגיעה, אפי פיתוח גם נהנית מההיחלשות של המטבע הרוסי שכן כ-40% מהלוואותיה בגין נכסים מניבים פעילים, הינן במטבע הרובל (חוב בגין הנכסים ולא ברמת הסולו), כך שככל שהמטבע נחלש כך היקף החוב שלה כלפי הבנקים קטן.

 

 

 

אפריקה תחזיר את פרויקט בוטניק גרדן לספרים  

במקביל הודיעה היום אפריקה כי היא צפויה להחזיר לספריה את אחזקתה בפרויקט הבוטניק גרדן במוסקווה, שהינו קרקע שנרכשה על ידי החברה הבת אפי פיתוח בעיר מוסקווה המיועדת להקמה של בנייני מגורים. אפריקה נאלצה למחוק ברבעון השני של 2012 סכום של 257 מיליון שקל בגין הפרויקט הזה, לאחר שעיריית מוסקווה עיקלה את זכויותיה בקרקע. העיקול בוצע כיוון ששותפתה של אפי פיתוח בפרויקט, חברה בת של עיריית מוסקווה, הגיעה לחדלות פירעון והיה חשש של העירייה כי הנושים שלה ישתלטו על הכנס.

 

מאז ועד היום פעלה הנהלת אפי פיתוח להחזרת הזכויות בנכס. היום, לאחר הליך משפטי ממושך, נרשם הנכס ברשם החברות הרוסי ועל כן החשש כי אחד הנושים של השותפה הקודמת של אפי פיתוח ישתלט על הנכס הוסר, והקרקע חזרה לשורותיה של אפי פיתוח. בכדי להחזיר אותו לספרים אפריקה נדרשת לבצע הערכת שווי מעודכנת לנכס, מ שלא אפשרי בשלב זה לאור המצב הבעייתי והתנודתי ברוסיה. לפיכך, עדיין לא ברור באיזה שווי יוחזר הנכס לספרים של אפריקה ובאיזה רבעון זה יבוצע.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x