$
בורסת ת"א

וילי פוד: צניחה של 65% ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2014

הסתכם ב-4.2 מיליון שקל. לפי החברה, המכירות ברבעון נותרו כמעט ללא שינוי על 79.2 מיליון שקל - הודות למאמצי שיווק וקידום מכירות

יניב רחימי 16:3216.11.14

חצי שנה חלפה מאז שאלכסנדר גרנובסקי רכש את השליטה בחברת וילי פוד מהאחים ויליגר תמורת 268 מיליון שקל ועד כה הוא לא רואה ברכה בהשקעתו. התוצאות הכספיות של וילי פוד ברבעון השלישי אומנם מצביעות על יציבות במכירות, אולם בכל הקשור לרווחיות של החברה, ניכרת שחיקה משמעותית. הרווח התפעולי של וילי פוד התכווץ ברבעון השלישי ב-39% והסתכם ב-4.4 מיליון שקל בלבד, והרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם ב-4.2 מיליון שקל בלבד, צניחה של 65% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

בוילי פוד מסבירים את העובדה שהמכירות ברבעון השלישי לא נפגעו ונותרו על רמה של 79.2 מיליון שקל, למרות ההשפעה השלילית של מבצע "צוק איתן" ולמרות השפעת הירידה בצריכה הפרטית על לקוחות החברה, הודות למאמצי שיווק וקידום מכירות שננקטו ברבעון. אלו באו לידי ביטוי בהוצאות התפעוליות שכיווצו את הרווח התפעולי ב-39%. המכה הכואבת יותר של וילי פוד באה בהמשך הדו"ח, בסעיף הכנסות מימון נטו שרשמו ירידה חדה ל-4.1 מיליון שקל, לעומת הכנסות מימון נטו של 11 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הקיטון בהכנסות המימון של וילי פוד מוסבר על ידי ירידה בתשואות של תיק הנכסים הפיננסיים של החברה בעלת קופת המזומנים הדשנה. יתרות הנזילות של וילי פוד ושל החברה הבת (58%) הנסחרת בנאסד"ק, וילי פוד אינטרנשיונל מסתכמת ב-229 מיליון שקל. בהתאם למדיניות של וילי פוד עודפי הנזילות של החברה מושקעים בעיקר בפיקדונות לזמן קצר ובקרנות כספיות, באגרות חוב ממשלתיות ובמט"ח ומקצתם באגרות חוב קונצרניות בארץ ובחו"ל ובהשקעות בקרנות נאמנות. יוצא מכך שירידת הריבית מקטינה את התשואה בתיק ההשקעות של וילי פוד, עובדה שאחראית על חלק ניכר מהירידה ברווח של וילי פוד ברבעון השלישי.

 

אלכסנדר גרנובסקי אלכסנדר גרנובסקי צילום: אוראל כהן
מה דעתך על מניית וילי פוד:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

כמו ספקי מזון נוספים בישראל גם וילי פוד מתמודדת עם השאיפה של רשתות המזון לשפר את תנאי הסחר כחלק ממהלכי ההתייעלות של הרשתות הגדולות. נוסף לכך, כחברה שעיקר פעילותה כרוך ביבוא מזון, היא מתמודדות עם החלשות השקל מול המטבעות בעולם והיבואנית, הדבר מביא לשחיקה בשיעורי הרווח של וילי פוד.

 

למרות הירידה החדה ברווחים המדווחים של וילי פוד, מנית החברה עולה במסחר בבורסה. הרקע לכך הוא אישור הדירקטוריון לרכישת מניות וילי פוד בתקציב כולל של 5 מיליון דולר במחיר. על פי החלטת הדירקטוריון, רכישת המניות תעשה במחיר שלא יעלה על מחיר ההון העצמי למניה, שעומד נכון ל-30 בספטמבר על 21.7 שקל למניה, לעומת מחיר השוק של 15.4 שקל למניה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x