$
בורסת ת"א

רציו פרסמה תשקיף: תגייס 250 מיליון שקל למימון חלקה במאגר לווייתן

לצורך המימון תנפיק השותפות, המחזיקה ב-15% מהזכויות במאגר, 250 מיליון איגרות חוב (סדרה א') ו-500 מיליון כתבי אופציה (סדרה 14). העלות הכוללת של פיתוח פרויקט הקידוח - 6 מיליארד דולר

אורן פרוינד 16:2415.09.14

שותפות החיפושים רציושבשליטת המשפחות רוטלוי ולנדאו, המחזיקה ב-15% מהזכויות במאגר הגז לווייתן, פרסמה הבוקר (ב') תשקיף לביצוע הנפקת אג"ח בהיקף של 250 מיליון שקל לצורך מימון חלקה בפרויקט לוויתן שעלותו הכוללת מסתכמת בכ-6 מיליארד דולר. ההנפקה צפויה לצאת לפועל בשבועיים הקרובים (במהלך תקופת החגים) באמצעות גוף החיתום לידר בניהולו של רנן כהן אורגד.

לשם ההנפקה הקימה רציו חברה בת ייעודית בשם רציו חיפושי נפט מימון בע"מ והיא צפויה להנפיק 250 מיליון איגרות חוב (סדרה א') ו-500 מיליון כתבי אופציה (סדרה 14). כתבי האופציה ניתנות להמרה ליחידת השתתפות של רציו עד סוף ספטמבר 2017 במחיר מימוש של 65 אגורות (צמוד לשער הדולר) כך שבמידה שייכנסו לתוך הכסף הם יזרימו לרציו 325 מיליון שקל נוספים והיקף הגיוס יגדל ל-575 מיליון שקל. מחיר יחידת ההשתתפות הנוכחי של רציו עומד כיום על 49.5 אגורות כך שהאופציות נמצאות עמוק מחוץ לכסף בשלב זה.

 

מאגר לווייתן (ארכיון) מאגר לווייתן (ארכיון)

 

עלות פיתוח פרויקט לווייתן, הכוללת בעיקר פיתוח צנרת להובלת הגז למדינות באזור, מסתכמת בכ-6 מיליארד דולר. השותפות בפרויקט, נובל אנרג'י - 39.66%, דלק קידוחים - 22.67%, אבנר חיפושי נפט - 22.67% ורציו חיפושי נפט - 15%, יממנו כ-65%-70% מהפרויקט (3.9-4.2 מיליארד דולר) באמצעות קונסורציום בנקאי, מימון שייעשה ברמת הפרויקט בדומה למה שעשו בפרויקטי אנרגיה אחרים בישראל.

 

מה דעתך על מניית רציו יהש:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

שאר המימון, 1.8-2.1 מיליארד דולר, יממנו השותפויות באמצעות הנפקות אג"ח והון עצמי. בהתאם לחלקה היחסי של רציו (15%) היא תצטרך להעמיד 315 מיליון דולר (1.1 מיליארד שקל) לצורך מימון חלקה בפרויקט, מה שאומר שהיא תצטרך לגייס בעתיד סכום של 530 מיליון שקל נוספים, שיבוצע באמצעות הרחבה של הסדרה הנוכחית או לחלופין באמצעות חוב בנקאי שלא ברמת הפרויקט אלא ברמת השותפות.

 

רציו קונה לעצמה שקט תזרימי לחמש שנים

 

מהתשקיף שפרסמה רציו עולה כי מבנה ההלוואה של רציו יהיה מסוג בלון (BULLET) כך שמרבית הכסף ישולם למחזיקים בסוף התקופה. המבנה הזה תואם את לוחות הזמנים של פרויקט לוויתן שמדבר על תחילת הזרמת גז בסוף שנת 2017 תחילת שנת 2018. בהתאם לכך, פירעון הקרן של ההלוואה ייעשה בתשלום אחד בספטמבר 2019 והריבית שתשולם בין השנים 2015-2018 תעמוד על 2% בלבד ורק בשנה החמישית הא תעלה לשיעור של 27.62% המשקפים ריבית ממוצעת שנתית של 7.1%. בנוסף לכך, רציו תעמיד לטובת מחזיקי האג"ח כרית בטחון בשיעור של 2% מסך הקרן של האג"ח (בערך 5 מיליון שקל) בחשבון נאמנות.

 

שדה הגז לווייתן הוא שדה קידוח של גז טבעי הנמצא בים התיכון במרחק של כ-130 קילומטר מערבית לחיפה בעומק של 1.5 קילומטר. השדה התגלה ביוני 2010 והוא שדה הגז הגדול ביותר במימי הים התיכון ושדה הגז הגדול ביותר בעולם שהתגלה במים עמוקים בעשור הראשון של המאה ה-21. העתודות הסבירות (ברמת בטחון של 50%) של המאגר, הוערכו ביולי 2014 בגודל של 622.4 מיליארד מטר מעוקב. העתודות המוכחות (ברמת בטחון של 90%) של המאגר הוערכו בגודל של 540 מיליארד מטר מעוקב. בהתאם לכך המאגר מוערך בשווי של 7-9 מיליארד דולר.

 

מימון פרויקט לוויתן מתבסס על שני חוזים שכבר חתמו השותפויות בלווייתן. הראשון הוא חוזה שנחתם בשנת 2013 עם חברת בריטיש גז לייצוא 7 BCM בשנה על פני 15 שנה, שהם כ-20% מתוך העתודות המוכחות של לוויתן . החוזה השני נחתם ממש לא מזמן (תחילת ספטמבר) למכירת גז בין לחברת החשמל הירדנית בהיקף של 3 מיליארד מ"ק לשנה ולתקופה של 15 שנה. שווי החוזה הסופי עשוי להגיע ל-18-15 מיליארד דולר.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x