בורסת ת"א

בדרך להסדר: ההפסד של פטרוכימיים העמיק ברבעון השלישי

החברה שבשליטת דיויד פדרמן רשמה הפסד של 170 מיליון שקל בשל הפסדי חברת הבת בזן ועלויות המימון הגבוהות

אסף גילעם 15:3701.12.13
הבור של פטרוכימיים ממשיך להעמיק. בדו"חות הרבעון השלישי שפרסמה פטרוכימיים בשבת בחצות (האחרונה לפרסם) רשמה החברה שבשליטת דיויד פדרמן, יעקב גוטשטיין ואלכס פסל הפסד של 170 מיליון שקל, לעומת הפסד של 65 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההפסדים מתחילת השנה הצטברו ל-372 מיליון שקל שהעבירו את החברה להון עצמי שלי (גרעון בהון) של 124 מיליון שקל.  
פטרוכימיים שנותרה ללא יכולת לעמוד בהתחייבויותיה המתוכננות לשנתיים הקרובות ונמצאת באי-עמידה מתמשכת באמות מידה פיננסיות של הלוואות בהיקף של 440 מיליון שקל מחזיקה בהערת "עסק חי" ונמצאת במהלך לגיבוש הסדר חוב בחברה מול נושיה.

 

פטרוכימיים הינה חברת אחזקות שהנכס העיקרי שלה הינו אחזקה ב- 30.72% מבתי הזיקוק בחיפה. בעבר החזיקה בשליטה גם בחברת הבדים הלא ארוגים אבגול עד שמכרה את השליטה לקרן אתמבה הבריטית באוקטובר 2012. מאז יש לציין, אבגול חוותה ירידה בביצועים.

 

בתי הזיקוק בחיפה בתי הזיקוק בחיפה צילום: אלעד גרשגורן

חברת הבת "ניצלה" מהערת עסק חי

ביום חמישי האחרון פרסמה את תוצאותיה חברת הבת בזן, כשהיא מציגה הפסד של 70 מיליון דולר ברבעון לעומת הפסד של 21 מיליון דולר ברבעון המקביל. הנקודה העיקרית בפרסום הדו"חות (שעוכבו) היתה היעדר רישום של הערת עסק חי בדו"חות בזן.

 

בזן, חברת הזיקוק הנשלטת על ידי החברה לישראל ופטרוכימיים, הגיעה להסכמות עם הבנקים המממנים שהקצו לחברה קווי אשראי לפני פרסום הדו"חות לרבעון השלישי, בכדי להימנע מהערת "עסק חי" בדוחותיה. היקף החוב של בזן למחזיקי האג"ח עומד על 413 מיליון דולר ולבנקים על 810 מיליון דולר, כאשר בין הבנקים המממנים נמצאים בנק הפועלים, בנק לאומי, דיסקונט, הבינלאומי ומזרחי טפחות.

 

מה דעתך על מניית דיסקונט:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

הבנקים הסכימו כאמור להמשיך להעמיד אשראי לבזן, כאשר על פי ההסכמות יידחו הפרעונות השוטפים לבנקים בשנתיים, תוך ציפייה לשיפור בפעילותה העסקית בתקופה זו. בתמורה יפוצו הבנקים באופציות פאנטום של החברה, קרי באופציות שניתנות להמרה למזומן ביום המימוש על פי שווי המניה במועד המימוש.

 

בעקבות הסכמת הבנקים לדחיית החובות מתפנה בזן לביצוע הנפקת הזכויות עליה הודיעה, בהיקף של 150 מיליון דולר. החברה לישראל צפויה להשתתף בהנפקת הזכויות עד סכום של 100 מיליון דולר. פטרוכימיים, אשר מעוניינת לשמור על אחזקתה בבז"ן השיגה את אישור בנק הפועלים להשתתף בהנפקת הזכויות, וכעת ממתינה לאישור מחזיקי האג"ח שלה שהתכנסו אתמול.

 

הביצועים של פטרוכימיים ממשיכים להתדרדר

בשל הפסדיה המתמשכים של בז"ן, יחד עם מגבלות מטעם הבנקים על חלוקת דיבידנדים בבבז"ן (פטרוכימיים אינה צופה דיבידנדים לפני הרבעון השלישי של 2015), לפטרוכימיים כמעט ולא היו הכנסות. ברבעון השלישי רשמה הכנסה מריבית של 300 אלף שקל, לעומת הכנסות של 12.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסה נבעה משערוך זכות לרכישת מניות הפאנטום באבגול שנותרה לאחרה מכירתה.

 

מנגד, סעיף ההוצאות של פטרוכימיים רק עלה. ההוצאות ברבעון זינקו ב-114% ברבעון לעומת אשתקד והסתכמו ב-170.6 מיליון שקל. עיקר העליה מיוחסת כמובן לחלקה של פטרוכימיים בהפסדי בזן. ההפסד מחברות כלולות הסתכם ב-79 מיליון שקל, לעומת הפסד של 30.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. הסעיף השני והמשמעותי בהוצאות פטרוכימיים היו הוצאות המימון. ברבעון השלישי זינקו הוצאות המימון של החברה ב-85% והסתכמו ב-85.4 מיליון שקל. פטרוכימיים שמרבית חובה הוא שקלי, מושפעת מאוד משינוי בשער השקל-דולר. בעקבות ירידת שער החליפין ברבעון ב-2.24% שהוביל לגידול בהיקף החוב של החברה, אשר ערוכים בדולרים, וזאת כנג רישום הוצאות מימון מהפרשי השער (הוצאות חשבונאיות).

 

עדיין לא מוחקים

מאז תחילת השנה צנחה מניית בזן במעל ל-44% ושוויה כיום עומד על כ-2.7 מיליארד שקל. בהתאם להחלטת הנהלת בז"ן, ולנוכח סממנים המעידים על צורך בבחינת ירידת ערך נכסי מגזר הדלקים (בעיקר לנוכח שחיקה מתמשכת של מרווחי הזיקוק, בוצע בבז"ן בחינה האם חלק ירידת ערך בשווי של מגזר הדלקים, המהווה יחידה מניבת מזומנים בדוחותייה שלה. בז"ן נעזר במשרד סוארי לבצא את הבדיקה, פטרוכימיים ביצעו עבודת בחינה פנימית על השפעת חוות הדעת על שווי ההשקעה של פטרוכימיים בבזן בדוחות. מהבדיקה עלה כי שווי בר השבה של בז"ן הנגזר מחוות הדעת מסתכם ב-1742-1580 מיליון דולר, שממנו נגזר לפטרוכימיים שווי של אחזקה הנע בין 485-535 מיליון דולר. היקף ההשקעה בבזן הרשומה בספרי פטרוכימיים עומד על 443 מיליון דולר, כך שלא חלה ירידת ערך של ההשקעה לפי בדיקתם. יש לציין, כי במידה והיתה רושמת את ההחזקה לפי שווי השוק, שעומד כיום על 830 מיליון שקל (חלקה של פטרוכימיים), היתה צריכה לרשום הפסד של 730 מיליון שקל לפחות.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x