$
בורסת ת"א

כלל פיננסים: ההפסד הרבעוני גדל במקביל למכירת הפעילות

החברה דיווחה על הפסד של 15 מיליון שקל בהשוואה להפסד של 12 מיליון שקל ברבעון המקביל; כלל חיתום הודיעה על מינוי יהונתן כהן כמנכ"ל במקום טל רובינשטיין שתקודם לתפקיד סגן יו"ר החברה

ערן סוקול 12:2111.11.13
כלל פיננסים פרסמה היום (ב') את תוצאותיה לרבעון השלישי של השנה עם הכנסות של 6 מיליון שקל, קיטון של 53% לעומת הכנסות של 13 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה דיווחה החברה על הפסד של 14.9 מיליון שקל, זאת לעומת הפסד של 12 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

מתוך סך ההפסד שנצבר ברבעון, כ-2 מיליון שקל בלבד מיוחסים לפעילות הנמשכת של החברה, הוצאות המימון של החברה לתשלום האג"ח שבידי הציבור עמדו על 6.5 מיליון שקל, סכום נוסף של 7 מיליון שקל הוכר הרבעון בגין עסקת מכירת עסקי הברוקראז'.

 

ב-6 באוגוסט, נחתמה עסקה עם בנק ירושלים, לפיה ירכוש הבנק את כל הונה המונפק של החברה. כאשר, עד למועד בו תושלם העסקה, התחייבה החברה להפסיק את פעילות הנוסטרו ואת פעילות עשיית השוק, תחומי פעילות אלה לא יועברו לבנק.

 

מכלל פיננסים נמסר כי "בהמשך לדיווחים קודמים של החברה בקשר עם יציאתה מתחום הפיננסים באמצעות סדרה של עסקאות משמעותיות למכירת הפעילויות שנוהלו בה, ובהמשך לדיווח של החברה במהלך הרבעון השלישי על התקשרותה בהסכם עם בנק ירושלים למכירת פעילות חבר הבורסה, הרי שעם השלמתה של עסקה זו החברה תיוותר ללא פעילות עסקית משמעותית. בדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2013 סיווגה החברה מחדש את תוצאות הפעילויות שנמכרו ואת פעילות חבר הבורסה אשר צפויה להימכר לבנק ירושלים לשורת פעילויות מופסקות בדוח רווח והפסד, ובהתאם דוח הרווח והפסד של החברה מפעילויות נמשכות כולל רק את ההכנסות והוצאות שיוותרו בחברה אחרי המימושים כאמור, ובכלל זה בעיקר הכנסות והוצאות מימון".

 

במקביל פרסמה היום החברה המוחזקת כלל חיתום, כי ביצעה מינויים חדשים בחברה - במסגרת השינויים:

 

טל רובינשטיין המכהנת כמנכ"ל כלל חיתום מזה כ-5 שנים, תקודם לתפקיד סגן יו"ר ודירקטורית, רובינשטיין הינה בעלת מניות בכלל חיתום בהיקף של כ-10%.

 

יהונתן כהן, יקודם למנכ"ל החברה, כהן משמש כמשנה למנכ"ל כלל חיתום מזה כ-3 שנים והינו בעל מניות בכלל חיתום בהיקף של כ-10%.

 

טל רובינשטיין תכהן כסגן יו"ר כלל חיתום טל רובינשטיין תכהן כסגן יו"ר כלל חיתום צילום: תומי הרפז

 

צחי סולטן, יו"ר כלל חיתום מסר כי "המינויים הינם חלק ממהלך אסטרטגי שמבצעת החברה ועיקרו לעצב מבנה אשר יאפשר לכלל חיתום להמשיך ולהתפתח לכיוונים חדשים ובמקביל לשמור על הובלה בשוק החיתום בישראל. אני שמח על המינויים עליהם הודענו היום, במהלך תקופת כהונתה של טל, הצליחה כלל חיתום לבסס את מעמדה כמובילת שוק החיתום בישראל ומ-2009 הינה החתם הגדול בישראל. כעת במקביל לפעילותה בחיתום, שינוי התפקיד אמור לאפשר לה להתמקד בפן הפיתוח העסקי, לאתר ולפתח תחומי פעילות משיקים לפעילות החיתום אשר יאפשרו לכלל חיתום לבצע את עליית המדרגה הבאה שלה".

 

לכלל פיננסים כרגע שני תחומי פעילות עיקריים, תחום השירותים הפיננסיים, הכולל בעיקר מתן שירותי חבר בורסה, פעילות עשיית שוק ומסחר באג"ח ממשלתיות ובניירות ערך וכן פעילות הפצה של ניירות ערך. בנוסף מנהלת החברה חשבון נוסטרו הכולל בעיקר ניהול השקעות הקבוצה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x