$
בורסת ת"א

ניתוח כלכליסט

סקיילקס שמה מבטחה בעתיד מזהיר לפרטנר

חו"ד המומחה הכלכלי לביהמ"ש שתמכה במתווה הסדר החוב שנסמך רבות על פרטנר, פתחה את הדלת להסדר חוב מהיר

יניב רחימי 06:5511.09.13

אתמול פורסמה חוות הדעת של המומחה הכלכלי בסקיילקס שהוגשה לבית המשפט. החו"ד תומכת במתווה המוצע ועשויה לסייע לסלול את הדרך להסדר חוב בחברה. באסיפת מחזיקי האג"ח של סקיילקס, שהיתה אמורה להתקיים היום בשעות הבוקר, התכוונה הנהלת החברה שבשליטת אילן בן־דב להציג את המתווה העדכני להסדר החוב ולשכנע את המחזיקים לאשר אותו באופן עקרוני.

בינתיים ההכרעה בדבר ההסדר נדחתה עם החלטתה של השופטת ורדה אלשיך, שניתנה אתמול בשעות אחר הצהריים, לדחות את אסיפות מחזיקי האג"ח. לדבריה, "נדרשים לפחות חמישה ימי עסקים כדי להיערך לקראת האסיפה ומשכך, על החברה לקבוע מועד חדש לכינוס האסיפות". החלטת אלשיך הגיעה בעקבות בקשה שהוגשה לבית המשפט לדחות את האסיפות שכונסו בתוך יום עסקים אחד מאז הגשת חוות הדעת של המומחה הכלכלי ובאופן שאינו מאפשר למשתתפים לעיין בה ולהיערך לאסיפות בהתאם. רגע לפני האסיפות מציג "כלכליסט" את המתווה להסדר ומנתח את הסיכונים העלולים לצוץ ביום שאחרי השלמתו.

מה דעתך על מניית סאני תקשורת:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

בלי תספורת, עם דחייה

המתווה להסדר החוב המוצע על ידי חברת סקיילקס אינו כרוך בתספורת למחזיקי האג"ח, אך הוא מבוסס על דחיית תשלומי הקרן לסדרות האג"ח הלא מובטחות (1, ז', ח' וט'). על פי הצעת החברה, בכל אחד ממועדי פירעון הקרן על פי לוח הסילוקין המקורי יקבלו מחזיקי האג"ח רק 20% מסכום הקרן. יתרת התשלום - 80% מהיקף הקרן - תיפרע שלוש שנים לאחר מכן.

 

בסקיילקס מנמקים את הצורך בדחיית החוב בכך שלוח הסילוקין הנוכחי מכביד על החברה ומערים עליה קשיים תזרימיים משמעותיים בכל הקשור לפירעון חובותיה. מצבה הפיננסי העגום של סקיילקס הביא לכך שלדו"ח הכספי שלה הוצמדה הערת עסק חי, ובסקיילקס מסבירים שבשל כך החברה נתקלת בקשיים משמעותיים לקבל אשראי בנקאי לצורך המשך תפעול תחום הטלפונים והאביזרים הסלולריים של סמסונג (החברה מחזיקה בזיכיון סמסונג בישראל).

 

אימוץ מתווה הסדר החוב המוצע צפוי, להערכת הנהלת סקיילקס, להוות גורם משמעותי להסרת הערת העסק חי מהדו"חות הכספיים של החברה, לחזק את יכולת הפירעון ושירות החוב ולהביא להארכת מסגרת האשראי שהועמדה לחברה על ידי בנק מסחרי, הצפויה לפוג כבר בעוד כחודש וחצי, ב־28 באוקטובר.

 

בתמורה להסכמת מחזיקי האג"ח לדחייה מציעה סקיילקס פיצוי המורכב משלושה רכיבים: הגדלת הריבית המשולמת על האג"ח, הקצאת 5 מיליון אופציות למניות סקיילקס ושעבוד שני על כ־9.2 מיליון מניות פרטנר.

 

במקביל, מבקשת סקיילקס לקבל את אישורם של מחזיקי אג"ח ב' - שאינם צד להסדר החוב - להחלפת מניות פרטנר המשועבדות לטובתם במזומן. שווי השוק של 4.9 מיליון מניות פרטנר המשועבדות לסדרה ב' הוא כ־126 מיליון שקל, בעוד שלאחר ביצוע תשלומי הריבית שנקבעו לסופו של חודש ספטמבר הנוכחי, יהיה החוב כלפי מחזיקי האג"ח מסדרה ב' כ־55 מיליון שקל בלבד. לאור זאת שהיחס בין שווי הבטוחות לחוב עולה הוא כ־230%, מעוניינים בסקיילקס להסיר את השעבוד על מניות פרטנר ולשעבד תחתיו סכום במזומן שיהיה שווה לסך החוב לסדרה ב', בצירוף כרית ביטחון של 750 אלף שקל.

 

*יחול רק על הסדרות הלא מבוטחות *יחול רק על הסדרות הלא מבוטחות

 

תזרים המזומנים החזוי

תזרים המזומנים החזוי שצירפה סקיילקס למתווה המוצע על ידיה להסדר החוב, מבוסס על הנחות מוצא שלא ניתן להסתמך עליהן ב"עיניים עצומות". ניכר שגם בהנחה שהסדר החוב יאושר, תזרים סקיילקס צפוי להיות בעייתי ורגיש לסטיות מתחזיות החברה.

 

הנהלת סקיילקס מסתמכת על שלושה מקורות מרכזיים לשירות החוב שלה ביום שאחרי ההסדר, כולם נגועים ברמות שונות של חוסר ודאות ביחס להתממשותם.

 

א. דיבידנד מפרטנר - בסקיילקס נסמכים על כך שפרטנר תחזור לחלק דיבידנדים. התחזית של סקיילקס מבוססת על ההנחה שפרטנר תחלק דיבידנד של כ־200 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2014 ו־2015. חלקה של סקיילקס בדיבידנד, לרבות הזכות לקבלת דיבידנדים בגובה של עד 115 מיליון שקל בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם מכירת השליטה בפרטנר לקבוצת סבן, צפוי לעמוד על 79 מיליון שקל בשנת 2014 ו־75 מיליון שקל ב־2015. זאת כמובן תחת ההנחה שפרטנר תשוב לחלק דיבידנדים.

 

ב. מכירת מניות פרטנר - סקיילקס מציגה משנה סדורה למכירת חלק מהאחזקות שנותרו בידיה ממניות פרטנר. נכון להיום, מחזיקה סקיילקס ב־15.7% ממניות פרטנר. על פי התוכנית של החברה, בסוף שנת 2015 ייוותרו בידיה 7.5% בלבד. תוכנית המימושים מתבססת על עלייה רציפה בשווי השוק של מניית פרטנר. בעוד שהמכירות המתוכננות לשנת 2013 מתבססות על מחיר מניה של 25 שקל, בדומה למחיר השוק, בשנתיים שלאחר מכן מחיר המכירה שעליו מבוסס התזרים החזוי של סקיילקס כבר עולה ל־27.5 שקל למניה בשנת 2014 ול־30 שקל למניה בשנת 2015.

 

ג. תזרים מפעילות סמסונג - סקיילקס מתבססת במידה רבה על תזרים אגרסיבי מתחום הפצת מוצרי הקצה של סמסונג של 266 מיליון שקל במחצית השנייה של 2013. עמידה בתחזית מותנית ביכולת סקיילקס להקדים תשלומים מלקוחותיה באופן שייצר לחברה תזרים של 148 מיליון שקל במחצית השנייה של השנה.

 

נקודה שעלולה לטרפד את התוכניות של סקיילקס כרוכה דווקא בסעיף שאינו מופיע בתזרים החזוי. בדצמבר 2012 קיבלה סקיילקס שומות מס עבור השנים 2004, 2008 ו־2010 בהיקף כולל של כ־290 מיליון שקל. בימים אלו מתקיימים דיונים מקצועיים מול רשות המסים, ובסקיילקס לא יכולים להעריך את תוצאותיהם. אם הדיונים יעלו חרס, לסקיילקס צפויה הוצאה משמעותית נוספת, שעל פי התזרים החזוי, לא יהיו לה מקורות כדי לממנה.

 

 

מנכ"ל סקיילקס, יהל שחר מנכ"ל סקיילקס, יהל שחר צילום: מיקי אלון

 

הנפקת סמסונג

בצל האיומים על התזרים החזוי של סקיילקס, נמצאת קרן אור אחת שהתממשותה עשויה לחזק את סקיילקס ולשפר את יכולת שירות החוב שלה. תזרים המזומנים החזוי לא מביא לידי ביטוי את תוכנית סקיילקס להעברת פעילות הטלפונים והאביזרים של סמסונג לחברה־בת. בדו"ח הכספי לרבעון השני דיווחה סקיילקס על כך שהחל מסוף חודש אוגוסט השנה היא מקדמת מהלך להעברת הפעילות של סמסונג לחברה־בת בבעלות מלאה ולרישום מניותיה למסחר בבורסה.

 

אם המהלך יוכתר בהצלחה, תיפתח בפני סקיילקס האפשרות לממש חלק מהפעילות באמצעות הכנסת שותף לחברה־הבת ולקבל אשראי חדש כנגד שעבוד מניות החברה־הבת.

 

אף שמדובר במהלך שצפוי לחזק את היכולת התזרימית וכושר הפירעון של החברה, עוד מוקדם לברך על המוגמר. ההיסטוריה של סקיילקס רצופה ניסיונות למכור את פעילות סמסונג ולהכניס שותפים שונים (ביניהם טדי שגיא), כששווי הפעילות הולך ומתכווץ מניסיון לניסיון, ומספר הכישלונות כמספר הניסיונות.

 

הקושי המרכזי בביצוע כל מהלך אסטרטגי בפעילות סמסונג נעוץ בעובדה שמדובר בזיכיון שיש צורך לחדש אותו בכל פעם מחדש. חוסר הוודאות ביחס ליכולת חידוש הזיכיון והתלות באילן בן־דב בכל הקשור בפעילות סמסונג שאותה הוא מוביל למעלה מעשור, מהווים אבני נגף שעלולים לטרפד את תוכניות סקיילקס.

עץ החזקות עץ החזקות

 

לא בלי בן־דב

המומחה הכלכלי שמונה על ידי בית המשפט לבחון את המתווה המוצע להסדר החוב של סקיילקס, אריה עובדיה, סומך את ידיו על הצעת החברה. לדבריו, מתווה ההסדר משקף "שינוי סביר והוגן בשטרי הנאמנויות של האג"ח המיטיב עם בעלי הסדרות הכלולות בהסדר ואף עם בעלי סדרות שאינן כלולות בהסדר ואינן מובטחות במלואן". עובדיה מבסס את עמדתו, בין היתר, על כך שמתווה ההסדר אינו דורש ויתור על חובות מצד מחזיקי האג"ח.

 

לצד יתרונות המתווה עובדיה מצביע על כמה נקודות תורפה ומתייחס לרגישות הגבוהה שיש למתווה על ידי סקיילקס למצבים שבהם הרעה מהותית בעסקי פרטנר תביא לירידה מתמשכת בשווי מניותיה וביכולתה לחלק דיבידנדים. לדברי המומחה הכלכלי, המתווה רגיש לביצועי תזרים המזומנים החזוי ולעמידה ביעדי הרכש מסמסונג.

 

נקודה נוספת שעובדיה מדגיש מבססת את מעמדו של אילן בן־דב כבעל השליטה בחברה. בחוות הדעת נכתב שלהסדר המוצע בסאני, בעלת השליטה בסקיילקס (78.7%), עלולות להיות השלכות על סקיילקס, לרבות השפעה על זהות בעלי השליטה בחברה. עובדיה מזהיר שככל שסאני ואילן בן־דב לא יהיו בעלי השליטה בסקיילקס, עילת ביטול הסכם ההפצה עם חברת סמסונג הקוריאנית עלולה להיות מופעלת. בהתאם, מסכם עובדיה בחוות הדעת שלו: "כל עוד לא התבררה אי־הוודאות הנובעת מהחשיפה לאובדן שליטה בחברה (סקיילקס - י"ר), קיום השליטה בחברה על ידי מר אילן בן־דב וסאני מהווה תנאי הכרחי".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x