השורה התחתונה

המיתוס ושברו: משיכת כספים מהחסכונות הפנסיוניים

החסכונות הפנסיוניים יכולים להיות מקור טוב לכסף נזיל. היכולת למשוך אותם מבלי לפגוע קשות בחיסכון לקראת פרישה דורשת ידע רב ושיקול דעת

אייל סיאני 08:1911.09.13

לפני ימים ספורים השתתפתי בפגישת מחזור של המכינה הקדם־צבאית שלמדתי בה. חבריי הופתעו לשמוע שפניתי לתחום הפנסיוני ותוך כדי שיחה התחילו להמטיר שאלות רבות, שהעיקרית בהן - כיצד הם יכולים למשוך כספים מהחסכונות הפנסיוניים שלהם? הופתעתי לגלות שהמידע שהציבור יודע על אפשרויות משיכת כספים מחסכונות פנסיוניים לוקה בחסר. הנה כמה מיתוסים הנוגעים למשיכת כספי חסכונות פנסיוניים שראוי לפצח.

 

1. האם ישנה חובה למשוך קרן השתלמות לאחר שש שנים ממועד ההפקדה הראשון?

אכן ניתן למשוך כספים לאחר שש שנים, אך ישנם שלושה מקרים שבהם אפשר למשוך כספים בטרם עברו שש שנים. ראשית, במקרה של החלת ותק: ברוב המקרים אם יש לעמית חשבון אחר נזיל, ניתן להחיל את הוותק שלו על חשבון לא נזיל ולמשוך את הכספים. שנית, בגיל פרישה, לאחר שלוש שנים ממועד ההפקדה הראשון בחשבון. והאחרון, לצורך השתלמות מוכרת, לאחר שלוש שנים ממועד ההפקדה הראשון.

 

ניתן למשוך כספים לאחר שש שנים ניתן למשוך כספים לאחר שש שנים צילום: shutterstock

 

נוסף על כך, חשוב להדגיש כי אין כל חובה למשוך את הכספים, להפך, ניתן ואף רצוי להשאירם בקרן. בעקבות תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), שהסב את קופות הגמל לתגמולים ופיצויים לקופות גמל לקצבה, קיבלו קרנות ההשתלמות מעמד מיוחד ואטרקטיבי, וכיום הן משמשות אפיק חיסכון ייחודי המאפשר לקבל סכום הוני חד־פעמי פטור ממס של 25% מהרווחים הריאליים.

 

2. האם ניתן לקבל קצבת זקנה מקרן פנסיה מקיפה חדשה רק בגיל הפרישה?

ברוב המקרים העמיתים מקבלים קצבה מקרן פנסיה מקיפה בגיל הפרישה, אך בפועל אפשר להתחיל לקבלה מגיל 60. יש להביא בחשבון שככל שמועד ההתחלה של קבלת הקצבה יוקדם, כך תקטן קצבת הזקנה.

 

3. האם ניתן לקבל כספים בקרן פנסיה מקיפה חדשה רק כקצבה ולא כסכום חד־פעמי?

אפשר לקבל את הכספים גם כסכום חד־פעמי. למשל, אם אתה עמית עצמאי, אתה יכול לקבל את הכספים שהופקדו בקרן הפנסיה עד 30 באפריל 1997 ואת הרווחים עבורם כסכום חד־פעמי באחד משני המועדים הבאים: לאחר 15 שנה ממועד ההפקדה הראשון; ובגיל 60 בתנאי שחלפו חמש שנים לפחות ממועד ההפקדה הראשון. אם אתה עמית שכיר אתה יכול לקבל את הכספים שהופקדו בקרן הפנסיה עד סוף 1999 ואת הרווחים עבורם כסכום חד־פעמי באחד מארבעת המועדים הבאים: בגיל 60 ובתנאי שחלפו חמש שנים לפחות מההפקדה הראשונה; בגיל 60 אם העמית פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו ב־50% לפחות; שישה חודשים לאחר שהעמית פרש ממקום העבודה ואם לא החל לעבוד במקום עבודה אחר או שהתחיל לעבוד במקום אחר שהמעביד בו אינו מעביר כספים לקופת תגמולים לקצבה.

 

4. האם אכן שכיר רשאי למשוך כספי תגמולים מקופת גמל לתגמולים רק בגיל 60?

אכן ניתן למשוך בגיל 60 את הכספים שהופקדו עד סוף 2007 (והרווחים עבורם), אולם בתנאי שעברו חמש שנים ממועד ההפקדה הראשון. נוסף לתנאי זה חשוב לדעת כי בנוגע לכספים שהופקדו עד סוף 2004 (ולרווחים עבורם) יש תנאים מקלים: בגיל 60, אם העמית פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו ב־50% לפחות; שישה חודשים לאחר שהעמית פרש ממקום העבודה אם לא החל לעבוד במקום אחר בתקופה זו או שהתחיל לעבוד במקום אך המעביד אינו משלם כספים לקופת תגמולים לקצבה.

 

5. האם עצמאי יכול למשוך כספים מקופת גמל לאחר 15 שנה ממועד ההפקדה הראשון?

ניתן למשוך את הכספים ואת הרווחים בגינם לאחר 15 שנה ממועד ההפקדה הראשון, אבל זה נכון רק באשר לכספים שהופקדו עד סוף 2005. אם לא עברו 15 שנה, ניתן למשוך כספים אלה גם בגיל 60 ובתנאי שחלפו חמש שנים לפחות ממועד ההפקדה הראשון. מלבד זאת, כספים שהופקדו בשנים 2006–2007 אפשר למשוך רק בגיל 60 ובתנאי שחלפו חמש שנים לפחות ממועד ההפקדה הראשון.

 

6. האם מי שזכאים לכספי נפטר בקופת גמל חייבים למשוך ממנה את הכספים?

 לפני כשנה וחצי נחקק תיקון לפקודת מס הכנסה הידוע בציבור כתיקון 190, שבו נקבע כי ניתן להעביר כספי נפטר מקופת גמל לא משלמת לקצבה או לחלופין מקופת גמל לתגמולים לחשבון חדש על שם המוטב. במקרה כזה המוטב לא יורשה להפקיד כספים חדשים לחשבון וכן יחול מס רווחי הון על הרווחים הריאליים שיצטברו בחשבון ממועד העברת הכספים או לאחר שלושה חודשים ממועד פטירת העמית (המוקדם מביניהם).

 

השורה התחתונה:

יש אפשרויות רבות למשיכת כספים מחסכונות פנסיוניים, אך יש לעשות זאת רק אם מוצו האפשרויות האחרות, שכן כל משיכה תפגע בחיסכון שייוותר לנו לעת פרישה

 

אייל סיאני הוא מנהל תחום מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה ובעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x