$
השורה התחתונה

הפז"מ דופק: איך לפדות קרן השתלמות לפני שש שנים?

החלת ותק יכולה לאפשר לחוסך למשוך כספי קרן מבלי להמתין שש שנים מיום פתיחתה ומבלי לשלם מס, רק שימו לב לכל הפרטים

אייל סיאני 07:3502.07.13

לאחרונה נפגשתי עם רועי, חבר מהעבר. תוך כדי שיחה, רועי סיפר שהוא נכנס לאתר לאיתור חסכונות פנסיוניים שהשיק משרד האוצר. לשמחתו, הוא מצא שתי קרנות השתלמות שלא ידע עליהן - האחת נפתחה לפני שמונה שנים, דרך המעסיק הקודם, והשנייה לפני שלוש שנים, דרך המעסיק הנוכחי. רועי המשיך וסיפר כי הוא מתכוון למשוך בקרוב את קרן ההשתלמות הנזילה, זו שנפתחה לפני שמונה שנים, כדי לשלם לקבלן שממנו רכש דירה לאחרונה, אך לצערו חסר לו סכום קטן כדי להשלים את תשלום החוב לקבלן.

 

הצעתי לרועי למשוך את קרן ההשתלמות שהמעסיק הנוכחי מפקיד אליה. רועי ענה: "אני מתפלא עליך! אתה הרי יודע שקרן השתלמות ניתן למשוך רק אחרי שש שנים ועברו רק שלוש שנים. אם אמשוך עכשיו, אז יגבו ממני מס גבוה מאוד". מיד חייכתי ואמרתי: "אל תדאג. יש פתרון. החלת ותק".

 

חוסך שבבעלותו שני חשבונות בקרנות השתלמות, שאחד מהם נזיל, רשאי להחיל את הוותק של החשבון הנזיל על החשבון הלא נזיל חוסך שבבעלותו שני חשבונות בקרנות השתלמות, שאחד מהם נזיל, רשאי להחיל את הוותק של החשבון הנזיל על החשבון הלא נזיל צילום: shutterstock

 

הדעה הרווחת בקרב החוסכים היא שאפשר לפדות קרן השתלמות רק לאחר שש שנים מיום פתיחתה. דעה זו אמנם נכונה על פי רוב, אך יש מקרים שבהם יכול החוסך למשוך את כספו בטרם הושלמו שש שנים, למשל באמצעות פעולה הנקראת החלת ותק. ותק קרן ההשתלמות נקבע לפי מועד ההפקדה הראשון בחשבון. לדוגמה, אם מועד ההפקדה הראשון היה בדצמבר 2006, הוותק בחשבון זה מתחיל ב־31 בדצמבר 2006 . חוסך שיש בבעלותו שני חשבונות בקרנות השתלמות, שאחד מהם נזיל (כלומר שאפשר למשוך ממנו כספים), רשאי להחיל את הוותק של החשבון הנזיל על החשבון הלא נזיל, וכך למשוך את הכספים משני חשבונותיו בקרנות ההשתלמות, ללא תשלום מס על משיכה שלא כדין בגין החשבון הלא נזיל. החלת ותק בקרן השתלמות היא תהליך טכני מסורבל משהו. כדי לפשט נקרא מעתה לחשבון נזיל "קרן ותיקה", ולחשבון לא נזיל נקרא "קרן צעירה".

 

כללי יסוד

 

ישנם כמה כללים בסיסיים שיש להכיר בנוגע להחלת ותק. ראשית, משיכה על סמך החלת ותק אפשר לעשות רק כשלפחות אחד משני החשבונות הוא במעמד שכיר (כששני החשבונות במעמד עצמאי, אי אפשר להחיל ותק). שנית, חייבים למשוך קודם את הקרן הצעירה, ורק לאחר מכן את הקרן הוותיקה. כמו כן, לא ניתן לבצע משיכה חלקית מהקרן הצעירה, אלא יש למשוך את כל הסכום הצבור בה; משיכה חלקית אפשרית רק בקרן הוותיקה. אך אם בוצעה משיכה מהקרן הוותיקה, בטלה כליל האפשרות לבצע החלת ותק. ולבסוף, בעת ביצוע החלת ותק נחסמת הקרן הוותיקה להפקדות נוספות. יש להביא בחשבון שבמקרים מסוימים, אין אישור למשוך כספים על סמך החלת ותק בשל סיבות מיוחדות החלות בחשבון (כגון הפקדות חופפות בשתי הקופות).

 

אם החליט העמית לבצע החלת ותק, עליו לפנות לקרן הוותיקה ולהודיע לה שיש בידו קרן צעירה, וכי הוא מעוניין למשוך את הכספים משתי הקרנות על סמך החלת ותק. לצורך כך עליו לבקש מהקרן הוותיקה אישור הכולל את הפרטים הבאים: שם העמית, מספר תעודת זהות, מספר העמית, תאריך ותק בחשבון, מעמד החשבון ותאריך הפקדה אחרונה בחשבון. על האישור לכלול הערה שלא בוצעה משיכה מהחשבון, וכן שהחשבון ייחסם להפקדות חדשות. עם מסירת האישור, הקרן הוותיקה תחסום את החשבון להפקדות שוטפות, ולא תהיה אפשרות להשתמש שוב בתאריך הוותק בעתיד לצורך משיכת כספים. לאחר מכן, עלינו לפנות לקרן הצעירה עם האישור שקיבלנו מהוותיקה ולמלא בקשת משיכה. לאחר שהקרן הצעירה תקבל את האישור, ניתן לגשת ולבקש למשוך את הכספים.

 

מתי לנצל הטבה

 

אמנם ניתנה לחוסך אפשרות נוחה למשוך כספים מחשבונות בקרן השתלמות אף שאינם נזילים, אך ניצול הטבה זו רצוי שייעשה רק אם מוצו כל האפשרויות האחרות. מדוע? בעקבות תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), שהסב את קופות הגמל לתגמולים ופיצויים לקופות גמל לקצבה, קיבלו קרנות ההשתלמות מעמד מיוחד ואטרקטיבי, וכיום הן משמשות אפיק חיסכון ייחודי המאפשר לקבל סכום הוני חד־פעמי פטור ממס של 25% על הרווחים הריאליים. הטבת מס זו משמעותית ומיוחדת, ולכן מומלץ לעשות כל שביכולתנו כדי להימנע מלמשוך כספים מקרן השתלמות אם יש חלופות אחרות.

 

השורה התחתונה

החלת ותק מאפשרת למשוך כספים לא נזילים מקרנות צעירות מבלי לשלם מס, אך מומלץ להימנע מכך כדי לא לאבד הטבות מס ייחודיות לקרנות אלו

 

הכותב הוא מנהל תחום מקצועי בהלמן־אלדובי קופות גמל ופנסיה ובעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x