$
בורסת ת"א

דרמה בחברה לישראל: בוחנת פיצול אחזקותיה לשתי חברות נפרדות

לפי המהלך הנבחן, החברה לישראל תמשיך להחזיק בכיל ובבזן, ואילו החברה החדשה שתוקם תחזיק בחברות אי.סי פאואר, קורוס, צים, טאואר ואי.סי גרין. ייתכן שהחברה החדשה תיסחר בבורסה זרה

שי סלינס 08:3326.06.13

 

ניר גלעד ניר גלעד צילום: עמית שעל

 

דרמה בחברה לישראל שבניהולו של ניר גלעד. החברה הודיעה הבוקר (ד') כי היא בוחנת פיצול אחזקותיה לשתי חברות נפרדות.

 

לפי המהלך הנבחן, תמשיך החברה לישראל להחזיק בכיל ובבזן, בעוד שהחברות אי.סי פאואר, קורוס, צים, טאואר ואי.סי גרין יוחזקו באמצעות חברה חדשה אשר מקום הרישום למסחר שלה יהיה בבורסה זרה או בבורסה לניירות ערך בת"א. בעתיד תבחן אפשרות לפצל גם את ההחזקה של החברה לישראל בבזן.

 

החוב של החברה לישראל כלפי הבנקים ומחזיקי אג"ח יוותר בחברה לישראל. כמו כן, בכוונת החברה לישראל, אשר תחזיק בכיל ובבזן לאחר השלמת תוכנית הפיצול, להימנע מביצוע השקעות בחברות חדשות.  

מהלך הפיצול לא יביא לשינוי במבנה הבעלות והשליטה בחברה החדשה לעומת החברה לישראל, כל בעל מניה בחברה לישראל יקבל מניה נוספת בחברה החדשה המתפצלת.

 

אמיר אלשטיין, יו"ר החברה לישראל התייחס למהלך ואמר כי "בבסיסו של המהלך עומדים חשיפת נכסי החברה לציבור משקיעים פוטנציאלי גדול וממוקד יותר בתחומי הפעילות הרלוונטיים של כל אחת מהחברות, לצד התאמת המיקוד העסקי. זו הבשורה הנכונה לציבור המשקיעים , אשר צפויה לייצר עבורם ערך מוסף".

 

מה דעתך על מניית חברה לישראל:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

גלעד, מנכ"ל החברה אמר כי "הפיצול נבחן במסגרת פעילות החברה להציף ערך לבעלי מניותיה. אנו סבורים כי לאחר תקופת השבחה ופיתוח ממושכות, הגיעו היקף ואופי הפעילויות הוותיקות והחדשות של החברה לישראל לשלב אשר מצדיק בחינת מהלך מסוג זה".

 

החברה לישראל סיימה את הרבעון הראשון של השנה בהפסד של 41 מיליון דולר לעומת הפסד של 82 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מדוח תזרים מזומנים החזוי לשנתיים הבאות שפורסם עולה כי היא צפויה לקבל עד סוף השנה דיבידנדים והחזר הלוואה בסך 400 מיליון דולר מכיל והחזר הלוואה בסך 14 מיליון דולר מאיי.סי פאואר. ב-2014 חברה לישראל צופה לקבל דיבידנד של 533 מיליון דולר מכיל, 28 מיליון דולר מבזן ו-39 מיליון דולר מאיי.סי פאואר.

 

החברה לישראל נסחרת בבורסה באחד העם לפי שווי שוק של 16.3 מיליארד שקל, בעוד שמניית החברה שמרה על יציבות במהלך 12 החודשים האחרונים.

x