$
בורסת ת"א

ההשקעות ברוסיה גררו את אפריקה ישראל להפסד של 181 מיליון שקל

בהשוואה לרווח נקי של 148 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2011. התוצאות נבעו בעיקר מהפסד של 140 מיליון שקל עליו דיווחה החברה בת, אפי פיתוח

שי סלינס 14:1329.11.12

אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב דיווחה היום (ה') על תוצאותיה לרבעון השלישי של השנה והציגה מעבר להפסד בעיקר בשל ההפסדים שרשמה החברה בת אפי פיתוח. 

ההפסד הסתכם ב-181 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של 148 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. התוצאות הושפעו בעיקר מהפסד של 140 מיליון שקל עליו דיווחה אפי פיתוח אשר נבע מהתחזקות שער הרובל מול הדולר ושערוך שלילי של נדל"ן. בנוסף הושפעו התוצאות מהוצאות מימון של 78 מיליון שקל.

 

בסך הכל רשמה אפריקה ברבעון השלישי הפחתות של 270 מיליון שקל, כשמתוכן ההפחתות בגין הנדל"ן הסתכמו ב-25 מיליון שקל הנובעת בעיקר מירידה בשווי ארבעה פרויקטים באפי פיתוח עקב שינויים במדיניות התכנון העירונית ובמדיניות הפיתוח של עיריית מוסקבה.

 

אברהם נוגורוצקי אברהם נוגורוצקי צילום: עמית שעל

 

ההפסד של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-896 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 232 מיליון שקל לפני שנה.

 

ההון המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ב-4.08 מיליארד שקל, לעומת הון של 4.5 מיליארד שקל בתחילת השנה. הירידה בהון נבעה בעיקר מהפחתות לשווי הוגן אשר נרשמו במהלך הרבעון הקודם יחד עם ההפסד ברבעון הנוכחי.

 

אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל אמר כי "תוצאות הרבעון הושפעו במידה רבה מההפסד אותו רשמה חברת הבת אפי פיתוח, שנבע רובו מרישום חשבונאי בלבד בעקבות התחזקות שער הרובל מול הדולר".

 

"אפריקה ישראל ממשיכה לפעול ליישום האסטרטגיה העסקית של הקבוצה המתמקדת ביזמות, פיתוח עסקי וחידוש החזרה המואצת בעיקר בבניית נכסים מניבים, על מלאי קיים של קרקעות איכותיות העומד לרשותה בארץ, ברוסיה ובמזרח אירופה, אשר יהוו בסיס איתן להגדלת תזרים המזומנים העתידי של החברה. וזאת, לצד מימוש של נכסים במחירים ראויים לטובת כל בעלי המניות והחוב של החברה", הוסיף נובוגרוצקי.

 

נכון להיום אחזקותיה של אפריקה ישראל מתחלקות בין אפי פיתוח (65%), אפריקה נכסים (56%), אפריקה מגורים (76%), אפריקה תעשיות (77%) ודניה סיבוס (80%).

x