$
בורסת ת"א

אלוני חץ: המלצות ועדת הריכוזיות עלולות ליצור נזק חמור מהתועלת

דירקטוריון אלוני חץ: "ראוי שהועדה תמליץ על אמצעים לטיפול רק במקרי קיצון ולא תכלול בהגדרה את מרבית החברות הציבוריות במשק"

לירוי פרי ושהם לוי 18:4214.11.11

דירקטוריון חברת הנדל"ן אלוני חץ, אימץ פה אחד את התגובה לדוח הועדה להגברת התחרותיות  שהוכן על ידי גורמים בחברה ועם יועציה ממשרד עורכי הדין אפרתי גלילי ושות', וכן בסיוע של דוד בועז, לשעבר הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

 

בשורה התחתונה לדירקטוריון אלוני חץ ביקורת רבה על הדוח להגברת ההתחרויות במשק ובמיוחד על הפרק הרביעי העוסק בהמלצות הוועדה בנושא בחינת שליטה באמצעות מבנה אחזקות פירמידאלי. כך לדוגמה, המליצה הועדה להגדיל את מספר הדירקטורים החיצוניים הנדרש על מנת להגביר את עצמאות הדירקטוריון, כתוצאה מכך תגדל מידת ההשפעה של הדירקטורים שאין להם זיקה לבעל השליטה.

 

אלוני חץ כותבת עוד בתגובתה לדוח הריכוזיות כי טוב עשתה הועדה כשהמליצה על חיזוק אי-התלות של הדירקטורים בחברות ציבוריות ואף אלוני חץ מרחיקה לכת בעניין זה ומעוניינת לחזק המלצה זו. בנוסף הציעה אלוני חץ כי בחברות בנות ציבוריות של חברת אם ציבורית ("חברת פער") יקבע כלל על פיו, דירקטורים בלתי תלויים יהוו רוב בדירקטוריון. לדברי אלוני חץ, מבנה כזה של דירקטוריון יחזק את הממשל התאגידי ויהווה מענה הולם לכל אותם כשלים פוטנציאלים עליהם הצביעה הועדה - ואף תייתר את רובן המכריע של המלצות הועדה בפרק הרביעי.

 

"חיזוק הממשל התאגידי באופן שכמעט כל החלטה ניהולית מהותית עוברת לטיפולו של המיעוט, נוגד את הרציונאל לפיו האחריות בעניינים אלה מסורה לדירקטוריון. פועל יוצא מכך הוא שדווקא ההחלטות המשמעותיות יוכרעו על ידי דעת בעלי מניות המיעוט - אבסורד ניהולי חסר תקדים", כותבים יועציה של אלוני חץ.

מה דעתך על מניית אלוני חץ:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

"אנו בדעה שיש להתאים תרופות ראויות לכשלי המשק ובעיקר להתמקד בהסרה ממוקדת של חסמי תחרו מזוהים והגברת אכיפה של דיני ההגבלים העסקיים", מציעים באלוני חץ כתחליף להמלצות שגיבשה הוועדה.

 

מבחינת צעדים אופרטיביים מדירקטוריון אלוני חץ לשנות את ההמלצות הקיימות באופן הבא: "ראוי שהועדה תמליץ על אמצעים לטיפול רק במקרי קיצון ולא תכלול בהגדרה את מרבית החברות הציבוריות במשק".

 

עוד מדגישים באלוני חץ: "אין לייחס את חוסר התחרותיות בענפים מסוימים למבנה הפירמידאלי של כלל החברות הציבוריות - ללא קשר לענף, ללא קשר לגובה הפירמידה, ללא קשר לגודל הפער, ללא קשר לרמת הממשל התאגידי שלהן, ללא קשר להיקף הפעילות שלהן וללא קשר לרמת התחרותיות השוררת בענף".

 

כזכור, אלוני חץ מחזיקה בשליטה באמות, שעיקר עיסוקה הוא השקעות וייזום של נדל"ן מניב בישראל. לאלוני חץ אין פעילות נדל"ן מניב בישראל זולת ההחזקה באמות, כאשר ההשקעה של אלוני חץ בה מהווה כ-25% מסך הפורטפוליו של אלוני חץ ויתרת השקעתה של אלוני חץ הנן השקעות בחו"ל. אלוני חץ מחזיקה בכ-60% ממניות אמות, בעל עניין שהוא משקיע מוסדי מחזיק ב-15% מהמניות והציבור מחזיק בשיעור של כ-25%.

 

באשר להמלצות הנוגעות לאלוני חץ עצמה, מציינת החברה כי על פי ההגדרה של הוועדה, אלוני חץ נופלת בקטגוריה של "חברת פער". זאת על אף שאלוני חץ ואמות עוסקות בהשקעה בנדל"ן מניב בלבד ואינן מהוות קבוצה עסקית גדולה וריכוזית הפוגעת בתחרותיות.

 

בשורה התחתונה מבקש דירקטוריון אלוני חץ הלכה למעשה להחריג את אלוני חץ וחברות ציבוריות נוספות מההגדרה של חברת פער.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x