$
בורסת ת"א

נפילה של 71% ברווח הנקי של דלק ישראל ברבעון השני ל-6 מיליון שקל

תזרים המזומנים של החברה היה שלילי והסתכם ב-32 מיליון שקל. ההכנסות מרשת מנטה עלו ב-29% ל-72 מיליון שקל

מישל אודי 09:2022.08.11

דלק ישראל שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של אבי בן אסאייג דיווחה הבוקר (ב') על דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2011 ובהם עלייה בהכנסות כתוצאה מעליית מחירי הדלקים וכן עלייה במכירות בחנויות הנוחות וכן תוספת ברווח הנקי.

 

הכנסות החברה מכל המגזרים ברבעון השני הסתכמו ב-1.6 מיליארד שקל לעומת 1.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל. בחברה מציינים כי ההכנסות מרשתחנויות הנוחות מנטה טיפסו ב-29% ל-72 מיליון שקל. הרשת מונה, נכון לתום הרבעון, 180 חנויות לעומת 157 ברבעון הקודם וההכנסה מחנויות זהות טיפסה ל-13%.

 

ה-EBITDA של החברה (רווח לפני מס, פחת, הפחתות והוצאות מימון) עמד על 61 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי המנוטרל מהפרשה לאופציות למנכ"ל של החברה הסתכם ב-40 מיליון שקל ברבעון לעומת 43 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של 6%.

 

הוצאות המימון של החברה טיפסו ב-7% ל-30 מיליון שקל ובנוסף הפסידה החברה מיליון שקל מאחזקתה בדלק אירופה ודלק US לעומת הכנסות של 8 מיליון שקל ברבעון המקביל.  כך, יחד עם ביטול הפרשה האופציות למנכ"ל, רשמה החברה נפילה של 71% ברווח הנקי ל-6 מיליון שקל לעומת 21 מיליון שקל ברבעון המקביל. יש לציין כי בניטרול ביטול ההפרשה, מדובר בירידה של 54% ברווח, מ-13 מיליון שקל ל-6 מיליון שקל.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה שלילי ועמד על 32 מיליון שקל לעומת תזרים שלילי של 42 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

בסיכום המחצית הראשונה של השנה רשמה החברה רווח נקי של 20 מיליון שקל לעומת 51 מיליון שקל בתקופה המקבילה. 

 

לאחרונה ביצעה חברת האם דלק פטרוליום מהלך של הצעת רכש מלאה שנענתה בחלקה על ידי 9.7% מהמחזיקים כך שהיא מחזיקה עכשיו 86.9% מהמניות. דלק ישראל פרסמה בתחילת החודש הערכה ראשונית בדבר מכירת מתחם פי גלילות בעקבות שינוי ייעוד הקרקע למגורים וטוענת שזו תניב רווח של 45-35 מיליון שקל אחרי מס. אגרות החוב של דלק ישראל הורדו לאחרונה לרמה של A מינוס על ידי מעלות עם כניסה לרשימת המעקב.

 

החברה חזרה בדוחותיה על האזהרה כי פגיעה במרווחי השיווק יביאו לפגיעה ברווחי החברה.

 

נכון ל-30 ביוני, לדלק ישראל 247 תחנות תדלוק ציבוריות (200 בהפעלה עצמית).

 

"עליית מחירי הדלק בארץ ובעולם בששת החודשים הראשונים של שנת 2011 הביאה לעלייה משמעותית בהיקף המכירות במתחמי התדלוק בערוצי הדיסקאונט בחברה ומנגד לשחיקה בערוצים האחרים" מסר מנכ"ל החברה אבי בן אסאייג. "בכוונת החברה להמשיך בפיתוח האסטרטגיה הקמעונאית ובכלל זה המשך הקמת חנויות נוחות ומינימרקטים חדשים, פריסת פעילות קפה ג'ו במתחמים והקמת מתחמי מסחר נוספים" הוסיף.

 

סמנכ"ל הכספים בדלק ישראל, משה משיח מסר כי "מהלכי ההתייעלות בהם נקטה החברה, וממשיכה בהם גם ברבעון השלישי, הביאו למיתון השפעת השחיקה במרווחים על אף עלייה בהוצאות שונות, לרבות עמלות כרטיסי אשראי והוצאות אחרות, ובסך הכל שמרה החברה על רמת רווחיותה מפעולות נמשכות. השלמת הגיוס המוצלח של אגרות החוב תרם גם הוא לחיזוק איתנותה הפיננסית של החברה ושיפור במבנה החוב ובעלויות המימון בהמשך השנה".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x