$
בורסת ת"א

השותפות בים תטיס יספקו גז לנייר חדרה במחיר שיא

ימכרו את הגז במחיר של 8.5 דולרים ל-mmbtu - כמעט כפול מהמחירים לפני שנה. היקף העסקה הוא 63 מיליון דולר. במקביל דיווחה נייר חדרה על רווח נקי של 41.2 מיליון שקל

שהם לוי 08:2316.05.11

דלק אנרגיה תדווח היום (ב') כי הגיע להסכם עם נייר חדרה למכירת גז טבעי במחיר של 8.5 דולר ל-mmbtu, כאשר חוזים קודמים, לפני בעיות אספקת הגז עם EMG נחתמו במחיר של 5-4 דולר.

 

נייר חדרה דיווחה בדוח התקופתי לשנת 2010 כי היא מקיימת מו"מ בנוגע להסכם רכישת גז טבעי מהשותפות בים תטיס.

 

נוסחת מחיר הגז שנקבעה בהסכם מתבססת על מחיר הנפט (חבית ברנט) וכוללת "מחיר רצפה" למחיר הגז.

 

הצדדים שחתמו על ההסכם ציינו, כי בעקבות העלייה החדה שחלה במחירי הדלקים מאז נחתם ההסכם המקורי, מחיר הגז בהסכם גבוה משמעותית מתקרת המחיר שנקבעה בהסכם המקורי.

 

לעובדה זו עשויה להיות השפעה על עלות הגז לחברה, לעומת העלות על פי ההסכם המקורי, בסכום נוסף של כ-19.4 מיליון דולר בשנה (על פי חישוב הנוסחה במועד חתימת ההסכם, במונחי עלות ברוטו, לפני מגן מס).

 

החברה נערכת לנקיטת פעולות התייעלות וחיסכון בהתאם. עלות הגז בפועל תלויה בגורמים שונים, ובעיקר בשינויים במחירי הנפט בעולם. יתר תנאי ההסכם המקורי יישארו בתוקפם, בשינויים המחויבים.

 

ההיקף הכספי הכולל של ההסכם מוערך כיום בכ-63 מיליון דולר, כך על פי חישוב הנוסחה במועד חתימת ההסכם. נייר חדרה מבהירה מצידה, כי ההיקף בפועל עשוי להשתנות על פני התקופה כתוצאה משינוי במחיר הנפט בעולם.

 

במקביל ממשיכה החברה בבחינת הפרוייקט להקמת תחנת כח חדשה באתר בחדרה.

 

הרקע לעסקה: פיצוץ נוסף בצינור הגז המצרי

 

בפעם השנייה בתוך חודשיים נרשמה חבלה בצינור המוביל גז ממצרים לישראל, זה קרה בסוף חודש אפריל ומאז לא חודשה הספקת הגז.

 

מקורות ביטחוניים מצריים דיווחו באותו בוקר כי חמושים פוצצו את תחנת הגז בכפר סביל מערבית לאלעריש שבסיני. בעקבות הפיצוץ הופסק זרם הגז לישראל ולירדן.

 

יצוין שמעל ל-40% מייצור החשמל בישראל נשען על גז ישראלי ומצרי, כאשר החלוקה בין זוג הספקים נכון לסוף 2010 הייתה ש-60% מהגז הגיע מקידוח ים תטיס שבבעלות קבוצת דלק (53%) ונובל אנרג'י האמריקאית (47%) והשאר מקורו במצרים.

 

רווח נקי של 41.2 מיליון שקל ברבעון הראשון לנייר חדרה

 

נייר חדרה יותר מהכפילה את מכירותיה ברבעון הראשון ל-517.6 מיליון שקל, בהשוואה למכירות של 240 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי של החברה עמד על 41.2 מיליון שקל, גם כן כמעט כפול מהרווח הנקי שרשמה ברבעון המקביל - 24.2 מיליון שקל.

 

הכפלת המכירות של נייר חדרה מגיעה בעיקר בזכות איחוד מכירות ניירות כתיבה והדפסה החל מה-1 בינואר, מה שהוסיף 182.1 מיליון שקל למכירות החברה.

 

השיפור ברווח הנקי טרם בא לידי ביטוי בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת שעמד על 39.3 מיליון שקל, לעומת 38.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. את הרבעון סיימה החברה שבקופתה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 153.2 מיליון שקל.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x