$
בורסת ת"א

בזק: הרווח הנקי עלה ב-12.9% והבכירים קיבלו שכר בעלות של 33.7 מיליון שקל

הכנסות החברה בכל שנת 2010 עמדו על 11.98 מילארד שקל, בהשוואה להכנסות של 11.5 מיליארד שקל. החברה תחלק דיבידנד של 1.16 מיליארד שקל בעקבות רווחי המחצית השנייה. בזק מעריכה כי הפחתת דמי הקישוריות לא תפגע ברווחיות התפעולית שלה בניטרול הוצאות חד פעמיות

שהם לוי 08:1208.03.11

חברת התקשורת בזק נועלת את שנת 2010 עם רווח נקי של 2.44 מיליארד שקל והכנסות של 11.98 מיליארד שקל. החברה תחלק דיבידנד של 1.16 מיליארד שקל עבור הרווח הנקי שרשמה במחצית השנייה של 2010 - יתרת העודפים של החברה לחלוקה.

 

רווחי החברה מפעילויות רגילות המיוחס לבעלי מניותיה עמד על 3.74 מיליארד שקל, בהשוואה ל-2.97 מיליארד שקל בשנת 2009.

 

בתום הרבעון הרביעי 34% ממנויי בזק צרכו את שירותי רשת ה-NGN בהשוואה ל-28% בתום הרבעון השלישי. ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי אינטרנט עמדה בתום הרבעון הרביעי על 78 שקל, לעומת 76 שקל בתום הרבעון השלישי.

 

הפעילות הקווית של בזק הניבה לחברה רווח נקי של 1.42 מיליארד שקל, לעומת רווח נקי של 1.1 מיליארד שקל בשנת 2009. תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת של הפעילות הקווית עמד על 2.14 מיליארד שקל, בהשוואה ל-2.22 מיליארד שקל ב-2009. למרות זאת תזרים המזומנים החופשי מהפעילות הקווית ירד ל-1.24 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.45 מיליארד שקל בשנת 2009. התזרים החופשי משמש את החברה בין היתר לתשלומי דיבידנדים לבעלי המניות - ומכאן חשיבותו.

מה דעתך על מניית בזק:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

הבכירים: שכר בעלות של 33.68 מיליון שקל

 

חגיגת השכר של בכירי בזק נמשכה גם ב-2010, חמשת בכירי החברה קיבלו שכר בעלות של 33.68 מיליון שקל בכל שנת הכספים. בראש צועד מנכ"ל הקבוצה, אבי גבאי, שקיבל שכר בעלות של 8.53 מיליון שקל, מעט אחריו, גיל שרון מנכ"ל פלאפון עם שכר של 8.47 מיליון שקל. שלמה רודב, יו"ר החברה, קיבל שכר בעלות של 6.25 מיליון שקל.

 

אלן גלמן, המשנה למנכ"ל בזק קיבל שכר בעלות של 5.49 מיליון שקל, ויצחק בנבנישתי, מנכ"ל בזק בינלאומי קיבל שכר בעלות של 4.92 מיליון שקל.

 

התחזית ל-2011: רווחי EBITDA דומים ל-2010

 

קבוצת בזק מעריכה כי חרף הירידה בהכנסות החברה בעקבות הפחתת דמי הקישוריות היא תציג רווחיות תפעולית (EBITDA) ב-2011 שתהיה דומה לזו ב-2010. זאת בניטרול הוצאות חד פעמיות.

 

בזק תרשום הוצאה של 281.5 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2011 בגין הפרשות לפרישה מוקדמת של עובדים. כמו כן היא מצפה לרשום הוצאה של 120 מיליון שקל בעקבות מתן אופציות חדשה לעובדים.

 

פלאפון: מכונת המזומנים והרווחים

 

הכנסות פלאפון בשנת 2010 הסתכמו בכ-5.732 מיליארד שקל, לעומת כ-5.376 מיליארד שקל בשנת 2009, גידול של כ- 6.6%.

 

הכנסות פלאפון ברבעון הרביעי של 2010 הסתכמו בכ-1.468 מיליארד שקל, לעומת כ-1.393 מיליארד שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-5%.

 

הגידול בהכנסות נובע מהצטרפות מנויים, קיימים וחדשים לרשת החדשה, וכתוצאה מכך חל גידול בהכנסות מציוד קצה וכן משרותי ערך מוסף ודאטה ומנדידה בינלאומית.

 

מספר דקות השימוש הממוצעות למנוי בחברה עלו ל-364 בהשוואה ל-347 ברבעון המקביל.

 

הרווח התפעולי של פלאפון הסתכם ב-1.38 מיליארד שקל, לעומת 1.19 מיליארד שקל ב-2009. התזרים החופשי שייצרה פלאפון עמד על 822 מיליון שקל, בהשוואה ל-560 מיליון שקל ב-2009.

 

ההכנסות של יס גדלו, הרווח ירד

 

ההכנסות של חברת הבת יס עמדו על 1.58 מיליארד שקל ב-2010, לעומת 1.53 מיליארד שקל בכל שנת 2009. למרות הגידול בהכנסות הגדילה חברת הלווין יס את ההפסד שלה בשנת 2010 ל-314 מיליון שקל, בהשוואה ל-222 מיליון שקל אשתקד.

 

למרות זאת ההכנסה הממוצעת ממנוי יס עמדה על 231 שקל ברבעון הרביעי, לעומת 229 שקל ברבעון השלישי של 2009. ברבעון הרביעי של 2010 נוספו לחברת יס 3,000 מנויים כך שמספרם הסתכם בתום 2010 ב-578 אלף.

 

בזק בינלאומי: נקודת האור

 

הכנסות בזק בינלאומי עמדו על 1.38 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של 1.31 מיליארד שקל ב-2009. הרווח הנקי של החברה בת בה מחזיקה בזק בבעלות מלאה עמד על 253 מיליון שקל ב-2010, בהשוואה ל-200 מיליון שקל ב-2009.

 

שיעור נטישת המנויים של החברה ברבעון הרביעי הסתכם ב-3.5%, בהשוואה ל-3.2% ברבעון השלישי.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x