$
בורסת ת"א

מנכ"ל אגוד חיים פרייליכמן יקבל מענק שנתי של 1.2 מיליון שקל

המענק אושר אף שהתשואה ב-2009 עמדה על 6.6% בלבד - פחות מהתשואה המינימלית שבגינה אמור המנכ"ל לקבל מענק לפי חוזה העסקתו

תומר זלצר 11:2401.07.10

בנק אגוד דיווח הבוקר (ה') לבורסה כי דירקטוריון הבנק החליט להעניק למנכ"ל חיים פרייליכמן מענק בסך 1.2 מיליון שקל על ביצועי הבנק בגין שנת 2009. מלבד המענק, עמדה עלות שכרו של פרייליכמן ב-2009 על 2.6 מיליון שקל.

 

הדירקטוריון החליט גם לחלק מענק בסך 1.4 מיליון שקל לחמישה חברים בהנהלת הבנק (אפי אברהם, נטע אברהמוב ביטן, חמי מורג, עדנה פרס לכיש וד"ר עקיבא שטרנברג).

 

דירקטוריון אגוד החליט לחלק את המענקים למרות ששיעור התשואה על ההון ב-2009 עמד על 6.6% - פחות מהשיעור המינימלי שבגינו מגיע מענק בהתאם להסכמי ההעסקה של המנכ"ל וחברי ההנהלה. בהתאם להסכם ההעסקה של המנכ"ל, שיעור התשואה על ההון המינימלי שמקנה לו זכות לקבלת מענק עומד על 7.5%. בהתאם להסכם עם חברי ההנהלה, שיעור התשואה על ההון המינימלי שמקנה להם זכות לקבלת מענק הינו 7%.

 

הדירקטוריון נימק את החלטתו, בין השאר, בכך ש"הבנק עמד בתוכנית האסטרטגית התלת-שנתית לשנים 2007-2009; ישנו שיפור עקבי, שיטתי ומשמעותי בכל אחת מהשנים הללו במגוון פרמטרים המתייחסים לביצועי הבנק; והושלמה בהצלחה שורת הנפקות שאפשרו לבנק לעמוד בתיאבון הסיכון של יעדי ההון שנקבעו על ידי הדירקטוריון ב-2009". בנימוקי הדירקטוריון צוינה גם "השגת רווח נקי גדול באופן משמעותי מיעד הרווח שנקבע במסגרת תוכנית העבודה האתגרית של הבנק לשנת 2009, רווחיות הבנק לשנת 2009 והגידול ברווחיות (113%) בהשוואה ל-2008".

 

הדירקטוריון הוסיף כי "מנכ"ל והנהלת הבנק הובילו את הבנק להתמודדות מוצלחת עם המשבר הפיננסי העולמי, והגיבו במהירות להרעה בסביבה העסקית תוך שמירה על מדיניות זהירה ושמרנית ושימת דגש, בין היתר, על נזילות, מעקב מדוקדק אחר לקוחות בחשיפה ובחינה מדוקדקת ושוטפת של מסגרות פעילות מול בנקים וגופים פיננסיים בחו"ל".
בטל שלח
    לכל התגובות
    x