$
בורסת ת"א

גושן חוסם את מאור ב"מסלול הפרטי" לתפקיד יו"ר לאומי

חוות דעת של רשות ניירות ערך קובעת כי ספק אם תקנון לאומי מאפשר לבעל מניות להציע דירקטורים. מועמדים חדשים ב"מסלול הפרטי" ייקבעו באסיפת בעלי מניות חדשה, לאחר שהבנק יפרסם פרשנות חד משמעית בנושא

צמרת פרנט ורחלי בינדמן 15:4814.02.10

"ספק אם תקנה 87 בתקנון בנק לאומי מאפשרת לבעל מניות להציע דירקטורים. בהתאם, עמדתנו הינה כי באסיפה הכללית שעתידה להתכנס ב-11 במרץ 2010 לא ניתן לקבל החלטה בקשר עם מועמדות דירקטורים שהוצעו לפי תקנה 87 בתקנון" – כך קובעת חוות דעת של רשות ניירות ערך שפורסמה היום (א'). חוות הדעת של הרשות נכתבה על ידי שריה אורגד, ראש מערך רגולציה וייעוץ משפטי במחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך, בעקבות פנייה של בנק לאומי בעניין "המסלול הפרטי" במירוץ לתפקיד דירקטורים בבנק. 

 

מנכ"לית בנק לאומי גליה מאור מתמודדות לדירקטורית גם במסלול הפרטי וגם במסלול של ועדת המניות. ארבעה מועמדים נוספים – איזי תפוחי, עמוס ספיר, רוברט צנטלר ויוסף מוזסון, מתמודדים במסלול הפרטי – אך הם, בניגוד למאור, הגישו את מועמדותם לאחר זימון האסיפה הכללית ל-11 במרץ. בעל המניות שלמה אליהו מתנגד להכנסת שינויים בסדר יומה של האסיפה הכללית.

 

מה דעתך על מניית לאומי:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
רשות ניירות ערך מזכירה במכתב כי בתשקיף שפירסם בנק לאומי ב-28 באוגוסט ואשר פירט את אופן מינוי הדירקטרים, לא הוזכרה אפשרות להצעת מועמדים לדירקטוריון על ידי בעלי מניות בכלל ואף לא את לשון תקנה 87 בפרט. "לאור כל האמור נבקשכם לפרסם בדוח מיידי את עמדתכם בשאלה האם בעלי מניות רשאים להציע דירקטורים בהתאם לתקנה 87 בתקנון ואם כן מהי הפרוצדורה לכך – תוך התייחסות לעמדתכם בתשקיף שאינה מפרטת את הוראת תקנה 87", מבקשת מלאומי רשות ניירות ערך.

 

"אם הבנק עודנו סבור כי התקנה מקנה לכל בעל מניות את הזכות להציע מועמדים לדירקטוריון, ובכלל זה את עצמם (ומבלי שאנו מביעים כל עמדה בעניין) ומכיוון שלא ניתן ביטוי לפרשנות כאמור בעבר, עמדתנו הינה שהבנק יידרש לאפשר לבעלי המניות לממש את זכויותיהם כאמור על דרך של זימון אסיפה כללית חדשה שעל סדר יומה מינוי דירקטורים לבנק. מועד האסיפה הכללית החדשה ייקבע על ידי הדירקטוריון ובלבד שיחול זמן סביר לאחר פרסום פרשנות הבנק לתקנה האמורה אשר מקימה זכות מהותית לבעלי המניות (ולא היתה ידועה לבעלי המניות קודם לכן) – וזאת על מנת לאפשר לכלל בעלי המניות זכות שווה למימוש זכותם", כותבת הרשות.

 

עוד נודע כי גליה מאור, מנכ"ל בנק לאומי שהגישה מועמדות להיות דירקטורית בבנק נפגשה בסוף השבוע עם יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' זוהר גושן בבית קפה בת"א.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x