$
בועז אילון

היוונית של האופציות

מהם הגורמים המשקיעים על מחירי האופציות ואיך אפשר להרוויח מכך?

בועז אילון 10:5108.11.09

תיק השקעות מגוון צריך לכלול גם אלמנט של אופציות וזאת למרות הסיכון שלמעשה קיים בכל השקעה. התחום הוא מהיר ומתגמל, אך עבודה ללא הכרה טובה של השוק עלולה להשאיר אותנו עם הפסדים גדולים. הכרת התחום יכולה להוביל לרווחים נאים, אז בואו נכיר את הגורמים המשפיעים לפי סדר החשיבות.

 

1.

שינוי במחיר הנכס שעליו נסחרת האופציה (נכס הבסיס). עלייה במחיר הנכס תעלה את מחיר אופציית קול (הצופה לעליית השוק) ותוריד את מחיר אופציית פוט (הצופה ירידה בשוק), ולהפך.

 

הפרמטר המודד את השינוי במחיר האופציה כתוצאה משינוי של נקודה במדד נקרא "דלתא". הדלתא של קניית קול היא תמיד חיובית שכן האופציה תרוויח אם תהיה עליה במחיר הנכס. לעומת זאת לקניית אופציית פוט יש דלתא שלילית שכן ערכה ירד אם מחיר הנכס יעלה. לדוגמה, אם מחירה של אופציית קול הוא 1000 שקל והדלתא שלה 60 שקל אז עלייה של נקודה אחת במדד תגרום לעליית מחיר האופציה ל-1060 שקל ולעומתה, ירידה של נקודה תגרום לירידת מחירה ל-940 שקל.

 

2. הזמן שנותר עד לפקיעת האופציה. ככל שהזמן ארוך יותר, מחיר האופציה גבוה יותר. ברוב המקרים, ככל שנתקרב למועד פקיעת האופציה, יילך מחיר האופציה ויירד, בקצב הולך וגדל עד למועד הפקיעה.

 

הפרמטר המודד את השינוי במחיר האופציה כתוצאה ממעבר של יום אחד נקרא "תטא". בדרך כלל מחירן של אופציות קול ופוט יורדים כאשר עובר יום אם שאר הפרמטרים אינם משתנים ועל כן בקניית אופציה התטא בדרך כלל שלילית. לדוגמה, אם מחירה של אופציית פוט היא 800 והתטא שלה 30  שקל, ירד מחירה ביום שלמחרת ל-770 שקל וזאת בתנאי ששאר הפרמטרים נותרו ללא שינוי.

 

3. סטיית התקן (הסיכון של תנודת השוק) הגלומה במחיר האופציה. ככל שמחיר נכס הבסיס צפוי להיות תנודתי יותר, יהיו מחירי האופציות גבוהים יותר.

 

הפרמטר המודד את השינוי במחיר האופציה כתוצאה משינוי ב1% בסטיית התקן נקרא "ווגא". לקניית אופציות קול ופוט יש ווגא חיובית שכן מחירן יעלה אם תעלה סטיית התקן. לדוגמה, אם הווגא של אופציה הוא 40  שקל אזי ירידה של 1% בסטיית התקן תוריד את מחיר האופציה ב-40 שקל.

 

כל אחד מהגורמים יכול לגרום לעלייה או לירידה במחיר האופציה. לכן, מי שפועל באמצעות אופציות צריך לשאוף שהגורמים המשפיעים על מחיר האופציה יפעלו לטובתו על פי התחזית שלו באשר לצפוי לקרות. התכונות של האופציות יוצרות מצב שאם נרצה יתרון בפרמטר אחד נאלץ לפעול בחיסרון בפרמטר אחר, ובכל זאת נוכל לפעול בצורה מחושבת כדי להגדיל את הסיכויים לרווח.

 

כיצד נפעל על מנת לשפר את הסבירות להעלות את ערך השקעתנו באופציות?

 

1. שינוי מחיר: ניתן לנסות לחזות את השינויים במחיר הנכס על פי התנהגות העבר שלו. חיזוי זה נקרא גם ניתוח טכני והוא מבוסס על הפסיכולוגיה של המשקיעים ועל הדרך בהם הם מקבלים החלטות. במאמר הראשון על ניתוח טכני שפורסם ב"כלכליסט" הסברתי על נקודות השיא והשפל שבחינתן היא החשובה ביותר בניתוח טכני.

 

נשתמש בניתוח טכני או בעזרת הערכתנו האישית כדי לחזות את כיוון השינוי במחיר. כאשר נגיע למסקנות עלינו לאשש אותן על ידי ניתוח כלכלי שמעריכות את השווי האובייקטיבי של מחיר הנכס (דו"ח רווח והפסד, ניתוח מאזני וכו'). את הניתוח הטכני והכלכלי יש לבחון גם על פי מבחן ההיגיון והסבירות.

 

בסיום התהליך, יש לחשב את סיכויי הרווח ואת גובה הסיכון שאנחנו לוקחים. סיכוי הרווח הוא גודל התנודה הצפויה במחיר על פי הניתוח הכולל, כשלעומתו יחושב הסיכון על פי ההפסד האפשרי שנספוג אם התחזית אינה נכונה. חישוב היחס סיכון/סיכוי הוא אחד המרכיבים שצריך להילקח בחשבון בעת בניית תכנית מסחר בכלל ובאופציות בפרט.

 

2. הזמן: כדי לגרום לזמן לפעול לטובתנו, נכתוב אופציות שמחיר המימוש שלהן רחוק ממחיר הנכס היום ("רחוקות מן הכסף"). למשל, אם מדד המעו"ף עומד על 1000 נקודות, נכתוב קול 1080 ופוט 920, שניהם רחוקים כדי 80 נקודות מן המחיר העכשווי. באופציות רחוקות אלו, קיימת סבירות גבוהה שהכותב לא יצטרך להחזיר סכום כלשהו תמורת הפרמיה שקיבל עבור כתיבת האופציה. רוב האופציות מגיעות במועד הפקיעה לשער של אפס שקלים, ופוקעות ללא תמורה, אז למה שלא ניהנה מכך?

 

כתיבה כזו של אופציות עשויה להסב הפסדים כבדים בתנודות גדולות של השוק. אם התנודה הדרגתית נוכל להגיב ולהקטין בחזרה את הסיכון על ידי קניית האופציות שכתבנו וכתיבה של אופציות אחרות שהן שוב רחוקות ממחיר הנכס כיום. לעומת זאת תנודה פתאומית עשויה לגרום להפסד מהיר וזהו הסיכון העיקרי שבכתיבת האופציות. פעולה כזו של הזזת האופציות הכתובות או שינוי של הפוזיציה כך שלא תהיה חשופה לשינויים קטנים של נכס הבסיס נקראת "ניהול דלתא".

 

3. סטיית התקן: אם סטיית התקן של מחיר נכס הבסיס עולות, יעלו גם מחירי האופציות, ולהיפך. התחזית לגביי השינוי בסטיית התקן מורכבת מאוד, ולרוב לא ניתן לדעת אם הסטיות הצפויות הן בכיוון מעלה או מטה. עם זאת, קיימת לעתים נטייה של מחירי נכסים לתנודתיות חדה שלאחריה נרגעים השווקים.

 

תנודות אלה של מחיר הנכס מלוות בעלייה חדה של סטיות התקן וכתוצאה מכך גם עלייה במחירי האופציה. במצבים מעין אלה נכתוב אופציות. סטיות התקן יחזרו ברוב המקרים לרמה סבירה ובינתיים האופציות שמכרנו יהיו שוות פחות וכך נרוויח ככותבי אופציות. אסטרטגיה זו יכולה להיות מסוכנת מאוד. אין שום ודאות שסטיות התקן אכן סיימו לעלות או שהתנודה החדה נסתיימה. לחלופין ייתכן תיקון חזק של מחיר הנכס כנגד כיוון התנודה שגם הוא עלול לגרום הפסד. למי שאינו מוכן לשאת בתוצאות של תרחישים כאלה מומלץ להימנע מצורת פעולה שכזו.

 

מצב הפוך הוא מצב שבו מחיר הנכס נסחר זמן רב בטווח מחירים צר ובתנודתיות מחיר נמוכה תוך ירידה בסטיות התקן. מצב כזה של שוק שקול לפצצת זמן. כאשר יפרוץ השוק לבסוף את היציבות ויחצה את טווח המחירים הצר, עלולה הפריצה להיות חדה, תוך שינוי מהיר וחד במחיר הנכס, עלייה בסטיית התקן, וכתוצאה מכך עלייה במחיר האופציות.

 

במצב שבו התנודתיות נמוכה לאורך זמן והתנודתיות מתכנסת, נשקול לוותר על כתיבת אופציות, מכיוון שעליית מחיר האופציה אם בגלל עלייה בתנודתיות או בגלל תנודת השוק עלולה לגרום הפסד לכותב האופציה.

 

במאמרים הבאים אסביר על אסטרטגיות מסחר ספציפיות בשימוש באופציות איתם אנחנו משתמשים.

 

הכותב הוא מנכ"ל תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ, חברה לניהול השקעות באמצעות אסטרטגיות גידור. כל הפועל על פי הרשום עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x