שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
בורסת ת"א

הוצאות המימון שחקו את הרווח הנקי של אלבר; הרווח התפעולי עלה ב-17%

בעקבות עלייה בהוצאות המימון נשחק הרווח הנקי ב-2008 והסתכם ב-17.7 מיליון שקל, לעמת רווח של 23.9 מיליון שקל ב-2007

רחלי בינדמן 10:5029.03.09

חברת הליסינג אלבר מסיימת את שנת 2008 עם רווח תפעולי של 169 מיליון שקל לעמת רווח תפעולי של 144 מיליון שקל בשנת 2007, גידול של 17%. הכנסות החברה ב-2008 הסתכמו ב-923 מיליון שקל לעמת 775 מיליון שקל ב-2007, גידול של כ-19%.

 

עם זאת, בעקבות עלייה בהוצאות המימון נשחק

הרווח הנקי ב-2008 והסתכם ב-17.7 מיליון שקל, לעמת רווח של 23.9 מיליון שקל ב-2007, קיטון של 26%. תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ב-2008 הסתכם ב-534 מיליון שקל לעמת 440 מיליון שקל ב-2007. תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה ירד והסתכם ב-489 מיליון שקל לעמת 801 מיליון שקל ב-2007 כתוצאה מצמצום רכישת כלי רכב.

 

לאלבר גירעון בהון החוזר. עם זאת, החברה מעריכה כי אין מדובר בגרעון שוטף כלכלי אמיתי, שכן הוא נובע מכך שהנכסים השוטפים אינם כוללים את תזרים המזומנים הצפוי להתקבל מלקוחות במסגרת חוזי הליסינג במהלך השנה הקרובה וכך גם את התקבולים הצפויים להתקבל ממימוש כלי רכב. ההון העעצמי של החברה הסתכם ב-283 מיליון שקל, כ-10.5% מסך נכסי החברה. יתרת ההון העצמי בתוספת הלוואת בעלים בסכום של 26 מיליון שקל הביאה לכך שההון העצמי מהווה כ-11.5% מסך נכסי החברה. במסגרת כל ההלוואות שלקחה החברה, מבנקים וממחזיקי אג"ח היא נדרשה לשמור על יחס הון מינימאלי של 10%.

 

אלבר פעילה בתחום הליסינג, השכרת כלי רכב, ניהול ציי רכב, מימון רכישת כלי רכב ומכירת כלי רכב מליסינג. משכך, פעילותה של אלבר בדומה ליתר החברות בענף הליסינג מבוססת על יכולת גיוס אשראי באופן שוטף. בעקבות המשבר מתמקדת אלבר בגיוס מימון בעיקר ממוסדות בנקאיים, במקום בשוק ההון. אלבר אף מתמחרת בעסקאותיה החדשות את התייקרות האשראי במשק וגידול ברמת הסיכון העסקי של לקוחותיה.

 

החברה מעריכה שהצמיחה שאפיינה את ענף הליסינג בשנים האחרונות הגיעה לכדי מיצוי. החברה אף צופה שבעקבות המשבר יחול צמצום בהיצע כלי הרכב על ידי חברות הליסינג, שיגרום לעליה במחירי הליסינג בשנת 2009. לפיכך, צופה החברה מגמה של חזרת גופים עקיים בעלי איתנות פיננסית לרכישה עצמית של כלי רכב במקום שימוש בליסינג תפעולי וכי תחול ירידה בביקוש לעסקת ליסינג בעקבות העלאת שווי השימוש בכלי רכב לצרכי מס.

 

ב-8 בינואר החליט דירקטוריון אלבר על חלוקת דיבידנד בסכום כולל של 15 מיליון שקל. סכום זה הועבר לחברת האם, אפרידר שבבעלות אלי אלעזרא, על מנת לסייע לו לפרוע את תשלומי האג"ח של חברה אחרת בשליטתו, הכשרה החזקות ביטוח.

 

עלות שכרו של מנכ"ל החברה, דרור שילה הסתכמה ב-2008 ב-1.4 מיליון שקל. עלות שכרו של יו"ר הדירקטוריון, אלי אלעזרא, בעליה של החברה, הסתכמה ב-977 אלף שקל.

 

על רקע המשבר הכלכלי החליטו יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה על הפחתה של 10% משכרם וחברי ההנהלה הבכירה הפחיתו את שכרם בשיעור שבין 5-7.5% עד סוף פברואר 2010.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x