$
פרסום ושיווק

משבר הקורונה

הלמ"ס: רשתות המסחר הקמעונאי מחזיקות עדיין שליש מהעובדים בחל"ת

לפי סקר בזק של הלשכה - הרביעי בחודשיים האחרונים - למרות פתיחת מרכזי המסחר והקניונים, ענף רשתות הקמעונאות מחזיק את השיעור הגבוה ביותר של עובדים בחל"ת. על פי הסקר, 9% מהעסקים הפחיתו שכר לעובדים באופן יזום כתוצאה מהתפשטות הנגיף - בעיקר בענפי ההייטק ובחברות הגדולות

אורנה יפת 20:3913.05.20

למרות פתיחת מרכזי המסחר והקניונים, ענף רשתות הקמעונאות מחזיק את שיעור העובדים בחל"ת הגובה ביותר: 33% מעובדי הרשתות הקמעונאיות עדיין נמצאים בחופשה ללא תשלום, וזאת לעומת ממוצע של 18% בחודש מאי. מדובר בשיעור עובדים בחל"ת הגבוה ביותר מבין ענפי הכלכלה, כאשר השיעור הנמוך ביותר נרשם בענפי הפיננסים והביטוח, בהם כ-5.2% מהעובדים נמצאים עדיין בחל"ת. נתונים אלה עולים מסקר בזק רביעי שערכה בחודש מאי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לצורך בדיקת מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה. קדמו לו שלושה סקרים שביצעה הלשכה בחודשים מרץ ואפריל לבחינת מצב העסקים והתעסוקה. הסקר נערך ב- 1,312 עסקים מענפי ההייטק, התעשייה המסורתית, הבינוי, המסחר הקמעונאי, השירותים הפיננסים ושירותי ביטוח.

 

קניון עופר ברחובות אחרי סגר קורונה קניון עופר ברחובות אחרי סגר קורונה צילום: רועי עידן

 

על פי הסקר, 9% מהעסקים הפחיתו שכר לעובדים באופן יזום כתוצאה מהתפשטות הנגיף, כאשר הפחתות השכר היו בעיקר בענפי ההייטק ובחברות גדולות. בכ-60% מהעסקים הפחיתו עד 25% בשכר, ובכ-8% מהעסקים, בעיקר בענפי המסחר הקמעונאי, בבינוי ובתעשייה היו עסקים שביצעו הפחתה בשיעורים של מעל ל-75%.

 

ענף ההייטק בלט בשיעור העסקים שביצעו הפחתת שכר יזומה. גם בתקופת משבר האשראי ב-2008 בלט ההייטק בהתנהגות דומה של הורדת שכר וקיצור שבוע העבודה, על מנת להתאים עצמו למשבר.

 

בעקבות ההנחיות שניתנו ב-3 במאי ואיפשרו את חזרת המשק לפעילות, מספר העובדים בחל"ת ירד משיעור של 27% באפריל ל-18% בתחילת מאי, ונרשמה ירידה בשיעור העובדים מהבית מ-19% באפריל ל-17% במאי. לראשונה מאז בוצע הסקר הראשון במרץ, אחוז העובדים שנכחו במקום העבודה עבר את אחוז העובדים הממוצע הנדרש במקום העבודה על מנת לאפשר פעילות מלאה, ועמד על 53%.

 

למרות השוני בין ענפים כלכליים וגודל העסק, מגמת החזרה הכללית לעבודה והירידה במספר העובדים בחל"ת באה לידי ביטוי בכל הענפים והקבוצות. בענפי הייטק, הכוללים בתוכם כ-282 אלף משרות, שיעור העובדים בחל״ת הוא הנמוך ביותר בארבעת גלי הסקר, הודות ליכולת של העובדים בענף זה לעבוד מהבית: כ-57% מעובדי ההייטק מסוגלים לעבוד בבית (השיעור הגבוה ביותר).

 

עוד עולה מהסקר, כי ברוב הענפים חזרו לעבוד במתכונת שבה אחוז העובדים גבוה מאחוז העובדים הנדרש לפעילות מלאה, מלבד ענפי המסחר הקמעונאי שבהם עדיין קיים פער שלילי של 4%-. פער שלילי נמצא גם בקרב עסקים קטנים.

 

הסקר מצביע על ירידה במידת הפגיעה בפדיון של העסקים לעומת הסקרים הקודמים, כאשר 44% מהעסקים דיווחו על פגיעה של עד 25% בפדיון. השרידות של העסקים השתפרה לאורך תקופת המשבר: ב-31 למרץ דווחו 47% מהעסקים כי לא ישרדו מעבר לחודש תחת התנאים וההגבלות ששררו באותה עת, וקרוב ל-80% מהעסקים דיווחו שלא ישרדו מעבר לשלושה חודשים. ככל שהוסרו חלק מהמגבלות ניתן לראות את הירידה בשיעורים אלה, כאשר בגל הרביעי הם ירדו ל-22% ו-55% בהתאמה. מצב שרידות העסקים בענפי הבינוי והמסחר הקמעוני ממשיך להיות נמוך, כאשר 69% ו-64% מהעסקים דיווחו כי לא ישרדו מעבר לשלושה חודשים תחת ההגבלות הנוכחיות. בענף הפיננסים 11% בלבד דיווחו כי לא ישרדו מעבר לתקופה זו.

 

העסקים נשאלו עוד עד כמה הם מתקשים ביישום ההנחיות למניעת ההדבקה שהתלוו להקלות במשק; כך, מעל ל-70% מהעסקים התקשו בצורה כלשהי ביישום ההנחיות, אך 57% מתוכם דיווחו על קושי קל בלבד.
x