$
פרסום ושיווק

חוב אגרת הטלוויזיה: 357 מיליון שקל

רשות השידור פורקה מזמן, האגרה בוטלה, אך המדינה עדיין עובדת על גביית תשלום מהחייבים

אביאור אבו 08:2023.12.19

אזרחי ישראל עדיין חייבים 357 מיליון שקל לרשות השידור, שנתיים וחצי לאחר שפורקה במאי 2017. גם היום משקיעה המדינה זמן ומשאבים במלאכת גביית האגרה מחייבים, ועד כה הצליחה לגבות 90 מיליון שקל בלבד.

 

 

 

 

בניין רשות השידור לשעבר בת"א. "מן הראוי שמי שלא שילם עד כה יעשה כן" בניין רשות השידור לשעבר בת"א. "מן הראוי שמי שלא שילם עד כה יעשה כן" צילום: עמית שאבי

 

אגרת הטלוויזיה בישראל הוטלה מכוח חוק רשות השידור ב־1968 על כל משק בית שהחזיק מקלט טלוויזיה וממיר. ביולי 2014 אישרה הכנסת את חוק השידור הציבורי, שהורה על סגירת רשות השידור והקמת התאגיד וכן על ביטול האגרה, שאז עמדה על 345 שקל בשנה, החל ב־1 באפריל 2015. עם סגירת הרשות קיבלה על עצמה רשות האכיפה והגבייה במשרד המשפטים לגבות את החובות שנותרו. שני גופים ברשות עוסקים במלאכת הגבייה: ההוצאה לפועל, שאחראית על החובות בגינם נפתח תיק טרם פירוק הרשות; והמרכז לגביית חובות, שאחראי על החובות שלא נפתח להם תיק בהוצאה לפועל.

 

החובות הנגבים דרך הוצאה לפועל מנוהלים בידי עשרה משרדי עורכי דין חיצוניים עמם התקשרה רשות השידור מאז 2006 בחוזים ארוכי טווח, הכוללים שכר טרחה ואחוזים מהגבייה בהיקף של מיליוני שקלים. היקף החוב בהוצאה לפועל עמד עם סגירת רשות השידור על 260 מיליון שקל. עד כה 14 אלף אזרחים הסדירו את חובם בסכום של 58 מיליון שקל, שהם 22% בלבד מהסכום המקורי.

 

לגוף השני, המרכז לגביית חובות, הועברו עם סגירת רשות השידור תיקים של כ־120 אלף חייבים בסכום כולל של כ־187 מיליון שקל. עד כה הוסדרו במרכז חובות בסכום של כ־32 מיליון שקל, שהם 17% בלבד מהסכום המקורי. כמחצית מהסכום נגבה הודות ל"תקופת מבצע" שערך המרכז בין אפריל 2018 לינואר 2019, בה הוצע לחייבים לשלם את חובם המקורי ללא קנסות.

 

חייבים רשאים להעלות טענות מגובות נגד החיוב או הליך גבייתו ואף מטעמים כמו מצב כלכלי ובריאותי. פנייה שנמצאת מוצדקת מועברת לוועדת מחיקות, המוסמכת למחוק את החוב או לתת הנחה. עד כה הגיעו למרכז 18,793 פניות, וועדת המחיקות אישרה את פניותיהם של 2,003 חייבים בסכום כולל של כ־1.5 מיליון שקל.

 

גם בתיקי הוצאה לפועל קיימת אפשרות להגיש התנגדות לחוב, ואף ניתן להגיע להסדר או הפחתה בהתאם למצב כלכלי. בשונה מהחובות במרכז, על החובות המתנהלים בהוצאה לפועל לא מתווספת ריבית או הצמדה. כל תשלומי החובות במרכז ובהוצאה לפועל מועברים לאחר השלמת הגבייה לקופת הפירוק של רשות השידור, שעליה אחראי כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים.

 

תומר מוסקוביץ, מנהל רשות האכיפה והגבייה, מסר: "הרשות קיבלה על עצמה לגבות את חובות רשות השידור כחלק מפעילותה כגוף הגבייה הלאומי. למעלה מ־70% מהאזרחים כן שילמו את אגרת הטלוויזיה, ולכן מן הראוי היה שמי שלא שילם עד כה יעשה כן. הרשות מודעת לכך שמדובר בחובות ישנים, ולפיכך הוחלט כי המדיניות בגביית החובות על ידי הרשות תהיה לקולא. הרשות בוחנת עריכת מבצע הנחות גם ביחס לתיקים המתנהלים בהוצאה לפועל".

 

x