$
פרסום ושיווק

פרסום ראשון

מפרקי אופיס דיפו תובעים 50 מיליון שקל מרמי שביט ודירקטורים לשעבר ברשת

עו"ד ישראל בכר ועו"ד דוד פורר טוענים כי שביט שכיהן כיו"ר הדירקטוריון ויתר נושאי המשרה אחראים לקריסתה של החברה ולנזקים שנגרמו לה. לטענתם, "ההחלטות העסקיות שהתקבלו על ידי הדירקטורים ונושאי המשרה מיום רכישתה ועד למועד קריסתה היו רשלניות"; שביט: "התביעה הינה תוצר של אמירות ריקות מתוכן של המפרקים והחוקר מטעמם"

המפרקים של אופיס דיפו (ישראל) הגישו היום תביעה בסך 50 מיליון שקל לבית המשפט הכלכלי בתל אביב כנגד דירקטורים ונושאי משרה לשעבר וביניהם גם איש העסקים רמי שביט. המפרקים, עו"ד ישראל בכר ועו"ד דוד פורר קיבלו היום את אישור השופטת עירית וינברג נוטוביץ מהמחוזי מרכז להגיש התביעה.

 

 

 

המפרקים טוענים, כי "עניינה של תביעה זו בקריסתה של התובעת, חברת אופיס דיפו (ישראל) (בפירוק) ובאחריותם של הנתבעים לקריסתה של החברה ולנזקים שנגרמו לה". בתביעה נטען כי רמי שביט שהינו אחד מהנתבעים, כיהן כיו"ר דירקטוריון החברה מיום רכישתה ועד להוצאת צו הקפאת ההליכים. עוד נטען כי בחודש אוקטובר 2010 נרכשה התובעת, על ידי המשביר 365, ובדצמבר 2012 הוצא לחברה צו הקפאת הליכים בעקבות קריסתה וכניסתה להליכי חדלות פירעון.

 

רמי שביט רמי שביט צילום: מיקי נועם אלון

 

בסופו של ההליך נמכרה הרשת ונמצאת כיום בבעלות רני צים. התביעה מתייחסת לחברה שהפעילה הרשת בעבר.

 

במסגרת התביעה טוענים המפרקים , עו"ד ישראל בכר ממשרד גרנות ושות' ועו"ד דוד פורר ממשרד GKH כי התביעה מבוססת על חוות הדעת של בני אקרמן וד"ר איל הורביץ ממשרד רואי החשבון בייקר טילי. "חוות הדעת ניתחה וחקרה את הנסיבות שהביאו לקריסת החברה ובכלל זה הפערים המשמעותיים שהתגלו בין מצבה הלכאורי של החברה טרם כניסתה להקפאת הליכים לבין מצבה בפועל כפי שהתגלה למפרקים עם כניסתם לתפקידם. חוות הדעת קובעת כי ההחלטות העסקיות שהתקבלו בחברה על ידי הדירקטורים ונושאי המשרה מיום רכישתה ועד למועד קריסתה היו רשלניות.

 

"ממצאי חוות הדעת מלמדים שהדירקטורים ונושאי המשרה ראו אל מול עיניהם את מצבה הפיננסי המתדרדר של החברה, אולם לא פעלו ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות, על מנת לתת מענה לכך, ולא נקטו באמצעים סבירים לקבלת מידע לצורך קבלת החלטותיהם". "בכך", נטען, "הפרו הדירקטורים את חובת הזהירות המוטלת עליהם בדין".

 

עוד נטען בתביעה כי "דוחותיה הכספיים של החברה מיום רכישתה ועד ליום מתן צו הפירוק מציגים נתונים כספיים המשקפים את הפרמטרים המרכזיים שהביאו לקריסתה: הגרעון שהתפתח על פני שנות פעילותה, רווח גולמי, שעורי רווחיות, אי עמידה באמות מידה פיננסיות, אשראי ועוד. נתונים מדאיגים אלו הוצגו בפני הדירקטורים ונושאי המשרה בזמן אמת, והיו אמורים לעלות לדיון עמוק ומקיף בהנהלת החברה והדירקטוריון, בוודאי עם החמרתם. למרות זאת, לא דן הדירקטוריון בתכנית סדורה ומפורטת שתחזק את איתנותה הפיננסית של החברה, ודירקטוריון החברה לא הפעיל את סמכותו לחייב קבלת תכנית הבראה שתוריד את רמת הסיכון בו מצויה החברה. במהלך התקופה הרלוונטית לתביעה קיים הדירקטוריון ישיבות ספורדיות בודדות, והחברה לא עבדה לפי דוקטרינה מסודרת כפי שנדרש מחברה בכלל ובסדר גודל שכזה בפרט. ההימנעות מעשייה ואי נקיטה בפעולות דרסטיות מחייבות של הדירקטורים ונושאי המשרה, תוך התעלמות מהערות והשגות רואי החשבון המבקרים ונורות האזהרה שהוצבו מולם פעם אחר פעם, הם שהביאו לקריסת החברה. המדובר ברשלנות של הדירקטורים ונושאי המשרה", נטען. יודגש כי רשת אופיס דיפו ישראל הפועלת כיום אינה קשורה לתובעת ונמצאת בבעלות אחרת של רני צים ואינה קשורה לתביעה. טרם הוגש כתב הגנה.

 

מרמי שביט נמסר בתגובה: " זוהי תביעה שמוטב שלא הייתה באה לעולם. התביעה הינה תוצר של אמירות ריקות מתוכן של המפרקים והחוקר מטעמם שכפי שיוכח לבית המשפט הם ירו את החץ וסימנו לאחר מכן את המטרה. הדירקטורים פעלו בזמן אמת לשיפור מצבה של אופיס דיפו העמדנו דירקטור מנהל לפעילות המשותפת והושקעו עשרות מיליוני ש"ח להצלת החברה. התביעה מבוססת על עובדות שגויות כמו גם מסתמכת על אמירות ומסקנות שאין כל קשר בינם לבין המציאות לא בדין ולא בעובדות היום אחרי כ7 שנים נחמד ופופולרי לתבוע כספים מביטוח דרקטורים" .

x