$
פרסום ושיווק

האוצר: ב-3 השנים האחרונות חלה עלייה בצריכת בשר טרי וירידה במחיר

על פי נתוני האוצר, החל מסוף 2015, ניכרת מגמת ירידת מחירים שממשיכה בד בבד עם התרחבות הרפורמה והפתיחה הרחבה יותר של השוק ליבוא. העלייה בצריכת הבשר הטרי באה, בין היתר, על חשבון ירידה בצריכת בשר מעובד

נורית קדוש 12:5303.12.17

שלוש שנים לאחר פתיחת שוק הבשר לייבוא בשר בקר טרי במכסות פטורות ממכס, מזהה משרד האוצר עלייה בצריכה וירידת מחיר הבשר הטרי בישראל. כך עולה מהסקירה השבועית של הכלכלן הראשי במשרד האוצר. מנתונים שריכז האוצר עולה כי מחירי הבשר הטרי (לק"ג) אמנם החלו לרדת ברבעון השלישי של שנת 2013, עוד קודם לרפורמה המבוססת על חלוקת מכסות פטורות ממכס, אולם החל מסוף שנת 2015, ניכרת מגמת ירידת מחירים שממשיכה בד בבד עם התרחבות הרפורמה והפתיחה הרחבה יותר של השוק ליבוא.

 

 

 

לפי נתוני נילסן שריכז האוצר, ברבעון השלישי של שנת 2017 נרשמה ירידה במחירי הבשר הטרי והם נמצאים ברבעון השלישי של שנת 2017 ברמתם הנמוכה ביותר – ירידה של 7.8% מרמת המחירים הממוצעת בשנה שקדמה לתחילת הרפורמה.

 

ירידה במחיר של בשר טרי ירידה במחיר של בשר טרי צילום: עמית שעל

 

 

זאת ועוד, סך צריכת הבשר הטרי עלתה בחדות בשנת 2016. גם בשנת 2017 המשיכה צריכת הבשר הטרי לעלות – בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2017 חלה עלייה של 13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אז עמדה על 10,340 טון).

 

העלייה בצריכת הבשר הטרי באה, בין היתר, על חשבון ירידה בצריכת בשר מיושן (מעובד), בין היתר על רקע הודעת ארגון הבריאות העולמי בחודש אוקטובר 2015 שקשרה בין צריכת בשר מעובד וסרטן המעי הגס. בנוסף, החל מאוקטובר 2016 חלה חובת סימון מוצרים כחלק מכניסתו לתוקף של חוק הגנה על בריאות הציבור, וכחלק מהחוק חלה חובה לסמן במילים על המוצר שהוא מעובד וניתנו הנחיות לאופן סימון החומרים והמים שהוספו במהלך העיבוד. לצעדים אלה הייתה השפעה שלילית על הביקוש לבשר מעובד וחיובית על הביקוש לבשר טרי. עלייה זו בביקוש לבשר טרי הייתה אמורה להוביל לעליית מחירים, אולם מחירי הבשר הטרי לא עלו.

 

באוצר טוענים כי פתיחת השוק לייבוא הביאה לכך שבשנתיים האחרונות חל גידול משמעותי ביבוא עגלים חיים ובשר טרי (שחוט) ולהפחתת מחירים הנאמדת בכ-17-7 אחוזים, וזאת על אף העלייה החדה בביקוש לבשר טרי משיקולי בריאות. הפחתת המחירים, לפי האומדן הצנוע יותר, מוערכת, נכון לרבעון השלישי של שנת 2017, בחיסכון שנתי של כ-170 מיליון שקל למשקי הבית.

 

הערכות הן כי מגמת ירידת המחירים צפויה להתרחב בשנים הקרובות עקב הפחתת המכס הקצוב והגדלת המכסה הפטורה ממכס לכדי שיעור משמעותי יותר מסך צריכת הבשר הטרי.

 

ההחלטה על פתיחת השוק לייבוא התקבלה כיוון שבניגוד למדינות המפותחות, התמיכה בחקלאות בישראל מתאפיינת בתמיכה במחירי שוק (תמיכה עקיפה). המובילה למחירים גבוהים ביחס לעולם. לכן, מאמצע שנת 2014 הוחלו מספר רפורמות שמטרתן פתיחת השוק ליבוא ומעבר לתמיכה ישירה בענף, על חשבון התמיכה העקיפה בדמות מכסות יבוא ומכסים. עלות התמיכה הישירה בשנים 2014 - 2024 מוערכת בכ-34 מיליון שקל בשנה בממוצע.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x