סגור
מתחם בזן
מתחם בזן (דניאל לבטובסקי)

בית המשפט מינה כונסי נכסים ו־8% ממניות בזן יימכרו במכרז

שופט המחוזי בתל אביב חגי ברנר מינה את עורכי הדין קליר ובנימיני לכונסי מניות בזן המשועבדות לאג"ח ח' של פטרוכימיים. המניות יימכרו באופן מידי בהליך מכרזי שבו ישתתפו האחים חג'ג' ומתעניינים נוספים

התפתחות משמעותית בסאגת מימוש זכות הסירוב של פטרוכימיים למכירת מניות בזן שמוחזקות בידי החברה לישראל. ביום שישי החליט סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט חגי ברנר, למנות את עורכי הדין רענן קליר ואלון בנימיני לכונסי הנכסים של מניות בזן המשועבדות לאג"ח מסדרה ח' של פטרוכימיים. פטרוכימיים היא חברה חדלת פירעון שכל אחזקתה היא 15.4% ממניות בזן, והיא נשלטת בידי דיוויד פדרמן, יעקב גוטשטיין ואלכס פסל.
משמעות ההחלטה היא מכירה מידית של 8% ממניות בזן בהליך מכרזי. במכירה זו יתברר אם לאחים צחי ועידו חג'ג', שכבר חתמו על הסכם לרכישת 16.4% ממניות השליטה בבזן מידי החברה לישראל, ומעוניינים גם ברכישת מניות בזן שבידי פטרוכימיים, יש מתחרים בעסקה. מי שירכוש את 8% המניות המשועבדות לאג"ח ח' יסומן כבעל השליטה הבא בבזן.
לפטרוכימיים יש אחזקה של 15.6% ממניות בזן, וכדי לרכוש את 16.4% המניות של בזן שבידי החברה לישראל, ואשר אותן מכרה החברה לישראל לאחים חג'ג' תמורת 550 מיליון שקל, עליה לגייס חוב מהציבור. זאת במצב שפטרוכימיים, כאמור, היא חברה חדלת פירעון ששווי כלל נכסיה, מניות בזן, עומד על 700 מיליון שקל, נמוך בהרבה מהחוב לארבע סדרות האג"ח שלה, שעומד על 1.65 מיליארד שקל.
החוב כלפי אג"ח סדרה ח', הסדרה המובטחת ביותר מבין ארבע הסדרות, הוא 391 מיליון שקל, והיא מובטחת ב־271 מיליון מניות בזן (8% ממניות החברה כאמור) ששוויין הנוכחי הוא 330 מיליון שקל. שווי מניות אלה היה כבר גבוה יותר משמעותית, ועמד על כ־400 מיליון שקל לפני ירידה בשווי בזן בחודש האחרון. שווי הבטוחות של שלוש הסדרות האחרות, לעומת זאת, הוא נמוך בהרבה. לסדרה ב' חוב של 331 מיליון שקל, שכלפיו משועבדות 98 מיליון מניות בזן; לסדרה ג' חוב של 144 מיליון שקל, שכלפיו משועבדות 44 מיליון מניות בזן; ואילו כלפי אג"ח מסדרה 1 קיים חוב של 789 מיליון שקל, ולטובת המחזיקים בהן משועבדות 81 מיליון מניות בזן.
סדרה ח' מעוניינת לממש את המניות המשועבדות לה ולקבל את התמורה לחוב שלה, בעוד הסדרות האחרות מעדיפות לממש את זכות הסירוב של פטרוכימיים ולמכור את כל המניות המשועבדות לכל הסדרות בחבילה אחת כדי להגדיל את התמורה בגינן. השופט הלך הפעם עם האינטרס של סדרה ח'.
במקביל לתהליך המכירה של קליר ובנימיני, פטרוכימיים פועלת לגייס 550 מיליון שקל כדי להצליח במימוש זכות הסירוב ולרכוש את מניות החברה לישראל בבזן. לצורך כך פטרוכימיים - שכרגע מחזיקה בהיתר שליטה בבזן במשותף עם החברה לישראל - צריכה לקבל היתר שליטה חדש, לפטרוכימיים לבדה. מי שירכוש את 8% המניות מקליר ובנימיני יצטרף, בנעליה של פטרוכימיים, לשליטה המשותפת בבזן ולהסכם שליטה. האחים חג'ג', שכבר ניהלו עם מחזיקי האג"ח של פטרוכימיים מו"מ שלא צלח לרכישת מלוא מניות בזן, יכולים לחזור עתה לשולחן ולנסות לרכוש בשלב הראשון בהליך המכרז את המניות המשועבדות לאג"ח ח', ונראה שאכן ינסו לרכשן. עם זאת, למניות אלה יש גם מתעניינים נוספים.
1 צפייה בגלריה
מימין: עו"ד אלון בנימיני ועו"ד רענן קליר
מימין: עו"ד אלון בנימיני ועו"ד רענן קליר
מימין: עו"ד אלון בנימיני ועו"ד רענן קליר
(צילומים: אוראל כהן, עמית שעל)
אם פטרוכימיים לא תצליח לגייס חוב או לקבל היתר למימוש זכות הסירוב ולרכוש את מניות החברה לישראל, והאחים חג'ג' יצליחו להוציא אל הפועל את הסכם רכישת השליטה מידי חברה לישראל, אזי הם יחזיקו בשליטה בבזן לבדם - גם במניות של החברה לישראל, שבגינן הם חתמו הסכם רכישה, וגם במניות של פטרוכימיים שהכונסים מוכרים, כלומר 24.4% ממניות בזן בסך הכל. אם פטרוכימיים תצליח לרכוש את מניות בזן שבידי החברה לישראל, אזי השליטה המשותפת תהיה בידיים של פטרוכימיים יחד עם רוכש המניות של אג"ח ח' מהכונסים.
קיימת אפשרות נוספת שחלק ממחזיקי אג"ח ח' שואפים אליה, ואשר לפיה במכרז שיערכו כונסי הנכסים לרכישת 8% המניות שבידיהם - ההצעה הגבוהה ביותר תינתן על ידי מחזיקי אג"ח ח' עצמם שיציעו למחוק את כל חוב פטרוכימיים כלפיהם כנגד רכישת המניות - מהלך השקול לתשלום של 370 מיליון שקל, החוב כלפיהם ללא ריביות.
אם זו תהיה ההצעה הגבוהה ביותר, ויתר ההצעות יהיו של פחות מ־370 מיליון שקל, ברי שמחזיקי אג"ח ח' ירכשו את המניות, והקושי שיישאר להם הוא קבלת היתר שליטה - זאת כתנאי מחייב למכירה של המניות - תהליך לא פשוט כשמדובר באלפי בעלי במניות. הצלחה במהלך הזה עשויה להביא את סדרה ח' למצב שבו יקבלו תמורת החוב סכום גבוה יותר מהחוב עצמו, אירוע שלא זכור בהיסטוריה של שוק האג"ח בארץ.