סגור

המספרים מאחורי עסק שיווק הגז של עופר עיני ושרגא ברוש נחשפים

חברת עושרד שהקימו השניים הפסידה 8 מיליון שקל בשנתיים האחרונות - עכשיו הם מבקשים להכניס אותה לבורסה על בסיס שווי של כ-147 מיליון שקל

עופר עיני, יו"ר ההסתדרות לשעבר, ושרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר, צברו הפסדים של 8 מיליון שקל בשנתיים וחצי האחרונות בעושרד - החברה המשותפת שהקימו, לשיווק גז וייצור חשמל באמצעות גז.


כך עולה מנתונים שפרסמה החברה, במסגרת המהלך שמובילים השניים להכניס את פעילותם העסקית לתוך השלד הבורסאי וונטייז.
על אף ההכנסות הדלות וההפסדים שצברה עושרד, שנובעים בעיקרם מעומס הוצאות הנהלה, שווייה הוערך על ידי מעריך חיצוני לצורך עסקת המיזוג ב-147 מיליון שקל. הערכת השווי בוצעה על ידי ארנון רונד מחברת הלוי דוויק.
הערכת השווי מבוססת על התוכניות האסטרטגיות של השניים להגיע לנתח שוק של 15%-20% מתוך 470 מגה-חשמל הצפויים לקבל סבסוד מהמדינה במהלך ארבע השנים הקרובות - נתח בשיעור כזה משקף רווח תפעולי שנתי צפוי של כ-71.5 מיליון שקל.
עושרד פועלת בתחום הקוגנרציה באמצעות חברה-בת, אנרג'יי פתרונות גז טבעי בישראל, והיא יוזמת, מתכננת, מקימה ומתפעלת פרויקטים של ייצור חשמל ואנרגיה תרמית בהספקים של עד 16 מגה בטכנולוגית גנרציה, קוגנרציה וטריגנרציה.
בפרויקטים שאותם מקימה עושרד היא עושה שימוש במנועים המופעלים באמצעות גז טבעי אשר מייצרים חשמל ואנרגיה תרמית המשמשים את הלקוח בהתאם לצרכיו.
מתקני הייצור ממוקמים בחצר הלקוח ומיועדים לספק את צורכי האנרגיה שלו. בנוסף, עושרד משווקת גז טבעי, ויש לחברה הסכם אספקת גז חתום והסכם הולכה עם נתג"ז, חברת ההולכה של הולכת הגז במדינת ישראל, והיא פועלת להתקשרות עם מאגרי גז נוספים.
השניים מציינים כי החברה התקשרה בשלושה הסכמים להקמת מתקני קוגנרציה וטריגנרציה בהיקף כולל של 5.5 מגה-ואט, ואחד מהם צפוי להתחיל לספק חשמל ואנרגיה תרמית לקראת סוף 2022 - השניים הנוספים צפויים להתחיל לספק חשמל ואנרגיה תרמית במהלך 2023. החברה מעריכה כי ה-EBITDA שינבע מ-3 ההסכמים ב-2024 יעמוד על כ-3.5 מיליון שקל.
בנוסף החברה-הבת נמצאת בשלבי סיום לקראת חתימה על שני הסכמים נוספים בהספק של עד 5.5 מגה-ואט, ולפי הערכתה הסכמים אלה ייחתמו עד אפריל 2022. ה-EBITDA הצפוי מהסכמים אלה יעמוד ב-2024 על 25-3 מיליון שקל. עוזרד מדגישה, עם זאת, שאין ודאות כי הסכמים אלה אכן ייחתמו.
חמשת ההסכמים יניבו לחברת אנרג'יי רווח תפעולי חזוי של כ-6 עד 6.5 מיליון שקל בשנת 2024, וזאת לתקופה של לכל הפחות 10 שנים.
1 צפייה בגלריה
מימין עופר עיני ו שרגא ברוש
מימין עופר עיני ו שרגא ברוש
מימין: עופר עיני ושרגא ברוש
(צילומים: ראובן שוורץ, יריב כץ)
עושרד הוקמה באוקטובר 2014 ובתחילת 2019 הוקמה חברת הבת אנרג'יי. מאז הקמתה החברה לא חילקה דיבידנד והיא צברה הפסדים של כ-8 מיליון שקל. ההפסד נטו לשנת 2019 עמד על 3.3 מיליון שקל וההפסד ב-2020 על 3.7 מיליון שקל. את המחצית הראשונה של 2021 סיימה עושרד בהפסד 990 אלף שקל.
מהדוחות עולה שעיקר ההפסד מיוחד לעומס של הוצאות הנהלה שהסתכם ב-2019 ב4.2 מיליון שקל, כמעט 5 מיליון שקל ב-2020, ו-1.1 מיליון שקל במחצית 2021. לחברה לא היו הכנסות כמעט בכלל בשנת 2019 (2,000 שקל הכנסות). בשנת 2020 סיימה עם 3.2 מיליון שקל הכנסות ובאמצע 2021 סעיף ההכנסות עומד על 971 אלף שקל.

באופן חריג ובניגוד לנורמה המקובלת בחברות בעלות ממשל תאגידי ראוי, ברוש ועיני אינם נושאים כל משרה בחברה. מטעמם יושבים בדירקטוריון ילדיהם – אחד של עיני, עמרי עיני, ושניים של ברוש, יריב ברוש ואופיר ברוש.
כיו"ר הדירקטוריון ימונה חזי (יחזקאל) צאיג, יו"ר דואר ישראל שיסיים כהונתו בסוף 2021, וזאת לאחר שאפרים להב שנכון להיום מכהן כיו"ר הדירקטוריון, ימסור לחברה הודעה בדבר סיום כהונתו. צאיג יכהן במשרה חלקית בשיעור של 30% ובתמורה ל-30 אלף שקל לחודש ובתוספת מע"מ, כנגד חשבונית.
בנוסף הוחלט כי מיד לאחר השלמת המיזוג לתוך השלד הבורסאי יוקצו לצאיג אופציות שיהוו 0.5% מההון של החברה (השניים מציינים כי החברה לא תידרש בקבלת אישור נוסף של האסיפה לצורך המהלך, מעבר לאישור עסקת המיזוג).
החברה טרם מינתה מנכ"ל והיא מציינת כי תעשה זאת לאחר השלמת המיזוג, אם כי תנאיו השכר של המנכ"ל כבר הוחלטו. אלה יעמדו על שכר חודשי של 120 אלף שקל, לא כולל מענק של עד 6 משכורות בשנה, לצד תגמול הוני.