סגור

עדיקה עברה להפסד רבעוני, לצד נתונים מעודדים על הפעילות בחו"ל

מספר הלקוחות הפעילים באתר הבינלאומי עלה ב-15% ל-54 אלף ועלה אל מספרם באתר הישראלי - מספר הפריטים הכולל שמכרה החברה בחו"ל גדל ב-25%; עדיקה סיימה את הרבעון השלישי עם הפסד של 6 מיליון שקל

חברת האופנה עדיקה, שבשליטת קבוצת גולף, מסכמת את הרבעון השלישי עם ירידה בהכנסות ומעבר להפסד - אך מצפה לדבריה לעתיד טוב יותר. החברה מציינת כי היא צופה התמתנות בשיעורי הצמיחה בטווח הקצר, בהשוואה לרבעונים המקבילים, כחלק מתוכנית ההתייעלות המכוונת לשיפור הרווחיות הגולמית והתפעולית.

הכנסות עדיקה ירדו ב-16% והסתכמו ב-42 מיליון שקל, בעיקר בשל צמצום בפעילות החברה בישראל. מכירות חברת האופנה בישראל ירדו ב-25% ל-28 מיליון שקל והפעילות עברה להפסד של 5.3 מיליון שקל - זאת לעומת רווח של מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה.
מספר הלקוחות הפעילים באתר עדיקה בישראל ירד ב-28% ל-50 אלף. סל הקניות הממוצע באתר האונליין ובחנויות בישראל ירד ברבעון הנוכחי ב-3% ל-156 שקל, מספר הפריטים הכולל ירד ב-32% ל-584 אלף ומספר העסקאות ירד ב-22% ל-229 אלף.
הירידה בהכנסות והפחתת מלאי של 2.5 מיליון שקל שביצעה החברה ברבעון, פגעו ברווח הגולמי, שירד ב-23% ל-21 מיליון שקל. שיעורו מהמכירות ירד ב-4.5 נקודות אחוז ל-50.4% מהמכירות. מתחילת השנה מחקה עדיקה מלאי בהיקף של 4.3 מיליון שקל ונותרה עם מלאי של 41 מיליון שקל.

1 צפייה בגלריה
סניף עדיקה ב אשדוד
סניף עדיקה ב אשדוד
(צילום: רפי דלויה)

פתיחת החנויות והחזרה לפעילות מסחר מלאה ברבעון, הגדילה את הוצאות הנהלה וכלליות ב-4%, זאת לנוכח סגירת החנויות בספטמבר שנה שעברה בשל מגפת הקורונה. שיעור הוצאות הנהלה וכלליות ביחס למכירות עמד על 64.3% - עלייה של 12.6 נקודות אחוז לעומת רבעון מקביל.
החברה עברה מרווח להפסד תפעולי של כ-6 מיליון שקל וחתמה את הרבעון עם הפסד של כ-6 מיליון שקל לעומת איזון ברבעון המקביל אשתקד. עדיקה עברה לתזרים מפעילות שוטפת שלילי של כ-12 מיליון שקל ברבעון לעומת תזרים חיובי של 9 מיליון שקל ברבעון המקביל.
החברה שהחלה לפעול בארה"ב במרץ 2019, רשמה עלייה של 15% במספר הלקוחות הפעילים באתר בחו"ל, ל-54 אלף. מספר הפריטים הכולל שמכרה החברה בחו"ל עלה ב-25% אך ההכנסות של החברה מעבר לים צמחו רק ב-10% וסל הקניה הממוצע (בשקלים) ירד ב-5% (בדולרים הסל נותר זהה), משמע, החברה ביצעה הנחות במחיר המכירה לצרכן בחו"ל במטרה להגדיל את המכירות.
מתחילת 2021 מציגה עדיקה ירידה בהכנסות במגזר הבינלאומי. בין רבעון ראשון לרבעון שני השנה ירדו ההכנסות בארה"ב ב-19% ובין רבעון שני לשלישי ירדו ב-29%, והסתכמו ב- 13.4 מיליון שקל. לצד זאת, החברה צמצמה את ההפסד התפעולי בחו"ל מתחילת השנה - ברבעון ראשון הפסידה הפעילות בארה"ב 4.5 מיליון שקל, וברבעון הנוכחי צומצם ההפסד ל- 500 אלף שקל.
בין רבעון שלישי 2021 לרבעון שלישי 2020, עברה פעילות עדיקה בארה"ב מרווח להפסד של 500 אלף שקל.
עדיקה החלה בתוכנית התייעלות מסוף הרבעון השני לשיפור הרווחיות. החברה פועלת להתאמת מדיניות המבצעים וההנחות, התאמת עלויות השיווק, חסכון בהוצאות תפעוליות, צמצום שטחי החנויות, צמצום וחסכון בכח האדם, צמצום רמות המלאי, ייעול שרשרת האספקה, ומעבר למרכז לוגיסטי חדש בפארק אפק בראש העין. על פי החברה, היא מיצתה את התשתיות הלוגיסטיות, מה שפגע ביכולת גלגול המלאי ובמכירות שלה והוביל לעלויות עודפות. לאור מצבה הכספי של החברה, וכחלק מצעדי ההתייעלות, היא החליטה להשהות את פיתוח פלטפורמת מסחר מקוון עתידית, והכירה בתשעת החודשים הראשונים בהוצאות בגין ירידת ערך נכס בלתי מוחשי של 1.4 מיליון שקל.