סגור
בורסה בורסת תל אביב 4
בורסת תל אביב, המסחר באג"ח ובמניית בול הוקפא (צילום: בלומברג)

הצרות בענף האשראי החוץ בנקאי: בול מסחר מבקשת הסדר חוב עם בעלי האג"ח

בול היא החברה השלישית בענף שמבקשת הסדר חוב עם המלווים שלה, בשל קשיים תזרימיים; זאת לאחר שגם יונט קרדיט וגיבוי אחזקות, שתי חברות אשראי שהתמוטטו אשתקד, לא עמדו בהתחייבויות שלהן למשקיעים; המסחר במניות ובאג"ח של בול הוקפא

בדרך להיות גיבוי ויונט הבאה? בול מסחר תפעל להסדר חוב עם בעלי האג"ח שלה בעקבות קשיים תזרימיים. על פי הודעת החברה מהשעה האחרונה, שמניותיה והאג"ח שלה נכנסו להקפאת מסחר, דירקטוריון החברה החליט לפעול מול מחזיקי האג"ח לאחר שהנהלת החברה העריכה כי לא תוכל לעמוד בתשלומי האג"ח במועדם. זאת עקב פערים בין מועדי פירעון התשלומים של האג"ח להכנסות החברה.
בול היא חברת אשראי חוץ בנקאי שעוסקת בניכיון צ'קים. עד היום הנפיקה החברה שתי סדרות אג"ח - סדרה א' ו-ב' בהיקף כולל של 135 מיליון שקל. סדרה א' של חברת האשראי החוץ בנקאי בהיקף של 90.6 מיליון שקל, אמורה להיפרע בסוף השנה הבאה ונסחרת בתשואה ברוטו של 62.6% (נכון להבוקר) בעקבות הערכות כי החברה לא תוכל לפרוע אותו. סדרה ב' בהיקף של 45.4 מיליון שקל תפרע ביוני שנה הבאה ונסחרת בתשואה ברוטו של 36.8%.
על פי הדו"ח לרבעון הראשון, היקף האשראי שנמצא בדחייה עומד על 82 מיליון שקל, שמהווים 25% מהיקף תיק האשראי של החברה. לשם השוואה, בשנת 2021 היקף החוב שלא נגבה כסדרו הסתכם ב־17 מיליון שקל מתוך תיק של 210 מיליון שקל, כ־8%.
את הרבעון הראשון סיימה בול עם הכנסות ממימון נטו בהיקף של 7.1 מיליון שקל, ירידה של 22% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בו הציגה הכנסות ממימון נטו בהיקף של 9.1 מיליון שקל. הרווח הנקי ברבעון הראשון היה 2.2 מיליון שקל, לעומת 4.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 55%.
המזומנים בחברה, על פי הדוח שלה עומדים על 14 מיליון שקל בלבד. מי שהיה אמור לספק את הנזילות לחברה בחודשים האחרונים הוא איש הנדל"ן צחי אבו. באפריל 2023 חתמה הנהלת בול תחת המנכ"לית אדוה עשור (3.6%) על מזכר הבנות במסגרתו אבו ישקיע 33% בחברה דרך הנפקה מיוחדת ויהפוך לאחד מבעלי השליטה. אולם לאחר משא ומתן של שלושה חודשים בין הצדדים המשא ומתן לא הבשיל לידי הסכם והמזכר בוטל.
בול הונפקה ביוני 2021 לפי שווי של 118 מיליון שקל. ב-12 החודשים האחרונים רשמה מניית בול צניחה של 75% לעומת מדד תל אביב צמיחה שירד ב-16.5%. המניה הספיקה לרדת היום 10% נוספים טרם הקפאת המסחר ושווי החברה עומד על 44 מיליון שקל.
בול היא החברה השלישית בענף האשראי החוץ בנקאי שמבקשת הסדר חוב עם המלווים שלה. זאת לאחר שגם יונט קרדיט וגיבוי אחזקות, שתי חברות אשראי שהתמוטטו אשתקד, לא עמדו בהתחייבויות שלהן למשקיעים.