סגור

עדיקה עברה להפסד רבעוני - מספר הלקוחות באתר ירד ב-27%

החברה סיימה את הרבעון עם הפסד של 9.7 מיליון שקל, לעומת רווח של 4 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2020; סל הקניות הממוצע בפעילות בישראל ירד ב-12%

הפסדי עדיקה העמיקו ברבעון השני, על אף העליה במכירות בחו"ל. בניגוד למגמה בקרב חברות האופנה המתחרות, עדיקה רשמה ירידה במכירות הרשת בישראל, עליה במלאי העודף ומעבר להפסד בפעילות בארץ ובחו"ל.


עדיקה פועלת בשני מגזרים: מגזר עדיקה שאליו מיוחסת הפעילות של החברה בארץ ומגזר בינלאומי שבו היא מוכרת באמצעות אתר אונליין בארה"ב. הכנסות החברה עלו ברבעון השני ב-9.7% ל-45 מיליון שקל, צמיחה שנבעה כולה מהפעילות בחו"ל. הרווח הגולמי ירד ב-16.4% ל-20.7 מיליון שקל.
החברה עברה להפסד תפעולי של 8.2 מיליון שקל לעומת רווח של 5.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. בשורה התחתונה רשמה עדיקה הפסד נקי של 9.7 מיליון שקל, לעומת רווח של 4 מיליון שקל ברבעון המקביל. מתחילת השנה הפסידה עדיקה 22 מיליון שקל לעומת רווח של 3 מיליון שקל במחצית השנה הראשונה ב-2020.
בזמן שהחברה האם גולף, וחברות האופנה המתחרות פוקס וקסטרו, הראו צמיחה בהכנסות, המכירות של עדיקה בישראל נסוגו. ברבעון השני ירדו הכנסות הרשת בארץ ב-7.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ל-26 מיליון שקל. למעשה החברה חזרה לקצב המכירות של הרבעון השני ב-2019, ולא צמחה מאז בישראל.
עדיקה לא הצליחה למכור פריטים בארץ בזמן שכל הישראלים נמצאים בישראל ולא טסו לחו"ל, ועל אף שהציעה הנחות עמוקות ושחקה את הרווחיות הגולמית ל-56.6% לעומת 58% ברבעון מקביל אשתקד.
על הנסיגה בפעילות בישראל מעידה גם הירידה של 12% בסל הקניה הממוצע, וזאת למרות שמספר הפריטים בסל לא השתנה, וכך גם מספר העסקאות שאפילו עלה מעט ב-1%. הסל הממוצע ברבעון ירד ל-165 שקל לעומת 187 שקל ברבעון המקביל.
מספר הלקוחות הפעילים באתר ירד גם כן ב-27% ברבעון השני של השנה ל-48 אלף לקוחות. החברה מייחסת את הירידה לכך שברבעון המקביל החנויות היו סגורות והביקושים באתר היו גבוהים יותר. בסוף הרבעון השני הפעילות בישראל עברה להפסד של 4 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של 4 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד. ב- 2020 כולה רשמה הפעילות של עדיקה בישראל רווח תפעולי של 7.2 מיליון שקל.
בחו"ל צמחו הכנסות החברה ב-45% ל-19 מיליון שקל אך למרות זאת, גם במגזר זה עברה החברה מרווח של 1 מיליון שקל להפסד של 2.7 מיליון שקל.
המעבר להפסד נובע מעלויות שילוח גבוהות לאחר שעדיקה קיבלה החלטה בשנה שעברה לסגור את המרל"ג בארה"ב ולשלח את הפריטים ללקוחה האמריקאית מישראל. עלות המשלוחים בעדיקה צמחה ל-7.5 מיליון שקל לעומת 4.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. עם העליה בביקושים בחו"ל עולות גם הוצאות השילוח של הפריטים לארה"ב מה שמסביר את המעבר להפסד.
העליה בעלויות הלוגיסטיקה והשילוח והירידה בביקושים בישראל הקשו על עדיקה לגלגל מלאי והיא נותרה בסוף המחצית הראשונה של השנה עם מלאי עודף של 40 מיליון שקל, לעומת מלאי של 16.4 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד.
ברבעון השני 2019 עמד המלאי על 12.5 מיליון שקל, עם רמת מכירות זהה לזו של הרבעון הנוכחי. כלומר, בשנתיים האחרונות המלאי העודף של עדיקה שילש את עצמו, הביקושים בישראל ירדו והכנסות החברה צמחו בחו"ל בלבד.
החל מחודש יוני, עדיקה החלה לבצע תוכנית התייעלות לשיפור הרווחיות. על פי החברה התוכנית שתתפרש על פני מספר רבעונים וכוללת התאמת מדיניות התמחור, ההנחות ועלויות השיווק, חסכון בהוצאות התפעול, צמצום שטחי משרדים, התייעלות בכח אדם, צמצום רמות המלאי וייעול שרשרת האספקה ומעבר למרכז לוגיסטי חדש. מהלכים אלו צפויים לבוא לידי ביטוי, על פי החברה, החל מהמחצית השנייה של 2021 והיא צופה שיפור הדרגתי בתוצאותיה העסקיות תוך צמיחה מתונה יותר בפעילותה הבינלאומית בטווח הקצר.