סגור

ביג־טק 50 יוצאת להנפקת זכויות עם מחיר מכווץ ב־45%

בעלי השליטה בשותפות ישתתפו בהנפקה וישקיעו ביחד 3.7 מיליון שקל. הגיוס יגדיל את דמי הניהול של השותף הכללי ב־240 אלף שקל בשנה

שמונה חודשים אחרי שביג־טק 50 השלימה את הנפקת יחידות ההשתתפות הראשונה שלה, השותפות מפרסמת דו"ח הצעת מדף להנפקת יה"ש נוספות וכתבי אופציה בדרך של זכויות.
הפעם בעלי היה"ש וכתבי האופציה (סדרה 1) יוכלו לרכוש יה"ש נוספות במחיר של 5.5 שקל — נמוך ב־45% מזה שבו הונפקו לראשונה בפברואר. בתגובה לדיווח על הנפקת הזכויות, צללו היה"ש של השותפות המשקיעה בחברות טכנולוגיה בשלב טרום הנפקה אתמול ב־17.6%.
בשני המקרים המשתתפים בהנפקות קיבלו ללא תמורה כתב אופציה אחד על כל שלוש יה"ש שרכשו. בהנפקה הראשונה, מחיר המימוש של כתבי האופציה מסדרה 1 היה 12.35 שקל. בהנפקה הנוכחית, לנוכח צניחת היה"ש בשוק, מחיר המימוש של האופציות מסדרה 2 הופחת ל־10 שקל.
התמורה המיידית הצפויה בהנפקה היא 30 מיליון שקל, ואם כל כתבי האופציה (סדרה 2) ימומשו יתקבל סכום נוסף של 18 מיליון שקל. במשפט הראשון בדו"ח הצעת המדף נכתב שתמורת ההנפקה מיועדת להשקעה בחברות ובפרויקטי מחקר והפיתוח, לרבות דרך רכישת מניותיהן. המשפט השני מציין: "ההשקעה בני"ע המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של איבוד מלוא כספי ההשקעה תוך פרק זמן שעשוי להיות קצר יחסית". אזהרה זאת בוודאי לא מפתיעה את המשקיעים בביג־טק 50, שהשלימה ירידה של 40% מאז החלה להיסחר.
הודות לגיוס השותף הכללי בביג־טק 50 צפוי ליהנות מעלייה בדמי הניהול. לפי התשקיף, השותף הכללי זכאי לדמי ניהול חצי שנתיים של 0.4% כל עוד הנכסים בשותפות מסתכמים בעד 120 מיליון שקל. הגיוס בהנפקת הזכויות יגדיל את דמי הניהול שלו ב־240 אלף שקל בשנה.
הירידות ביה"ש הביאו את ביג־טק להכריז על תוכנית רכישה עצמית של עד 1.42 מיליון שקל. בנימוקי הדירקטוריון נטען: "המחיר בו נסחרות יחידות ההשתתפות של השותפות מהווה הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה לשותפות". בחודש האחרון ביג־טק 50 רכשה 75.7 אלף יה"ש של עצמה ב־558 אלף שקל ובמחיר ממוצע של 7.36 שקל ליחידה. במקביל, יו"ר הדירקטוריון של השותף הכללי ומבעלי השליטה בו, אריק צ'רניאק, רכש יה"ש ב־260 אלף שקל; וגם צחי סולטן, שמכהן כדירקטור בשותף הכללי ומבעלי השליטה בו, רכש יה"ש של ביג־טק 50 ב־206 אלף שקל.
1 צפייה בגלריה
מימין צחי סולטן ו אריק צ'רניאק
מימין צחי סולטן ו אריק צ'רניאק
מימין: צחי סולטן ואריק צ'רניאק, מבעלי השליטה בשותף הכללי. ינצלו את כל זכויותיהם
(צילומים: אוראל כהן, תומי הרפז)
בעלות השליטה בשותף הכללי הודיעו כי בכוונתן לנצל את כל זכויותיהן לרכישת ני"ע במסגרת ההצעה. חברת די.ג'י.ג'י פיתוח שבבעלות צ'רניאק תשתתף בהנפקה ב־2.5 מיליון שקל, וחברת צח של סולטן תשתתף ב־1.2 מיליון שקל.
החברה כבר השקיעה 72% מכספי הגיוס. עד סוף יוני השנה ביג־טק השקיעה ב־11 חברות 17.2 מיליון דולר. להערכתה, שוויין נכון לסוף הרבעון גדל ב־35% לפחות, הודות לשתיים מהן שהונפקו: איירונסורס, שהושקעו בה 1.5 מיליון דולר לפי שווי של 2.6 מיליארד דולר, והחלה להיסחר ביוני לפי שווי 11.1 מיליארד דולר; ופיוניר, שביג־טק השקיעה בה 685 אלף דולר לפי שווי של 1.6 מיליארד דולר, והחלה להיסחר גם היא ביוני לפי שווי של 3.2 מיליארד דולר.