סגור

חברת התשתיות לסיכו: אינטל הודיעה על עצירת חלק מהעבודה להרחבת המפעל בקריית גת

לסיכו מסרה על כך בהודעה לבורסה, ולפיה היקף העבודות שנותרו לחברה במתחם מפעל השבבים ורלוונטיות לעצירה הנוכחית עומד על כ-90 מיליון שקל; היא ממשיכה בעבודות אחרות באתר ובודקת האם היא זכאית לפיצוי

חברת התשתיות לסיכו דיווחה אתמול (ג') לבורסה כי קיבלה הודעה מאינטל להשהייה ועצירה של חלק מהעבודות להרחבת מפעל השבבים החדש של החברה בקריית גת. על עצירת עבודות ההרחבה מטעם אינטל העולמית פורסם שלשום.
על פי הדיווח של החברה לבורסה, היקף העבודות שנותרו לחברה שרלוונטיות לעצירה הנוכחית הוא כ-90 מיליון שקל, כשאת מחצית מהסכום הייתה אמורה לקבל החברה ב-2024. עוד הוסיפה לסיכו כי החברה ממשיכה בעבודות אחרות באתר וכי היא בוחנת את משמעות ההודעה של אינטל והאם החברה זכאית לפיצוי.
מפעל השבבים של אינטל בקריית גת הוא מההשקעות הגדולות ביותר שבוצעו בישראל בהיקף של 25 מיליארד דולר. על הקמת המפעל הוכרז כבר לפני כמה שנים בהיקף של 10 מיליארד דולר. בשנה שעברה, יחד עם מעורבות משרד האוצר, הוחלט על הגדלת ההשקעה ל-25 מיליארד דולר.
טרם ברור מה הסיבות להשהיית הפרויקט – אם מדובר בהשפעות המצב הבטחוני בישראל או במצבה הכספי של אינטל.
לסיכו כתבה כי "בבחינה ראשונית של הדברים, עולה כי ההיקף הכספי של יתרת העבודות שבגינן נתקבלה הנחיית עצירה כאמור מוערך למועד הדוח (באופן לא ודאי ולא בהכרח ממצה) בכ-90 מיליון שקל, כאשר כ-50% מהסכום כאמור היה צפוי להתקבל בידי החברה במהלך שנת 2024 בהינתן עמידה בלוחות הזמנים המקוריים שנקבעו בפרויקט. לשלמות התמונה יצוין כי למועד הדוח נתקבל בידי החברה סך של כ-67 מיליון שקל על חשבון העבודות שבוצעו עד כה בפרויקט".
ביחס לפיצוי שהחברה צופה דיווחה לסיכו כי "החברה בוחנת את משמעויות ההודעה כאמור, לרבות המשמעויות החוזיות הנובעות ממנה והזכויות העומדות בידי החברה, לצד ההשלכות הכספיות הנובעות מכך (ובכלל כך זכותה לסעדים ולפיצויים בין היתר בקשר עם התחייבויות והוצאות שהחברה נשאה בהן בקשר עם ביצוע העבודות בפרויקט)".