סגור

הביטוח של מנכ"ל שופרסל מפני אברכהן: מענק ותגמולים במעל ל-5 מיליון שקל

סיום העסקתו של עופר בלוך בשלב מוקדם תזכה אותו ב-2-4 חודשי הסתגלות, בסכום של 125 אלף שקל לחודש, ומענק שנתי בגובה 8-12 משכורות; בנוסף יהיה זכאי לתגמול הוני בשווי 4.2 מיליון שקל; ברקע, הערכה כי מדובר בכהונה זמנית בלבד, שכן המוסדיים סללו את דרכו של איציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל שהתפטר בינואר, חזרה לחברה והפעם כיו"ר

פחות משבועיים לאחר שנכנס לתפקיד המנכ"ל, זימנה שופרסל אסיפת בעלי מניות, לבחירת דירקטורים ולאישור תנאי הכהונה והעסקה של עופר בלוך. נראה כי הסכם העסקה של בלוך, הותאם להערכה כי כהונתו לא תאריך ימים תחת אברכהן כיו"ר.


כך, על פי ההסכם, תקופת ההסתגלות שתינתן לבלוך במקרה שיעזוב, תחרוג ממדיניות התגמול של החברה, הקובעת תקופת הסתגלות רק לאחר תקופת העסקה של שנתיים. על פי ההסכם שיובא לאישור האסיפה הכללית שתתכנס בחודש הבא, במקרה של סיום העסקתו של בלוך במהלך השנה הראשונה לכהונתו, הוא יהיה זכאי בתום תקופת ההודעה המוקדמת ל-2 חודשי הסתגלות, בהם יהיה זכאי לכל תנאי העסקתו למעט מענק שנתי וצבירת ימי חופשה.

1 צפייה בגלריה
מימין מנכ"ל שופרסל החדש עופר בלוך יו"ר שופרסל יקי ודמני מנכ"ל שופסל היוצא איציק אברכהן
מימין מנכ"ל שופרסל החדש עופר בלוך יו"ר שופרסל יקי ודמני מנכ"ל שופסל היוצא איציק אברכהן
מימין מנכ"ל שופרסל עופר בלוך, יו"ר שופרסל שהודח יקי ודמני, ומנכ"ל שופרסל לשעבר איציק אברכהן
(צילומים: חיים הורנשטיין, אביגיל עוזי, אוראל כהן)

אם כהונתו תאריך ימים למעלה משנה, יהיה זכאי בלוך ל-4 חודשי הסתגלות. בנוסף, בניגוד למדיניות התגמול, על שנת העבודה הראשונה יהיה זכאי בלוך לחלק יחסי של המענק השנתי בגובה 8-12 משכורות, בהתאם לתקופת כהונתו בחברה, וזאת גם אם תקופת הכהונה תפחת משבעה חודשים.
בניסיון להסביר את החריגה מתנאי התגמול של החברה, הסביר הדירקטוריון כי "ועדת התגמול והדירקטוריון לקחו בחשבון את העובדה כי בלוך החל בתקופת חפיפה ופגישות היכרות או עבודה עם מנהלי החברה כבר מחודש פברואר".
ברקע הדברים, הערכה כי מדובר בכהונה זמנית בלבד. כזכור, בפברואר האחרון אישר דירקטוריון החברה את מינויו של עופר בלוך כמנכ"ל שופרסל. שלושה חודשים לאחר מכן, סיים בלוך את כהונתו כמנכ"ל חברת החשמל ונכנס לתפקיד החדש. אלא שבחודשים שחלפו, עברה שופרסל טלטלה, שכללה את הדחת היו"ר לשעבר יקי ודמני, שהיה זה שגייס את בלוך. הטלטלה לא נעצרה, שכן המוסדיים סללו את דרכו של איציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל שהתפטר בינואר האחרון, חזרה לחברה והפעם כיו"ר.
בלוך יהיה זכאי למשכורת חודשית כוללת ברוטו בגובה 125 אלף שקל, שתהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, לצד תנאים סוציאליים שונים ובהם הפרשות לקרן השתלמות, 23 ימי חופשה שנתית, 30 ימי מחלה בשנה בתשלום שכר מלא, 14 ימי הבראה בשנה ועוד. בנוסף, יהיה זכאי בלוך לרכב מקבוצת רישוי 7 וטלפון נייד ותישא בכל הוצאות אחזקת הרכב והטלפון, כולל גילום מלא.
בלוך יהיה זכאי למענק שנתי מותנה ביצועים, שיעמוד על 8 משכורות חודשיות על עמידה של 100% מהיעדים. המענק בפועל עשוי להיות גבוה יותר או נמוך יותר בהתאם לאחוז העמידה ביעדים, אך בכל מקרה לא יותר מתקרת מענק של 12 משכורות חודשיות. המענק השנתי יהיה מבוסס על קריטריונים ניתנים למדידה, הנגזרים מביצועים בפועל של החברה בשנה, למעט חלק לא מהותי שיהיה מבוסס על שיקול דעת ועדת התגמול והדירקטוריון ולא יעלה על 3 משכורות חודשיות.
בפברואר האחרון אישר דירקטוריון החברה את מינויו של עופר בלוך כמנכ"ל שופרסל. שלושה חודשים לאחר מכן, סיים בלוך את כהונתו כמנכ"ל חברת החשמל ונכנס לתפקיד החדש. אלא שבחודשים שחלפו, עברה שופרסל טלטלה, שכללה את הדחת היו"ר לשעבר יקי ודמני, שהיה זה שגייס את בלוך. הטלטלה לא נעצרה, שכן המוסדיים סללו את דרכו של איציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל שהתפטר בינואר האחרון, חזרה לחברה והפעם כיו"ר
בנוסף, יהיה בלוך זכאי לתגמול הוני בהיקף של 853,021 אופציות שיחולקו ל-4 מנות, בשווי הוגן כולל של 4.2 מיליון שקל, אשר יבשילו על-פני תקופה של 4 שנים, המשקף שווי לשנה של 1.05 מיליון שקל. ביחס לתגמול ההוני ציינו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון, כי התגמול ההוני משמש כמכשיר לשימור והנעת מנהלים ולהגברת המוטיבציה של נושאי המשרה להשיג את יעדי החברה והכל בראיה ארוכת טווח. "תגמול זה קושר בין השאת הערך לבעלי המניות כפי שזו באה לידי ביטוי בעליית ערך המניה של החברה ובין התגמול הניתן לנושאי המשרה בחברה, ויוצר קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבין בעלי המניות, ולפיכך תואם את טובת החברה". לשון ועדת התגמול.
היחס בין עלות השכר השנתית של מר בלוך לבין השכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה לרבות עובד קבלן הינו כ-27 וכ-33 בהתאמה.
כפי שנחשף בכלכליסט, ועדת הרכב הדירקטוריון (בהחלטה שאושרה בישיבת הדירקטוריון אמש) תעלה להצבעה באסיפה הכללית חמישה מועמדים חדשים לדירקטוריון ובהם: המנכ"ל המודח איציק אברכהן, שלמה זוהר, שהיה מנכ"ל שופרסל פיננסים, רון הדסי מנכ"ל אלביט הדמיה, אילן רון, לשעבר בכיר בחברת אדמה וביוניליוור ישראל, ואבי אטיאס, שכיהן בעבר כסמנכ"ל הכספים של מטריקס. הערכות הן כי אברכהן יבחר לדירקטור, ימונה בהמשך ליו"ר הדירקטוריון וימנה את אורי קילשטיין, שכיהן בעבר כמשנה שלו, למנכ"ל במקום בלוך.