סגור

בעל השליטה ביונט חוזר בו - לא ישלים את הסכום החסר בספרים

שלמה אייזיק הודיע לחברת האשראי החוץ-בנקאי, בניגוד להתחייבותו המוקדמת, שלא יעביר את הסכום הנדרש לכיסוי הצ'קים החסרים בקופה - לדבריו בשל הפרות יסודיות של יונט בהסכם: " התחייבויותיי ניתנו על סמך מצגים שהתבררו בימים האחרונים כמצגים מטעים"

בעל השליטה ביונט מבטל את ההתחייבות האישית שלו לחברה ולבעלי מניות המיעוט על בסיס הטענה כי הוצגו בפניו מצגי שווא. שלמה אייזק (9.9%) הודיע לחברה כי הוא מבטל את ההסכם עליו חתם ב-22 ביוני במסגרתו הבטיח לכסות על פערים בהלוואות שחילקה יונט ללווים ושלא ניתן לגבות אותן.
על פי הנחות בחברה, חסרים במאזנה צ'קים בסכום כולל של 10 מיליון שקל בסניף נצרת. בנוסף, בשל כשלים בניהול החברה לא גבתה ריביות מהלוואות בהיקף של 37 מיליון שקל. אייזק ביקש למשוך את ההמחאות שמסר לחברה בשל מה שהוא מכנה הפרות יסודיות של ההסכם מצד יונט.
חברת האשראי החוץ-בנקאי הוקמה על ידי שלושת בעלי השליטה אייזיק, שי פנסו (14.1%) וצחי אזר (12.5%). האחרון, ששימש כמנכ"ל החברה, פוטר בשבוע שעבר תוך שהוא טוען לקנוניה של שאר הבכירים בחברה. עתה גם אייזיק מצמצם את מעורבותו, וככל הנראה סולל את דרכו החוצה. על פי החברה, פנסו עדיין עומד בהתחייבויותיו להסכם, ובנוסף החברה בוחנת חלופות של הכנסת משקיע אחר. גם היו"ר, משה כחלון, התפטר מהחברה בחודש שעבר.
אייזק התייחס לדיווח של חברת יונט קרדיט: "לאחר שקיימתי שורת התייעצויות עם כלכלנים ועם היועצים המשפטיים שמלווים אותי, ולאור העובדה כי התחייבויותיי ניתנו על סמך מצגים שהתבררו בימים האחרונים כמצגים מטעים, החלטתי לחזור בי, בשלב זה, ולהשהות את ההתחייבות. בשלב זה, כאשר מצבה הפיננסי האמיתי של החברה אינו ברור לי, אני מבקש לרדת לעומקם של הדברים. אני עדיין מאמין ביכולת של יונט קרדיט לחזור למסלול ההצלחה עבור כלל המשקיעים".