סגור

רמי לוי מוותר: לא יקבל תמלוגים מקופיקס על שימוש במותג על שמו

קופיקס הודיעה לחברת רמי לוי שיווק השקמה שלא תשלם על השימוש במותג בסניפי הסופרמרקט "רמי לוי בשכונה" בעקבות התנגדות בעלי המניות; קבוצת רמי לוי הודיעה שתקפיא את דרישתה לתמלוגים

מפלה לרמי לוי בניסיון לגבות תמלוגים מקופיקס על השימוש במותג רמי לוי בסניפי הסופרמרקט השכונתיים של קופיקס.
קופיקס הודיעה הערב (ב') לחברת רמי לוי שיווק השקמה כי לא תשלם על השימוש במותג "רמי לוי" בשנת 2022. בעקבות כך בוטלה אספת בעלי המניות שנדחתה שלוש פעמים תוך ניסיונות להגיע להבנות עם בעלי המניות.
בעקבות סירוב בעלי מניות המיעוט בקופיקס, שבשליטת לוי (60.36%), הודיעה שיווק השקמה, שבשליטת לוי (39.8%), לקופיקס כי תקפיא את דרישתה לתמלוגים.
1 צפייה בגלריה
סופר סניף רמי לוי בשכונה
סופר סניף רמי לוי בשכונה
רמי לוי ברקע סניף רמי לוי בשכונה
(צילום: אוראל כהן)
"לאור המשתקף ממצבה הכספי של קופיקס כפי שעולה מדו"חות 2021, רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה מסכימה להקפיא את דרישתה לתשלום תמלוגים בגין השימוש בשם 'רמי לוי בשכונה' במהלך שנת 2022 ולהעניק לחברה זכות שימוש לא בלעדית במותג "רמי לוי" בסניפי המרכולים של סופר קופיקס ללא תמורה עד סוף שנת 2022".
במרץ האחרון זימנה החברה אספת בעלי מניות במטרה לאשר העברת תמלוגים של 1.5% מהכנסות סופר קופיקס לרמי לוי שיווק השקמה תמורת זכויות השימוש בשם "רמי לוי בשכונה" ברשת הסופרמרקטים של סופר קופיקס, המהווה חלק מפעילות קופיקס שכוללת גם בתי קפה בארץ ובחו"ל.
הבקשה לתמלוגים הגיעה אחרי שעד אז השימוש בשם נעשה ללא תמורה. בעלי מניות המיעוט בחברה התנגדו לדרישה ועמדו על התנגדותם, עד שהצליחו להביא לביטול האספה ולהודעת הוויתור של לוי.
ברקע הדברים, הקשיים עמם מתמודדת קופיקס בשנים האחרונות. החברה, המפעילה 37 מרכולים תחת מותג סופר קופיקס ורמי לוי בשכונה וכן 68 סניפי קפה, רשמה ב-2021 עלייה של 5.3% במכירות שהסתכמו ב- 303.4 מיליון שקל. הצמיחה במכירות המרכולים ושיפור הרווחיות בבתי הקפה אפשרו לקופיקס לצמצם את ההפסד הנקי ל-8 מיליון שקל, לעומת 9.6 מיליון ב-2020.
עם זאת, החברה נאלצה בתום 2021 לבצע הפרשה לירידת ערך בגובה 1.8 מיליון שקל, על הלוואת בעלים בגובה 2.5 מיליון דולר שנתנה זרוע בתי הקפה (אורבן קופיקס) לחברת קופיקס גלובל, חברה פרטית קפריסאית בה מחזיקה זרוע אורבן קופיקס 42.2%, ואשר מחזיקה בחברה רוסית בה מרוכזת פעילות בתי הקפה ברוסיה.
הלוואות הבעלים הועמדו בדולר ונקבע שייפרעו בדולר. אך בשל העובדה שעיקר הכנסותיה של החברה הקפריסאית נובעות מהחברה הרוסית שהכנסותיה הן ברובל, שנשחק בעקבות הפלישה של רוסיה לאוקראינה, עלה ספק לגבי יכולתה של קופיקס גלובל לפרוע חלק מהלוואות הבעלים שהועמדו במועדים שנקבעו. בהתאם להערכת שווי שבוצעה, הוחלט על הפרשה לירידת ערך.
זאת ועוד, סופר קופיקס לא עמדה ביחס כיסוי חוב להלוואה בגובה 10 מיליון שקל שקיבלה מתאגיד בנקאי בשנה שעברה, ובחודש מרץ הודיע הבנק לחברה כי הוא מסכים באופן חד-פעמי שלא לנקוט צעדים עקב אי עמידה ביחס כיסוי שירות חוב. זאת בתנאי שתקיים את ההתחייבות האמורה בנושא יחס כיסוי שירות חוב החל מהדו"חות השנתיים של 2022 ואילך.