סגור

בדרך לרכישת חברות ציבוריות נוספות? בוגנים מחלק את דורסל כדיבידנד בעין

סינאל, שבשליטת גבי בוגנים, פנתה לבית המשפט כדי לחלק לבעלי המניות שלה את מניות השליטה (75%) בחברה־הבת, בשווי 276 מיליון שקל. הדבר יאפשר לדורסל לרכוש שליטה בחברות ציבוריות

חברת סינאל מלל פייוויי, שעוסקת בעיקר בתחום מערכות נוכחות עובדים ומתן שירותי שכר ומשאבי אנוש, מעוניינת להעביר את שליטתה (75%) בחברת הנדל"ן המניב דורסל כדיבידנד בעין לבעלי מניותיה. בתגובה לדיווח של החברה, מניית סינאל זינקה אתמול ב־9% - העלייה היומית הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2013.
המהלך של סינאל מהווה הצפת ערך לבעלי מניותיה, מכיוון ששווי השוק של דורסל הוא 310 מיליון שקל לעומת שווי של 259 מיליון שקל לסינאל. בנוסף, הוא עשוי לשפר את הסחירות במניותיה של דורסל, שכן פחות מ־7% ממניותיה מוחזקות כיום על ידי הציבור, ואילו לאחר השלמת המהלך אלה יגדלו ב־17% נוספים, מכורח אחזקות ציבור ב־23% ממניות סינאל. כמו כן, המהלך עשוי לאפשר לדורסל לרכוש בעתיד חברות ציבוריות אחרות - צעד שהיא מנועה מלבצע כיום בשל מגבלות רגולטוריות - ואף לאפשר להנהלתה של סינאל להתמקד בתחום פעילותה העיקרי של החברה ולהימנע מלתפקד כחברת אחזקות.
מי שעשוי ליהנות מהצפת הערך הוא בעל השליטה בסינאל (64.5%) גבי בוגנים, שמתוקף אחזקתו בחברה הוא צפוי להחזיק ב־48% ממניותיה של דורסל. נהנה נוסף יהיה בית ההשקעות אלטשולר שחם, שמחזיק ב־7% ממניות סינאל, והיקף אחזקותיו בדורסל יעלה בעקבות המהלך מ־11% ל־16%. בוגנים, שייסד את סינאל, משמש כיום מנהל העסקים הראשי של החברה, לאחר שבמרץ 2021 סיים את תפקידו כמנכ"ל, והוא מכהן במקביל גם כמנכ"ל דורסל. בנו, ארז בוגנים, החליפו בתפקיד מנכ"ל סינאל, לאחר שכיהן קודם לכן כמשנה למנכ"ל.
אתמול פנתה סינאל - שבראשה עומד יהלי שפי, לשעבר מנכ"ל הפניקס אחזקות - לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה לאישור חלוקת מניותיה בדורסל (75%) בהיקף של 276 מיליון שקל, וזאת לפי שווי חברה של 368 מיליון שקל לדורסל, נכון ל־31 בדצמבר 2021. הבקשה הוגשה לאחר שבחודש שעבר התקבלה הסכמת הבנקים המממנים את פעילותה של סינאל לביצוע המהלך, בהמשך להחלטת הדירקטוריון מנובמבר. השלמת המהלך מתוכננת לביצוע עד לתום 2022 ובאמצעות העברת המניות לחברה חדשה שהוקמה ושמניותיה יוחזקו על ידי בעלי המניות של סינאל ושל דורסל.
הכנסותיה של סינאל הסתכמו ברבעון הראשון של השנה ב־39 מיליון שקל - עלייה של 2 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל ב־2021. הרווח התפעולי של החברה הגיע ל־18 מיליון שקל לעומת 11 מיליון שקל ברבעון המקביל, והרווח הנקי הסתכם ב־11 מיליון שקל לעומת 8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההון העצמי המשויך לבעלי המניות של סינאל הסתכם בסוף מרץ ב־316 מיליון שקל, בעוד זה של בעלי מניות דורסל היה 373 מיליון שקל.
דורסל, שבראשה עומד יצחק זינגר המחזיק ב־5% ממניותיה, היתה אחראית ברבעון הראשון של השנה ל־44% מהכנסותיה של סינאל. דורסל עוסקת בתחום הנדל"ן המניב בישראל בעיקר בהשקעה בנכסים מניבים לענף ההייטק, המשרדים, התעשייה והלוגיסטיקה. נכסיה פזורים בכל רחבי הארץ, ובשנה האחרונה היא החלה לפעול באנגליה ובקפריסין. החברה מחזיקה בזכויות ב־15 נכסים בשטח של 127 אלף מ"ר, כששיעור התפוסה המשוקלל מסתכם כיום ב־98%. שווי הנדל"ן שלה הוערך בסוף מרץ 2022 ב־789 מיליון שקל. החברה החזיקה באותה התקופה במזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 106 מיליון שקל.
הכנסותיה של דורסל ברבעון הראשון של השנה הגיעו ל־21 מיליון שקל, מהם כ־17 מיליון שקל מהשכרת נכסים ומכירת חשמל ו־3 מיליון שקל משיערוך נכסים. זאת, לעומת הכנסות של 14 מיליון שקל ברבעון המקביל ב־2021. הרווח התפעולי של החברה הגיע ל־16 מיליון שקל - שיפור של 78% מהרבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות התייצב על כ־10 מיליון שקל לעומת כ־6 מיליון שקל ברבעון המקביל.
בעשר השנים האחרונות חילקה דורסל 85 מיליון שקל כדיבידנדים לבעלי המניות שלה, האחרון שבהם בהיקף של 5 מיליון שקל באפריל 2022.