סגור

חרף הסכם השליטה וחודשיים מההנפקה: יו"ר פוםוום הוחלף

בעלי המניות התחייבו בפני בעלי השליטה כי לא יפעלו להחלפת היו"ר חצי שנה - סעיף שמעיד כי האפשרות להחליפו היתה על הפרק כבר בהנפקה

יו"ר דירקטוריון פוםוום, יצחק אברהם כהן, סיים את תפקידו 74 ימים אחרי שמניות החברה החלו להיסחר בתל אביב. בדיווח לבורסה מסוף השבוע האחרון צוין כי סיום כהונתו נעשתה "בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה", וזאת "בשל אי הסכמות בין חברי הדירקטוריון". במקומו מונה ליו"ר ראיין שפירו, בעל מניות ודירקטור בפוםוום.


אף שמדובר באירוע משמעותי וסמוך להנפקה, בפוםוום הסתפקו בדיווח לקוני ולא שיתפו את בעלי המניות מקרב הציבור ביחס לאי־ההסכמות שהתגלעו בין חברי הדירקטוריון והובילו להחלפת היו"ר.
שבוע לפני הדיווח הפכה פוםוום, המציעה שירותי צילום דיגיטלי בפארקי שעשועים והופעות, לחברה ללא גרעין שליטה. זאת בעקבות ההחלטה לבטל את הסכם בעלי המניות שנחתם בפברואר השנה בין המנכ"ל יהודה מינקוביץ (8.4%), שמואל אסא (3.85%), משה שטיינמץ (1.2%), אורי לוי (2.7%), ראיין שפירו (7%), וחברת הייעוץ MNS עם 12.75%.
מהתשקיף של פוםוום עולה כי בעלי המניות שחתמו על הסכם השליטה התחייבו כלפי שני בעלי המניות הגדולים בחברה, ג'ורג' מרכוס (15.9%) ואיציק כהן (13.9%), כי עד תום ששה חודשים ממועד רישום מניות החברה בבורסה, הצדדים יעשו כמיטב יכולתם כדי שלא יעלה על סדר יומו של הדירקטוריון מינוי יו"ר. התחייבות זאת לא עמדה במבחן הזמן, היות והיא הותנתה מפורשות בהיעדר פגיעה בשיקול דעתו העצמאי של הדירקטוריון.

1 צפייה בגלריה
אינפו בעלי המניות של פוםוום
אינפו בעלי המניות של פוםוום
אינפו בעלי המניות של פוםוום
ההתחייבות של בעלי השליטה לספק מעין "חסינות" ליו"ר לששה חודשים מעידה שהאפשרות להחליפו היתה על הפרק כבר במועד ההנפקה. ההערכות הן שהמינוי יו"ר חדש בתוך פרק זמן כה קצר נובעת מעמדת חברי הדירקטוריון, שלפיה היו"ר היוצא התאים לעמוד בראשו כשהחברה היתה פרטית, וכעת כשהפכה לציבורית ופעילותה צומחת נדרש שינוי.
בעקבות הדיווח על סיום הכהונה ירדה מניית פוםוום ב־8.9%, משלימה ירידה של 24% במאי. חרף החולשה במניה בחודש האחרון, התשואה שהניבה למשקיעים מההנפקה עודנה גבוהה מ־200%.
חילופי הגברי מתרחשים בשעה שנפתחים מרבית פארקי השעשועים שבהם פעילה פוםוום. לפי דיווח מלפני שבוע, בהתאם להנחיות הקורונה באנגליה, נפתחו פארקים ומקומות בילוי במתחמים סגורים תחת המגבלות שבתוכנית הממשלתית. היום פועלים 13 מתוך 16 אתרים שבהם פעילה החברה באנגליה, 17 מתוך 25 אתרים באירופה, וכל 10 אתרי פעילותה בארה"ב. לפי הנהלת החברה ולמיטב ידיעתה, יתר אתריה באירופה צפויים להיפתח ביוני.
מפוםוום נמסר: ״החלפת היו"ר הוא מהלך שאושר בהחלטת רוב חברי הדירקטוריון. החלפה היתה ידועה מראש, וצויינה בתשקיף החברה. לתפקיד היו״ר מונה ראיין שפירו. החברה מאמינה כי ניסיונו המקצועי וההכרות שלו עם השוק בארה"ב יסייעו לה לחדור לשוק יעד זה״.