סגור
רכבת ישראל הקו המהיר ירושלים הרצליה
רכבת ישראל (צילום: CLOUDVIEW שבתאי טל )

סוכנות S&P מורידה את תחזית הדירוג לרכבת, נתג"ז ונמל אשדוד

אחרי שהסוכנות הבינלאומית הורידה את דירוג האשראי של ישראל, השלוחה המקומית S&P מעלות הורידה את התחזית של שלוש החברות הממשלתיות מיציבה לשלילית, וציינה כי הורדת דירוג אשראי נוספת לישראל תוביל להורדה בפועל גם של דירוג האשראי של החברות. תחזית דירוג האשראי של מקורות נותרה יציבה

חברת S&P מעלות, החברה הבת של S&P העולמית הפועלת בישראל, הורידה את תחזית דירוג האשראי לחברת רכבת ישראל, נתיבי הגז לישראל (נתג"ז) ונמל אשדוד מיציבה לשלילית וציינה כי הורדת דירוג אשראי נוספת של ישראל תוביל להורדה בפועל של דירוג האשראי של החברות. בנוסף, החברה הותירה את תחזית דירוג האשראי של חברת המים הממשלתית מקורות על כנה ול"כלכליסט" נודע כי חברת הדירוג ערכה שיחות בירור עם חברות ממשלתיות נוספות ביניהן חברת חשמל. באוקטובר האחרון הורידה החברה גם את תחזית דירוג האשראי של חברת נמלי ישראל (חנ"י). מדדי האג"ח של כל החברות הללו הגיבו הבוקר בעליות קלות.
בחודש שעבר הורידה חברת הדירוג S&P את דירוג האשראי של ישראל מרמה של AA- לרמה של A+, והותירה את תחזית הדירוג על "שלילית" וזאת על רקע המלחמה בעזה והסיכוי להתדרדרות המצב הביטחוני גם בגזרות נוספות. כעת, החברה הבת הישראלית של S&P, חברת S&P מעלות, מורידה את תחזית דירוג האשראי של החברות הממשלתיות מאותן סיבות. למרות שמדובר בשתי חברות ממשלתיות, שתיהן מגייסות הון באמצעות אג"ח שהן מנפיקות.
בדיווח לבורסה של שינוי תחזית הדירוג של רכבת ישראל נכתב כי "התחזית השלילית משקפת את הסיכון להורדה נוספת של דירוג מדינת ישראל, שתפעיל לחץ שלילי על דירוג החברה בהינתן הזיקה ביניהן. בנוסף, השפעות מהותיות ומתמשכות יותר של המלחמה, שישפיעו לרעה על הכלכלה הישראלית ועל פעילות החברה, עשויות להפעיל לחץ שלילי על הדירוג". עם זאת, חברת הדירוג ציינה כי הביצועים התפעוליים של הרכבת בשנת 2023 תאמו את ציפיותיהם. בינתיים דירוג האשראי של הרכבת נותר על ilAA+. בדיווח לגבי נתג"ז נכתבו דברים דומים ודירוג החברה עומד על ilAAA.
עם זאת, בדיווח הורדת תחזית הדירוג לגבי נמל אשדוד נכתב גם כי "הביצועים העסקיים והתוצאות הפיננסיות של החברה בשנת 2023 היו חלשים מציפיותינו, בין היתר בשל ירידה בהיקף הפעילות ברבעון האחרון עקב פרוץ המלחמה והימנעות של חברות ספנות בינלאומיות מעגינה בנמל בעיקר בתחילת המלחמה". בנוסף נכתב כי התגברות התחרות מול הנמלים הפרטיים פגעה בביצועי החברה וכי נזילותה של החברה נותרה חזקה מפני שזו מחזיקה ביתרת מזומנים גבוהה מאוד ביחס להשקעות החזויות ובהיעדר חוב פיננסי. הדירוג של נמל אשדוד נותר ilAA+.
לעומת זאת, חברת S&P מעלות הותירה את תחזית דירוג האשראי של מקורות על כנו וזה עומד על ilAAA עם תחזית יציבה. בדיווח מצוין כי "לאור הערכתנו כי קיימת סבירות גבוהה מאוד לתמיכה ממשלתית יוצאת דופן במקורות במקרה הצורך, היות שתפקידה של מקורות קריטי, בשלב זה אין להורדת הדירוג של מדינת ישראל השפעה על הדירוג המקומי של החברה". עוד נכתב כי "התחזית היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-24-12 החודשים הקרובים תשמור מקורות על תפקידה הקריטי ועל הקשר החזק מאוד למדינת ישראל, וכי נכונות המדינה לתמוך בה בעת הצורך תישאר בעינה. הערכתנו הנוכחית מתבססת על סבירות גבוהה ביותר שמדינת ישראל תעניק למקורות תמיכה יוצאת דופן, מספקת ובזמן במקרה של מצוקה".